account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Hjelp oss å forbedre nettstedet vårt
  Svar på et par raske spørsmål for å evaluere besøket ditt.

  Svare på anrop

  Telefonappen åpner i fullskjermformat hvis telefonen ringer når enheten er i hvilemodus eller hvis skjermen er låst. Hvis du mottar et innkommende anrop når skjermen er aktiv, vises det innkommende anropet som et flytende varsel, det vil si et minimert vindu som flyter øverst på den åpne skjermen. Når et slik varsel vises, kan du velge å svare på anropet og åpne telefonappskjermen, eller du kan avvise anropet og bli værende på den gjeldende skjermen.

  Slik svarer du på et anrop når skjermen er inaktiv

  • Når et anrop kommer inn, drar du Icn sony btn detail call til høyre.

  Slik svarer du et innkommende anrop når skjermen er aktiv

  • Når det kommer et anrop, trykker du på SVAR i det flytende varslet som vises øverst på skjermen.

  Tip

  I stedet for å svare på anropet, kan du gå til hovedskjermen til telefonappen ved å trykke på det flytende varslet. På denne måten får du flere alternativer for å håndtere samtalen. Du kan for eksempel velge å avvise anropet med en melding.

  Slik avviser du et anrop når skjermen er inaktiv

  • Når et anrop kommer inn, drar du Icn sony call slider dismiss til venstre.

  Slik avviser du et anrop når skjermen er aktiv

  • Når det kommer et anrop, trykker du på AVSLÅ i det flytende varslet som vises øverst på skjermen.

  Tip

  I stedet for å avvise anropet, kan du gå til hovedskjermen for telefonappen ved å trykke på det flytende varslet. På denne måten får du flere alternativer for å håndtere samtalen. Du kan for eksempel velge å avvise anropet med en melding.

  Slik slår du av ringetonen for et innkommende anrop

  • Trykk på volumtasten når du mottar anropet.

  Bruke telefonsvareren

  Du kan bruke telefonsvarer-appen på enheten til å svare på anrop når du har det travelt eller ikke rekker å svare. Du kan aktivere den automatiske svarfunksjonen og spesifisere hvor mange sekunder som skal gå før et anrop besvares automatisk. Du kan også videresende anrop manuelt til telefonsvareren når du er for opptatt til å svare. Senere kan du lytte til meldinger som legges igjen på telefonsvareren.

  Note

  Før du bruker telefonsvareren, må du spille inn en svarmelding.

  Slik spiller du inn en svarmelding på telefonsvareren

  1. Startskjerm trykker du på Icn sony home apptray normal.
  2. Finn og trykk på Innstillinger > Anrop > Xperia™-telefonsvarer > Hilsener.
  3. Trykk på Spill inn ny hilsen og følg instruksjonene på skjermen.

  Slik aktiverer du automatisk svar

  1. Startskjerm trykker du på Icn sony home apptray normal.
  2. Finn og trykk på Innstillinger > Anrop > Xperia™-telefonsvarer.
  3. Trykk på glidebryteren ved siden av Telefonsvarer.

  Tip

  Hvis du ikke angir en tidsforsinkelse for automatisk svar på anrop, brukes standardverdien.

  Slik angir du en tidsforsinkelse for automatisk svar

  1. Startskjerm trykker du på Icn sony home apptray normal.
  2. Finn og trykk på Innstillinger > Anrop > Xperia™-telefonsvarer.
  3. Trykk på Besvar etter.
  4. Juster tiden ved å rulle opp og ned.
  5. Trykk på Ferdig.

  Slik viderekobler du et innkommende anrop til telefonsvareren

  • Når noen ringer til deg, trykker du på SVARALTERNATIVER og velger deretter Avvis med telefonsvarer.

  Tip

  Når et anrop kommer inn, kan du også vente til den forhåndsinnstilte tidsforsinkelsen er utløpt, slik at telefonsvareren svarer på anropet automatisk.

  Slik lytter du til meldinger på telefonsvareren

  1. Startskjerm trykker du på Icn sony home apptray normal.
  2. Finn og trykk på Innstillinger > Anrop > Xperia™-telefonsvarer > Meldinger.
  3. Velg talemeldingen du vil lytte til.

  Tip

  Du kan også lytte til meldingene på telefonsvareren direkte fra anropslisten ved å trykke på Icn sony stat notify voicemail og deretter på Icn sony semc music play normal.

  Avvise et anrop med en tekstmelding

  Du kan avvise et anrop med en tekstmelding, som sendes automatisk til innringeren og lagres i Meldinger-samtalen med kontakten.

  Du kan velge blant en rekke forhåndsdefinerte meldinger som ligger på enheten, eller du kan opprette en ny melding. Du kan også opprette dine egne tilpassede meldinger ved å redigere de forhåndsdefinerte meldingene.

  Slik avviser du et anrop med en tekstmelding når skjermen er inaktiv

  1. Når det kommer et innkommende anrop, trykker du på SVARALTERNATIVER.
  2. Velg en forhåndsdefinert melding eller trykk på Skriv ny melding.

  Slik avviser du et anrop med en tekstmelding når skjermen er aktiv

  1. Når det kommer et innkommende anrop, trykker du på det flytende varselvinduet der telefonnummeret eller navnet på kontakten vises.
  2. Trykk på SVARALTERNATIVER.
  3. Velg en forhåndsdefinert melding eller trykk på Skriv ny melding.

  Slik avviser du et annet anrop med en tekstmelding

  1. Når du hører gjentatte lydsignaler under et anrop, trykker du på SVARALTERNATIVER.
  2. Velg en forhåndsdefinert melding eller trykk på Skriv ny melding.

  Slik redigerer du tekstmeldingen du bruker for å avvise anrop

  1. Startskjerm trykker du på Icn sony home apptray normal.
  2. Finn og trykk på Innstillinger > Anrop > Avvis anrop med melding.
  3. Trykk på meldingen du ønsker å redigere, og gjør deretter de nødvendige endringene.
  4. Trykk på OK.
  Var denne informasjonen nyttig?
  Ja Nei
  Tilbakemeldingen din er verdifull for oss!
  Hvorfor fant du denne informasjonen nyttig?
  Send inn
  Takk. Vi setter pris på tilbakemeldingen din!
  Finn produktet ditt
  Find
  På Xperia™-enheten, gå til Innstillinger > Om telefon/nettbrett > Modellnummer
  Find
  På Xperia™-enheten, gå til Innstillinger > Om telefon/nettbrett > Modellnummer