account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Hjelp oss å forbedre nettstedet vårt
  Svar på et par raske spørsmål for å evaluere besøket ditt.

  Wi-Fi®

  Bruk ‎Wi-Fi®‎-tilkoblinger for å surfe på Internett, laste ned apper og sende og motta e-poster. Når du har koblet til et ‎Wi-Fi®‎-nettverk, husker enheten nettverket og kobler automatisk til neste gang nettverket er innenfor rekkevidde.

  Enkelte ‎Wi-Fi®‎-nettverk krever at du logger på en nettside før du får tilgang. Kontakt den aktuelle ‎Wi-Fi®‎-nettverksadministratoren hvis du vil ha mer informasjon.

  De tilgjengelige ‎Wi-Fi®‎-nettverkene kan være åpne eller sikret:
  • Åpne nettverk er angitt med Icn sony stat sys wifi signal 4 ved siden av ‎Wi-Fi®‎-nettverksnavnet.
  • Sikrede nettverk er angitt med Icn sony stat sys wifi lock ved siden av ‎Wi-Fi®‎-nettverksnavnet.

  Note

  Enkelte ‎Wi-Fi®‎-nettverk vises ikke i listen over tilgjengelige nettverk fordi de ikke kringkaste nettverksnavnet (SSID). Hvis du kjenner nettverksnavnet, kan du legge det til manuelt i listen over tilgjengelige ‎Wi-Fi®‎-nettverk.

  Slik slår du på Wi-Fi®

  1. Startskjerm tar du hurtig på Icn sony home apptray normal.
  2. Finn og ta hurtig på Innstillinger.
  3. Dra glidebryteren ved siden av Wi-Fi til høyre for å slå ‎Wi-Fi®‎ funksjonen på.

  Note

  Det kan ta noen sekunder før ‎Wi-Fi®‎ blir aktiv.

  Slik kobler du til et Wi-Fi®-nettverk automatisk

  1. Startskjerm tar du hurtig på Icn sony home apptray normal.
  2. Finn og ta hurtig på Innstillinger.
  3. Ta hurtig på Wi-Fi. Tilgjengelige ‎Wi-Fi®‎-nettverk vises.
  4. Ta hurtig på et ‎Wi-Fi®‎-nettverk for å koble til det. Angi passord for sikrede nettverk. Icn sony stat sys wifi signal 4 vises i statuslinjen når du er koblet til.

  Tip

  Ta hurtig på Icn sony key menu, og ta deretter hurtig på Skann for å søke etter nye, tilgjengelige nettverk.

  Legge til et Wi-Fi®-nettverk manuelt

  1. Startskjerm trykker du på Icn sony home apptray normal.
  2. Finn og trykk på Innstillinger > Wi-Fi.
  3. Trykk på Icn sony menu add.
  4. Skriv inn SSID for nettverket-informasjonen.
  5. Trykk på Sikkerhet-feltet for å velge en sikkerhetstype.
  6. Angi et passord om nødvendig.
  7. Hvis du vil redigere avanserte alternativer som proxy- og IP-innstillinger, merker du av for Vis avanserte valg og redigerer slik du ønsker.
  8. Trykk på Lagre.

  Note

  Kontakt administratoren for ‎Wi-Fi®‎-nettverket for å få nettverks-SSID og passord.

  Øke signalstyrken for Wi-Fi®

  Du kan gjøre flere ting for å øke styrken på et ‎Wi-Fi®‎-signal:

  • Flytt enheten nærmere ‎Wi-Fi®‎-tilgangspunktet.
  • Flytt ‎Wi-Fi®‎-tilgangspunktet bort fra alle potensielle hindringer eller forstyrrelser.
  • Ikke dekk til ‎Wi-Fi®‎-antenneområdet på enheten (det merkede området på illustrasjonen).
  Ill sony 14sl wifi antenna

  Note

  FCC-forsiktighetsregel: Bruk innenfor frekvensområdet 5,15–5,25 GHz er kun tillatt for innendørs bruk. Ved innendørs og utendørs bruk må du koble enheten til et FCC-godkjent 5 GHz WLAN-tilgangspunkt.

  Wi-Fi®-innstillinger

  Når du er koblet til et ‎Wi-Fi®‎-nettverk eller når det finnes tilgjengelige ‎Wi-Fi®‎-nettverk i nærheten, er det mulig å se statusen til disse nettverkene. Du kan også få enheten til å varsle deg når et åpent ‎Wi-Fi®‎-nettverk registreres.

  Hvis du ikke er koblet til et ‎Wi-Fi®‎-nettverk, bruker enheten mobildatatilkobling til å få tilgang til Internett (hvis du har konfigurert og aktivert en mobildatatilkobling på enheten). Ved å legge til en soveinnstilling for ‎Wi-Fi®‎, kan du spesifisere om du ønsker å veksle fra ‎Wi-Fi®‎ til mobildata.

  Aktivere Wi-Fi®-nettverksvarsler

  1. Slå på Wi-Fi®, hvis det ikke allerede er på.
  2. Startskjerm tar du hurtig på Icn sony home apptray normal.
  3. Finn og ta hurtig på Innstillinger > Wi-Fi.
  4. Trykk på Icn sony key menu.
  5. Ta hurtig på Avansert.
  6. Merk av for Varsling om nettverk.

  Vise detaljert informasjon om et tilkoblet Wi-Fi®-nettverk

  1. Fra Startskjerm tar du hurtig på Icn sony home apptray normal.
  2. Finn og ta hurtig på Innstillinger > Wi-Fi.
  3. Ta hurtig på Wi-Fi®-nettverket som du er koblet til. Nå vises det detaljert nettverksinformasjon.

  Legge til en hvileinnstilling for Wi-Fi®

  1. Fra Startskjerm tar du hurtig på Icn sony home apptray normal.
  2. Finn og ta hurtig på Innstillinger > Wi-Fi.
  3. Trykk på Icn sony key menu.
  4. Ta hurtig på Avansert.
  5. Ta hurtig på La Wi-Fi være på i dvalemodus.
  6. Velg et alternativ.
  Var denne informasjonen nyttig?
  Ja Nei
  Tilbakemeldingen din er verdifull for oss!
  Hvorfor fant du denne informasjonen nyttig?
  Send inn
  Takk. Vi setter pris på tilbakemeldingen din!
  Finn produktet ditt
  Find
  På Xperia™-enheten, gå til Innstillinger > Om telefon/nettbrett > Modellnummer
  Find
  På Xperia™-enheten, gå til Innstillinger > Om telefon/nettbrett > Modellnummer