account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Hjelp oss å forbedre nettstedet vårt
Svar på et par raske spørsmål for å evaluere besøket ditt.

Wi-Fi

Bruk ‎Wi-Fi for å surfe på Internett, laste ned apper og sende og motta e-poster. Når du har koblet til et ‎Wi-Fi -nettverk, husker enheten nettverket og kobler automatisk til neste gang nettverket er innenfor rekkevidde.

Enkelte ‎Wi-Fi -nettverk krever at du logger på en nettside før du får tilgang. Kontakt den aktuelle ‎Wi-Fi -administratoren hvis du vil ha mer informasjon.

Tilgjengelige ‎Wi-Fi -nettverk kan være åpne eller sikre. Sikrede nettverk er angitt med Wi-Fi-lås-ikon ved siden av ‎Wi-Fi -nettverksnavnet.

Enkelte ‎Wi-Fi -nettverk vises ikke i listen over tilgjengelige nettverk fordi de ikke kringkaster nettverksnavnet (SSID). Hvis du vet nettverksnavnet, kan du legge det til manuelt i listen over tilgjengelige ‎Wi-Fi -nettverk.

Slik slår du Wi-Fi på eller av

 1. Finn og trykk på Innstillinger > Nettverk og Internett > Wi-Fi .
 2. Trykk på glidebryteren for å aktivere eller deaktivere ‎Wi-Fi .

Det kan ta noen sekunder før ‎Wi-Fi aktiveres.

Slik kobler du til et Wi-Fi-nettverk

 1. Finn og trykk på Innstillinger > Nettverk og Internett > Wi-Fi .
 2. Trykk på glidebryteren for å slå på ‎Wi-Fi . Alle tilgjengelige ‎Wi-Fi -nettverk vises.
 3. Trykk på et ‎Wi-Fi -nettverk for å koble til det. Angi passord for sikrede nettverk. Wi-Fi-ikon vises i statuslinjen når du er koblet til.

Listen over tilgjengelige ‎Wi-Fi -nettverk oppdateres automatisk. Hvis du ikke kan koble til et ‎Wi-Fi -nettverk, kan du se de aktuelle feilsøkingstips .

Slik legger du til et Wi-Fi-nettverk manuelt

 1. Finn og trykk på Innstillinger > Nettverk og Internett > Wi-Fi .
 2. Rull ned og trykk på Legg til nettverk.
 3. Skriv inn Nettverksnavn-informasjonen.
 4. Trykk på Sikkerhet-feltet for å velge en sikkerhetstype.
 5. Angi et passord om nødvendig.
 6. Hvis du vil redigere avanserte alternativer som proxy- og IP-innstillinger, trykker du på Avanserte alternativer og redigerer alternativene slik du ønsker.
 7. Trykk på Lagre.

Kontakt administratoren for ‎Wi-Fi -nettverket for å få nettverks-SSID og passord.

Øke signalstyrken for Wi-Fi

Område for Wi-Fi-antenne

Du kan gjøre flere ting for å forbedre ‎Wi-Fi -mottaket:

 • Flytt enheten nærmere ‎Wi-Fi -tilgangspunktet.
 • Flytt ‎Wi-Fi -tilgangspunktet bort fra alle potensielle hindringer eller forstyrrelser.
 • Ikke dekk til ‎Wi-Fi -antenneområdet på enheten (det merkede området på illustrasjonen).

Wi-Fi®-innstillinger

Når du er koblet til et ‎Wi-Fi -nettverk eller når det finnes tilgjengelige ‎Wi-Fi -nettverk i nærheten, kan du se statusen til disse nettverkene. Du kan også få enheten til å varsle deg når et åpent ‎Wi-Fi -nettverk registreres.

Slik aktiverer eller deaktiverer du Wi-Fi-nettverksvarsler

 1. Kontroller at ‎Wi-Fi er slått på på enheten.
 2. Finn og trykk på Innstillinger > Nettverk og Internett > Wi-Fi .
 3. Trykk på Wi-Fi-innstillinger.
 4. Trykk på Varsel om åpent nettverk-glidebryteren for å aktivere eller deaktivere.

Slik viser du detaljert informasjon om et tilkoblet Wi-Fi-nettverk

 1. Finn og trykk på Innstillinger > Nettverk og Internett > Wi-Fi .
 2. Trykk på ‎Wi-Fi -nettverket som du er koblet til. Detaljert nettverksinformasjon vises.

Slik angir du en hvileinnstilling for Wi-Fi

 1. Finn og trykk på Innstillinger > Nettverk og Internett > Wi-Fi .
 2. Trykk på Wi-Fi-innstillinger > Avansert > La Wi-Fi være på i dvalemodus.
 3. Velg et alternativ.

Slik aktiverer du automatisk nettverksbytte

 1. Finn og trykk på Innstillinger > Nettverk og Internett > Wi-Fi .
 2. Trykk på Wi-Fi-innstillinger.
 3. Trykk på Automatisk nettverksbytte-glidebryteren og på AKTIVER.

Slik finner du MAC-adressen til enheten

 1. Finn og trykk på Innstillinger > Nettverk og Internett > Wi-Fi .
 2. Trykk på Wi-Fi-innstillinger > Avansert.
 3. MAC-adresse vises i listen.

MAC-adressen for ‎Wi-Fi vises også under Innstillinger > System > Om telefonen > Status > MAC-adresse for Wi-Fi .

‎Wi-Fi Protected Setup™

‎Wi-Fi Protected Setup (WPS) er en standard for trådløse nettverk som hjelper deg med å opprette sikre trådløse nettverkstilkoblinger. ‎Wi-Fi Protected Setup gjør det enkelt å konfigurere WPA™-kryptering ( ‎Wi-Fi Protected Access®) for å sikre nettverket ditt. I tillegg kan du legge til nye enheter til et eksisterende nettverk uten å måtte taste inn lange passord.

Bruk en av disse metodene for å aktivere ‎Wi-Fi Protected Setup:
 • Trykknappmetode – trykk helt enkelt på en knapp på en ‎Wi-Fi Protected Setup-støttet enhet, f.eks. en ruter.
 • PIN-kodemetode – enheten oppretter en tilfeldig PIN-kode som du taster inn på den ‎Wi-Fi Protected Setup-støttede enheten.

Slik kobler du til et Wi-Fi-nettverk med en ‎Wi-Fi Protected Setup-knapp

 1. Finn og trykk på Innstillinger > Nettverk og Internett > Wi-Fi .
 2. Slå på ‎Wi-Fi hvis det ikke allerede er på.
 3. Trykk på Wi-Fi-innstillinger > Avansert > WPS-knapp, og trykk deretter på ‎Wi-Fi Protected Setup-knappen på den ‎Wi-Fi Protected Setup-støttede enheten

Slik kobler du til et Wi-Fi-nettverk med en PIN-kode for ‎Wi-Fi Protected Setup

 1. Finn og trykk på Innstillinger > Nettverk og Internett > Wi-Fi .
 2. Slå på ‎Wi-Fi hvis det ikke allerede er på.
 3. Trykk på Wi-Fi-innstillinger > Avansert > Skriv inn WPS-kode.
 4. På den ‎Wi-Fi Protected Setup-støttede enheten angir du PIN-koden som vises på enheten.
Var denne informasjonen nyttig?
Ja Nei
Tilbakemeldingen din er verdifull for oss!
Hvorfor fant du denne informasjonen nyttig?
Send inn
Takk. Vi setter pris på tilbakemeldingen din!
Finn produktet ditt
Find
På Xperia™-enheten, gå til Innstillinger > Om telefon/nettbrett > Modellnummer
Find
På Xperia™-enheten, gå til Innstillinger > Om telefon/nettbrett > Modellnummer