account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Hjelp oss å forbedre nettstedet vårt
  Svar på et par raske spørsmål for å evaluere besøket ditt.

  Wi-Fi®

  Bruk ‎Wi-Fi®‎-tilkoblinger for å surfe på Internett, laste ned apper og sende og motta e-poster. Når du har koblet til et ‎Wi-Fi®‎-nettverk, husker enheten nettverket og kobler automatisk til neste gang nettverket er innenfor rekkevidde.

  Enkelte ‎Wi-Fi®‎-nettverk krever at du logger på en nettside før du får tilgang. Kontakt den aktuelle ‎Wi-Fi®‎-nettverksadministratoren hvis du vil ha mer informasjon.

  De tilgjengelige ‎Wi-Fi®‎-nettverkene kan være åpne eller sikret:
  • Åpne nettverk er angitt med Icn sony stat sys wifi signal 4 ved siden av ‎Wi-Fi®‎-nettverksnavnet.
  • Sikrede nettverk er angitt med Icn sony stat sys wifi lock ved siden av ‎Wi-Fi®‎-nettverksnavnet.

  Note

  Enkelte ‎Wi-Fi®‎-nettverk vises ikke i listen over tilgjengelige nettverk fordi de ikke kringkaste nettverksnavnet (SSID). Hvis du kjenner nettverksnavnet, kan du legge det til manuelt i listen over tilgjengelige ‎Wi-Fi®‎-nettverk.

  Slik aktiverer du Wi-Fi®

  1. Startskjerm tar du hurtig på Icn sony home apptray normal.
  2. Finn og ta hurtig på Innstillinger > Wi-Fi.
  3. Ta hurtig på av/på-bryteren for å aktivere ‎Wi-Fi®‎-funksjonen.

  Note

  Det kan ta noen sekunder før ‎Wi-Fi®‎ blir aktiv.

  Slik kobler du til et Wi-Fi®-nettverk automatisk

  1. Startskjerm tar du hurtig på Icn sony home apptray normal.
  2. Finn og ta hurtig på Innstillinger > Wi-Fi.
  3. Ta hurtig på av/på-bryteren for å aktivere Wi-Fi-funksjonen. Tilgjengelige ‎Wi-Fi®‎-nettverk vises.
  4. Ta hurtig på et ‎Wi-Fi®‎-nettverk for å koble til det. Angi passord for sikrede nettverk. Icn sony stat sys wifi signal 4 vises i statuslinjen når du er koblet til.

  Tip

  Ta hurtig på Icn sony key menu og ta deretter hurtig på Oppdater for å søke etter nye, tilgjengelige nettverk. Hvis du ikke kan koble til et Wi-Fi-nettverk, kan du se de aktuelle troubleshooting tips .

  Slik legger du til et Wi-Fi®-nettverk manuelt

  1. Startskjerm tar du hurtig på Icn sony home apptray normal.
  2. Finn og ta hurtig på Innstillinger > Wi-Fi.
  3. Ta hurtig på Icn sony key menu > Legg til nettverk.
  4. Skriv inn Nettverksnavn (SSID)-informasjonen.
  5. Ta hurtig på Sikkerhet-feltet for å velge en sikkerhetstype.
  6. Angi et passord om nødvendig.
  7. Hvis du vil redigere avanserte alternativer som proxy- og IP-innstillinger, merker du av for Avanserte alternativer og redigerer slik du ønsker.
  8. Ta hurtig på Lagre.

  Note

  Kontakt administratoren for ‎Wi-Fi®‎-nettverket for å få nettverks-SSID og passord.

  Wi-Fi®-innstillinger

  Når du er koblet til et ‎Wi-Fi®‎-nettverk eller når det finnes tilgjengelige ‎Wi-Fi®‎-nettverk i nærheten, er det mulig å se statusen til disse nettverkene. Du kan også få enheten til å varsle deg når et åpent ‎Wi-Fi®‎-nettverk registreres.

  Hvis du ikke er koblet til et ‎Wi-Fi®‎-nettverk, bruker enheten mobildatatilkobling til å få tilgang til Internett (hvis du har konfigurert og aktivert en mobildatatilkobling på enheten). Ved å legge til en soveinnstilling for ‎Wi-Fi®‎, kan du spesifisere om du ønsker å veksle fra ‎Wi-Fi®‎ til mobildata.

  Slik aktiverer du Wi-Fi®-nettverksvarsler

  1. Slå på Wi-Fi® hvis det ikke allerede er på.
  2. Startskjerm tar du hurtig på Icn sony home apptray normal.
  3. Finn og ta hurtig på Innstillinger > Wi-Fi.
  4. Ta hurtig på Icn sony key menu > Avansert.
  5. Dra glidebryteren ved siden av Varsling om nettverk mot høyre.

  Vise detaljert informasjon om et tilkoblet Wi-Fi®-nettverk

  1. Fra Startskjerm tar du hurtig på Icn sony home apptray normal.
  2. Finn og ta hurtig på Innstillinger > Wi-Fi.
  3. Ta hurtig på Wi-Fi®-nettverket som du er koblet til. Nå vises det detaljert nettverksinformasjon.

  Slik legger du til en hvileinnstilling for Wi-Fi®

  1. Startskjerm tar du hurtig på Icn sony home apptray normal.
  2. Finn og ta hurtig på Innstillinger > Wi-Fi.
  3. Ta hurtig på Icn sony key menu, og ta deretter hurtig på Avansert> La Wi-Fi være på i dvalemodus.
  4. Velg et alternativ.

  WPS

  WPS (Wi-Fi® Protected Setup) er en trådløs nettverksstandard som hjelper deg å opprette sikre trådløse nettilkoblinger. Hvis du ikke vet noe særlig om trådløs sikkerhet, gjør WPS det enkelt å konfigurere WPA-kryptering for år sikre nettverket ditt. I tillegg kan du legge til nye enheter til et eksisterende nettverk uten å måtte taste inn lange passord.

  Bruk en av disse metodene for å aktivere WPS:
  • Trykknappmetode – trykk helt enkelt på en knapp på en WPS-støttet enhet, f.eks. en ruter.
  • PIN-kode-metode – enheten oppretter en tilfeldig PIN-kode som du taster inn på den WPS-støttede enheten.

  Koble til et Wi-Fi®-nettverk med en WPS-knapp

  1. Startskjerm tar du hurtig på Icn sony home apptray normal.
  2. Finn og ta hurtig på Innstillinger > Wi-Fi.
  3. Slå på ‎Wi-Fi®‎ hvis det ikke allerede er på.
  4. Ta hurtig på Icn sony wps network og trykk på WPS-knappen på den WPS-støttede enheten.

  Slik kobler du til et Wi-Fi®-nettverk med en PIN-kode for WPS

  1. Startskjerm tar du hurtig på Icn sony home apptray normal.
  2. Finn og ta hurtig på Innstillinger > Wi-Fi.
  3. Slå på ‎Wi-Fi®‎ hvis det ikke allerede er på.
  4. Ta hurtig på Icn sony key menu > Avansert > Skriv inn WPS-kode.
  5. På den WPS-støttede enheten angir du PIN-koden som vises på enheten.
  Var denne informasjonen nyttig?
  Ja Nei
  Tilbakemeldingen din er verdifull for oss!
  Hvorfor fant du denne informasjonen nyttig?
  Send inn
  Takk. Vi setter pris på tilbakemeldingen din!
  Finn produktet ditt
  Find
  På Xperia™-enheten, gå til Innstillinger > Om telefon/nettbrett > Modellnummer
  Find
  På Xperia™-enheten, gå til Innstillinger > Om telefon/nettbrett > Modellnummer