account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Hjelp oss å forbedre nettstedet vårt
Svar på et par raske spørsmål for å evaluere besøket ditt.

Flere brukerkontoer

Enheten støtter flere brukerkontoer, slik at forskjellige brukere kan logge på hver for seg og bruke enheten. Flere brukerkontoer fungerer godt i situasjoner der du deler enheten med andre eller låner enheten til andre i en begrenset periode. Brukeren som konfigurerer enheten første gang, blir eieren av enheten. Bare eieren kan administrere kontoene til andre brukere. Det finnes tre typer kontoer i tillegg til eierkontoen:

 • Fast bruker: Denne kontoen er egnet for noen som bruker enheten din jevnlig.
 • Gjestebruker: Aktiverer gjestekontoalternativet for noen som bare ønsker å bruke enheten midlertidig.
 • Begrenset profil: Bruk dette alternativet hvis du ønsker å gi en person som bruker enheten, tilgang til bare et begrenset antall apper.

Note

Enkelte funksjoner er bare tilgjengelige for eieren. For eksempel kan bare eieren tillate nedlastinger fra andre kilder enn Google Play™.

Om Fast bruker-konto

Du kan legge til Fast bruker-konto for å gi ulike brukere tilgang til ulike startskjermer, bakgrunner og generelle innstillinger. Disse får også separat tilgang til apper og minnelagring for filer som for eksempel musikk og bilder. Du kan legge til opptil sju Fast bruker-kontoer på enheten.

Slik legger du til Fast bruker-konto

 1. Kontroller at du er logget på som eier, det vil si som brukeren som konfigurerte enheten første gang.
 2. Gå til startskjermen, og ta hurtig på Icn sony and app tray tablet.
 3. Finn og ta hurtig på Innstillinger > Brukere > Legg til en bruker eller profil > Bruker.
 4. Ta hurtig på OK. Den nye kontoen opprettes.
 5. Ta hurtig på KONFIGURER NÅ. Skjermlåsene og et ikon som representerer den nye brukeren, vises øverst i høyre hjørne.
 6. Lås opp skjermen ved å sveipe oppover.
 7. Følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere kontoen for den nye brukeren.

Tip

I tilfeller der personen som bruker den nye kontoen, ønsker å konfigurere kontoen, men ikke er tilgjengelig på det tidspunktet, kan du ta hurtig på IKKE NÅ i trinn 5. Når brukeren er klar, kan vedkommende velge Brukere under Innstillinger og se den nye kontoen, som vises som Ny bruker. Ta hurtig på kontoen og følg instruksjonene for å fullføre konfigureringen.

Tip

Du kan også legge til en Fast bruker-konto fra statuslinjen på hvilken som helst skjerm. Dette gjør du ved å dra statuslinjen nedover med to fingre og ta hurtig på brukerikonet. Ta deretter hurtig på Legg til bruker.

Slik sletter du en Fast bruker-konto fra enheten

 1. Sørg for å logge på som eier.
 2. Gå til startskjermen, og ta hurtig på Icn sony and app tray tablet.
 3. Finn og ta hurtig på Innstillinger > Brukere.
 4. Ta hurtig på Icn sony menu delete ved siden av navnet til brukeren som skal slettes, og ta hurtig på Slett.

Om gjestebrukerkontoen

Hvis noen ønsker å bruke enheten midlertidig, kan du aktivere en gjestekonto for denne brukeren. I gjestemodus starter enheten opp som et nyinstallert system og bare med appene som er forhåndsinstallert. Når gjesten er ferdig å bruke enheten, kan du slette økten slik at neste gjest kan starte med et nystallert system. Gjestebrukerkontoen er forhåndsinstallert og kan ikke slettes.

Slik konfigurerer du gjestebrukerkontoen

 1. Kontroller at du er logget på som eier, det vil si som brukeren som konfigurerte enheten første gang.
 2. Gå til startskjermen, og ta hurtig på Icn sony and app tray tablet.
 3. Finn og ta hurtig på Innstillinger > Brukere > Gjest.
 4. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre prosedyren.

Tip

Du kan også konfigurere en gjestebrukerkonto fra statuslinjen på hvilken som helst skjerm. Dette gjør du ved å dra statuslinjen nedover med to fingre og ta hurtig på brukerikonet. Ta deretter hurtig på Legg til gjest.

Slik sletter du gjesteøktdata

 1. Kontroller at du er logget på gjestekontoen.
 2. Gå til startskjermen, og ta hurtig på Icn sony and app tray tablet.
 3. Finn og ta hurtig på Innstillinger > Brukere.
 4. Finn og ta hurtig på Fjern gjest.
 5. Ta hurtig på Fjern.

Tip

Du kan også fjerne gjesteøkten fra statuslinjen på en hvilken som helst skjerm så lenge du er logget på gjestekontoen. Dette gjør du ved å dra statuslinjen nedover med to fingre og ta hurtig på brukerikonet. Ta deretter hurtig på Fjern gjest.

Om begrenset profil

Du kan legge til begrensede profiler, som bare gir begrenset tilgang til apper fra eierkontoen. Du kan f.eks. opprette en begrenset profil til barna dine for å hindre at de spiller spill eller ser på vokseninnhold fra kontoen din. Du kan legge til opptil sju begrensede profiler på enheten.

Slik legger du til en begrenset profil

 1. Kontroller at du er logget på som eier, det vil si som brukeren som konfigurerte enheten første gang.
 2. Gå til startskjermen, og ta hurtig på Icn sony and app tray tablet.
 3. Finn og ta hurtig på Innstillinger > Brukere > Legg til en bruker eller profil.
 4. Ta hurtig på Begrenset profil. En liste med tilgjengelige apper vises.
 5. Gi profilen et navn ved å ta hurtig på Ny profil og angi et navn. Ta deretter hurtig på OK.
 6. Dra den aktuelle glidebryteren mot høyre ved siden av apper du vil gi tilgang til.

Tip

Hvis du ikke har en PIN-kode, et passord, eller mønster konfigurert som skjermlås når du legger til en begrenset profil, blir du, etter at du har tatt hurtig på Begrenset profil i trinn 4, bedt om å konfigurere en skjermlås og velge hvordan varsler skal vises på låseskjermen. Følg instruksjonene på skjermen. Du finner mer informasjon om valg for varselvisning på låseskjermen under Varsler .

Slik sletter du en begrenset profil fra enheten

 1. Sørg for å logge på som eier.
 2. Gå til startskjermen, og ta hurtig på Icn sony and app tray tablet.
 3. Finn og ta hurtig på Innstillinger > Brukere.
 4. Ta hurtig på Icn sony users settings ved siden av navnet på profilen som skal slettes, og ta deretter hurtig på Icn sony menu delete > Slett .

Slik bytter du mellom flere brukerkontoer

Slik bytter du mellom flere brukerkontoer

 1. Du kan åpne listen over brukere ved å dra statuslinjen nedover med to fingre, og deretter ta hurtig på brukerikonet øverst til høyre på skjermen.
 2. Ta hurtig på ikonet som representerer brukerkontoen du vil bytte til. Låsskjermen for brukerkontoen vises.

Tip

Når du bytter til gjestekontoen, tar du hurtig på Start på nytt hvis du vil slette den forrige økten, eller ta hurtig på Ja, fortsett for å fortsette den forrige økten.

Tip

Hver bruker kan angi sin egen låsskjerm. Se Skjermlås .

Innstillinger for flere brukerkontoer

Enheter med flere brukere har tre ulike typer innstillinger:
 • Innstillinger som kan endres av alle brukere og som påvirker alle brukere. Dette gjelder for eksempel Wi-Fi®, flymodus, NFC og Bluetooth®.
 • Innstillinger som bare påvirker den enkelte brukerkonto. Eksempler: automatisk datasynkronisering, skjermlås, ulike kontoer som er lagt til, og bakgrunner.
 • Innstillinger som bare er synlige for eieren og påvirker alle brukere. Eksempel: VPN-innstillinger.
Var denne informasjonen nyttig?
Ja Nei
Tilbakemeldingen din er verdifull for oss!
Hvorfor fant du denne informasjonen nyttig?
Send inn
Takk. Vi setter pris på tilbakemeldingen din!
Finn produktet ditt
Find
På Xperia™-enheten, gå til Innstillinger > Om telefon/nettbrett > Modellnummer
Find
På Xperia™-enheten, gå til Innstillinger > Om telefon/nettbrett > Modellnummer