account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Hjelp oss å forbedre nettstedet vårt
Svar på et par raske spørsmål for å evaluere besøket ditt.

Håndtering av batteri og strøm

Enheten har innbygd batteri. Du kan kontrollere batteribruken og se hvilke apper som bruker mest strøm. Du kan også vise anslått tid før batteriet er tomt. Anslått batteritid er basert på det nyeste bruksmønsteret.

Du kan bruke én eller flere batterisparemoduser, som inkluderer STAMINA-modus, modus som viser lavt batteri, stedsbasert ‎Wi-Fi®‎ og modus med kø-bakgrunnsdata, for å få batteriet til å vare lengre. Hver modus fungerer på en annen måte og styrer flere strømforbruksfunksjoner på enheten.

Slik viser du hvilke apper som bruker mest batteristrøm

 1. Startskjerm tar du hurtig på Icn sony home apptray normal.
 2. Finn og ta hurtig på Innstillinger > Strømstyring > Batteribruk.

Slik viser du anslått batteritid

 1. Startskjerm tar du hurtig på Icn sony home apptray normal.
 2. Finn og ta hurtig på Innstillinger > Strømstyring.

Forbedre batteritiden med STAMINA-modus

Bruk STAMINA-modus til å forbedre batteritiden automatisk når batteriet når et bestemt ladenivå. Funksjonen for utvidet standby gjenkjenner når skjermen ikke er aktiv og kan automatisk deaktivere ‎Wi-Fi®‎ og mobildata. Dermed blir de fleste appene deaktivert. Når skjermen blir aktiv igjen, begynner enheten å fungere normalt, og alle de deaktiverte funksjonene gjenopptas. Du kan angi at noen apper og tjenester ikke skal stanses midlertidig i STAMINA-modus.

STAMINA-modus har også en funksjon som begrenser maskinvareytelsen når du bruker enheten, for å spare enda mer strøm. Mens denne funksjonen er aktivert, kan enheten fremdeles fungere normalt.

Aktivere STAMINA-modus

 1. Startskjerm trykker du på Icn sony home apptray normal.
 2. Finn og trykk på Innstillinger > Strømstyring.
 3. Dra glidebryteren ved siden av STAMINA-modus mot høyre, og trykk deretter på Aktiver hvis du blir spurt om det. Icn sony stamina on vises på statuslinjen så snart batteriet når et angitt nivå.

Note

Hvis du aktiverer STAMINA-modus for første gang, er det merket av for Utvidet standby-modus som standard.

Velge når du vil aktivere STAMINA-modus

 1. Startskjerm trykker du på Icn sony home apptray normal.
 2. Finn og trykk på Innstillinger > Strømstyring > STAMINA-modus > Aktivering.
 3. Dra glidebryteren for å justere batterinivået der du vil aktivere STAMINA-modus.
 4. Trykk på OK.

Tip

Icn sony stamina on vises på statuslinjen når batteriet når det ladenivået du angir.

Aktivere funksjonen for utvidet standby

 1. Startskjerm trykker du på Icn sony home apptray normal.
 2. Finn og trykk på Innstillinger > Strømstyring, og trykk deretter på STAMINA-modus.
 3. Merk av for Utvidet standby-modus, hvis det ikke allerede er merket av for, og trykk deretter på Aktiver hvis du blir spurt om det.

Velge hvilke apper som skal kjøres i STAMINA-modus

 1. Startskjerm trykker du på Icn sony home apptray normal.
 2. Finn og trykk på Innstillinger > Strømstyring, og trykk deretter på STAMINA-modus.
 3. Kontroller at det er merket av for Utvidet standby-modus, og trykk deretter på Apper som er aktive i standby-modus > Legg til apper.
 4. Bla mot venstre eller høyre for å legge til eller fjerne apper og tjenester slik du ønsker.
 5. Når du er ferdig, trykker du på Utført.

Begrense maskinvareytelsen

 1. Startskjerm trykker du på Icn sony home apptray normal.
 2. Finn og trykk på Innstillinger > Strømstyring, og trykk deretter på STAMINA-modus.
 3. Merk av for Utvidet bruk, og trykk deretter på Aktiver, hvis du blir spurt om det.

Note

Hvis du merker kraftig redusert ytelse når denne funksjonen er aktivert, fjerner du merkingen av Utvidet bruk for å deaktivere den.

Slik forbedrer du batteritiden ved å bruke modusen Lavt batteri

Bruk funksjonen Lavt batterinivå-modus for å starte automatisk strømsparing når batteriet når et viss ladenivå. Dette ladenivået kan angis og justeres på nytt etter ønske. Du kan også bestemme hvilke funksjoner som skal være aktive, f.eks. mobil datatrafikk, ‎Wi-Fi®‎ eller auto-synk.

Aktivere modusen for lavt batteri

 1. Startskjerm trykker du på Icn sony home apptray normal.
 2. Finn og trykk på Innstillinger > Strømstyring.
 3. Dra glidebryteren ved siden av Lavt batterinivå-modus mot høyre.
 4. Hvis du blir bedt om det, trykker du på Aktiver. Icn sony lbm on vises i statuslinjen når batteriet når det ladenivået du angir.

Endre innstillingene for modusen lavt batteri

 1. Startskjerm trykker du på Icn sony home apptray normal.
 2. Finn og trykk på Innstillinger > Strømstyring.
 3. Kontroller at Lavt batterinivå-modus er aktivert, og trykk deretter på Lavt batterinivå-modus.
 4. Endre innstillingene, for eksempel ved å justere batterinivået.

Slik forbedrer du batteritiden ved å bruke stedsbasert ‎Wi-Fi®‎

Stedsbasert Wi-Fi-funksjonen stiller inn enheten slik at kun ‎Wi-Fi®‎-funksjonen aktiveres når den kommer innenfor rekkevidden til det lagrede ‎Wi-Fi®‎-nettverket. På den måten sparer du batteristrøm, men har likevel gleden av automatiske ‎Wi-Fi®‎-tilkoblinger.

Slik aktiverer du den stedbaserte ‎Wi-Fi®‎-funksjonen

 1. Startskjerm tar du hurtig på Icn sony home apptray normal.
 2. Finn og ta hurtig på Innstillinger > Strømstyring.
 3. Dra glidebryteren ved siden av Stedsbasert Wi-Fi mot høyre.

Forbedre batteritiden ved å legge bakgrunnsdata i kø

Du kan forbedre batteriytelsen ved å stille inn enheten til å sende bakgrunnsdata med forhåndsdefinerte intervaller når du ikke bruker dem, det vil si når skjermen ikke er aktiv.

Slik tillater du at bruksinformasjon stilles i kø

 1. Startskjerm tar du hurtig på Icn sony home apptray normal.
 2. Finn og ta hurtig på Innstillinger > Strømstyring.
 3. Merk av avmerkingsboksen ved siden av Sett bakgrunnsdata i kø.
Var denne informasjonen nyttig?
Ja Nei
Tilbakemeldingen din er verdifull for oss!
Hvorfor fant du denne informasjonen nyttig?
Send inn
Takk. Vi setter pris på tilbakemeldingen din!
Finn produktet ditt
Find
På Xperia™-enheten, gå til Innstillinger > Om telefon/nettbrett > Modellnummer
Find
På Xperia™-enheten, gå til Innstillinger > Om telefon/nettbrett > Modellnummer