account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Hjelp oss å forbedre nettstedet vårt
Svar på et par raske spørsmål for å evaluere besøket ditt.

NFC

Bruk NFC (Near Field Communications) for å dele data med andre enheter, f.eks. video, bilde, websideadresse, musikkfil eller kontakt. Du kan også bruke NFC til å skanne kategorier som gir deg mer informasjon om et produkt eller en tjeneste, samt etter kategorier som aktiverer visse funksjoner på enheten din.

NFC er en trådløs teknologi med en maksimal rekkevidde på én centimeter. Enhetene som deler data, må derfor holdes tett inntil hverandre. Før du kan bruke NFC, må du først slå på NFC-funksjonen, og enhetens skjerm må være aktivert.

Note

NFC er kanskje ikke tilgjengelig i alle land og områder.

Slik slår du på NFC-funksjonen

 1. Startskjerm tar du hurtig på Icn sony and app tray tablet.
 2. Finn og ta hurtig på Innstillinger > Mer.
 3. Ta hurtig på på/av-bryteren ved siden av NFC.

Dele en kontakt med en annen enhet ved hjelp av NFC

 1. Sørg for at NFC-funksjonen er slått på på begge enhetene, og at begge skjermene er aktive.
 2. Du kan vise kontaktene ved å gå til Startskjerm, trykke på Icn sony and app tray tablet , og deretter trykke på Icn sony app phonebook .
 3. Trykk på kontakten du vil dele.
 4. Hold enheten din og mottakerenheten sammen med baksiden mot hverandre, slik at NFC-deteksjonsområdene på enhetene berører hverandre. Når enhetene kobles til, vises et miniatyrbilde av kontakten.
 5. Trykk på miniatyrbildet for å starte overføringen.
 6. Når overføringen er ferdig, vises kontaktinformasjonen på skjermen til den mottakende enheten. I tillegg lagres den på den mottakende enheten.

Slik deler du en musikkfil med en annen enhet ved hjelp av NFC

 1. Sørg for at NFC-funksjonen er slått på på din enhet og mottakerenheten, og at begge skjermene er aktive.
 2. Ta hurtig på Icn sony and app tray tablet, ta hurtig deretter på Icn sony app music player for å åpne musikkappen.
 3. Velg en musikkkategori, og bla til sporet som skal deles.
 4. Ta hurtig på et spor for å spille det av. Deretter kan du ta hurtig på Icn sony semc music pause normal for å stanse sporet midlertidig. Overføringen virker, selv om sporet spilles av eller er stanset.
 5. Hold enheten din og mottakerenheten sammen med baksiden mot hverandre, slik at NFC-deteksjonsområdene på enhetene berører hverandre. Når enhetene kobles til, vises et miniatyrbilde av sporet.
 6. Ta hurtig på miniatyrbildet for å starte overføringen.
 7. Når overføringen er ferdig, blir musikkfilen avspilt på mottakerenheten med det samme. Samtidig lagres filen på mottakerenheten.

Dele et bilde eller en video med en annen enhet ved hjelp av NFC

 1. Sørg for at NFC-funksjonen er slått på på begge enhetene, og at begge skjermene er aktive.
 2. Hvis du vil vise bilder og videoer på enheten, går du til Startskjerm, trykker på Icn sony and app tray tablet og finner og trykker på Album.
 3. Trykk på bildet eller videoen du vil dele.
 4. Hold enheten din og den mottakende enheten sammen med baksiden mot hverandre, slik at NFC-deteksjonsområdene på enhetene berører hverandre. Når enhetene kobles til, vises et miniatyrbilde av sporet.
 5. Trykk på miniatyrbildet for å starte overføringen.
 6. Når overføringen er ferdig, vises bildet eller videoen på skjermen til den mottakende enheten. Samtidig lagres elementet i den mottakende enhet.

Slik deler du en webadresse med en annen enhet ved hjelp av NFC

 1. Sørg for at NFC-funksjonen er slått på på begge enhetene, og at begge skjermene er aktive.
 2. Startskjerm tar du hurtig på Icn sony and app tray tablet .
 3. Du kan åpne nettleseren ved å finne og trykke på Icn sony app chrome .
 4. Last inn websiden som skal deles.
 5. Hold enheten din og mottakerenheten sammen med baksiden mot hverandre, slik at NFC-deteksjonsområdene på enhetene berører hverandre. Når enhetene kobles til, vises et miniatyrbilde.
 6. Ta hurtig på miniatyrbildet for å starte overføringen.
 7. Når overføringen er ferdig, vises websiden på skjermen til den mottakende enheten.

Slik skanner du NFC-kategorier

Enheten kan skanne forskjellige typer NFC-kategorier. Integrerte kategorier i en plakat, plakattavle eller ved siden av et produkt i en detaljbutikk kan skannes. Du kan mottatt tilleggsinformasjon som f.eks. en webadresse.

Skanne en NFC-kategori

 1. Sørg for at NFC-funksjonen er slått på på enheten og at skjermen er aktiv.
 2. Plasser enheten over kategorien, slik at NFC-deteksjonsområdet berører den. Enheten skanner kategorien og viser innholdet som er samlet. Trykk på innholdet i kategorien for å åpne det.

Slik kobler du til en NFC-kompatibel enhet

Du kan koble enheten din til andre NFC-kompatible enheter fra Sony, slik som en høyttaler eller hodetelefoner. Når du oppretter en slik forbindelse, kan du se i brukerhåndboken til den kompatible enheten for å finne mer informasjon.

Note

Det er mulig at du må ha Wi-Fi® eller Bluetooth® aktivert på begge enhetene for at sammenkoblingen skal fungere.

Var denne informasjonen nyttig?
Ja Nei
Tilbakemeldingen din er verdifull for oss!
Hvorfor fant du denne informasjonen nyttig?
Send inn
Takk. Vi setter pris på tilbakemeldingen din!
Finn produktet ditt
Find
På Xperia™-enheten, gå til Innstillinger > Om telefon/nettbrett > Modellnummer
Find
På Xperia™-enheten, gå til Innstillinger > Om telefon/nettbrett > Modellnummer