account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Hjelp oss å forbedre nettstedet vårt
  Svar på et par raske spørsmål for å evaluere besøket ditt.

  Slik kontrollerer du tilbehør og innstillinger med Smart Connect™

  Bruk Smart Connect™-appen til å angi hva som skjer på enheten når du kobler til eller fra tilbehør. Du kan for eksempel angi at du alltid vil starte FM-radioappen når du kobler til hodetelefoner.

  Du kan også angi at Smart Connect™ skal lese opp innkommende tekstmeldinger. Eller du kan bruke appen til å velge en bestemt handling eller gruppe med handlinger som skal startes på enheten på angitte tidspunkt. Hvis du for eksempel kobler til hodetelefonene mellom kl. 7 og 9, kan du angi at:
  • FM-radioappen skal starte.
  • Favorittappen din for sosiale nettverk, for eksempel Facebook, åpnes.
  • Ringevolumet settes til vibrering.

  Med Smart Connect™ kan du også administrere tilbehør, for eksempel Xperia™ SmartTags eller en klokke i Sony SmartWatch-serien. Se brukerhåndboken som gjelder det bestemte tilbehøret, for å få mer informasjon.

  Scr sony smart connect overview
  1 Ta hurtig på for å vise tilgjengelig tilbehør
  2 Legg til et tilbehør eller en hendelse
  3 Vis menyvalg
  4 Ta hurtig på for å vise alle hendelser
  5 Ta hurtig på for å aktivere en hendelse
  6 Ta hurtig på for å vise detaljer for en hendelse

  Slik oppretter du en Smart Connect™-hendelse

  1. Startskjerm tar du hurtig på Icn sony home apptray normal, og deretter finner du og tar hurtig på Icn sony app smart connect.
  2. Hvis du åpner Smart Connect™ for første gang, tar du hurtig på OK for å lukke introduksjonsskjermen.
  3. Ta hurtig på Icn sonynew window holo dark på fanen Hendelser.
  4. Hvis du oppretter en hendelse for første gang, tar du hurtig på OK igjen for å lukke introduksjonsskjermen.
  5. Legg til forhold der du vil utløse hendelsen. Et forhold kan være tilkobling til tilbehør, eller et bestemt tidsintervall, eller begge deler.
  6. Ta hurtig på Icn sony create event next for å fortsette.
  7. Legg til hva du vil skal skje når du kobler til et tilbehør, og angi andre innstillinger slik du ønsker.
  8. Ta hurtig på Icn sony create event next for å fortsette.
  9. Angi et hendelsesnavn, og ta hurtig på Fullfør.

  Note

  Når du skal legge til Bluetooth®-tilbehør, må du første koble tilbehøret sammen med enheten din.

  Slik redigerer du en Smart Connect™-hendelse

  1. Start Smart Connect™-appen.
  2. Gå til kategorien Hendelser og ta hurtig på en hendelse.
  3. Hvis hendelsen er slått av, drar du glidebryteren mot høyre for å slå den på.
  4. Ta hurtig på Rediger hendelse, og juster deretter innstillingene slik du ønsker.

  Slik sletter du en hendelse

  1. Start Smart Connect™-appen.
  2. Ta hurtig på og hold hendelsen du vil slette, på fanen Hendelser, og ta deretter hurtig på Slett hendelse.
  3. Ta hurtig på Slett for å bekrefte.

  Tip

  Du kan også åpne hendelsen du vil slette, og deretter ta hurtig på Icn sony key menu > Slett hendelse > Slett.

  Slik angir du at Smart Connect™ skal lese opp innkommende tekstmeldinger

  1. Start Smart Connect™-appen.
  2. Ta hurtig på Icn sony key menu og deretter på Innstillinger.
  3. Merk av i avmerkingsboksen ved siden av Tekst til tale og bekreft aktivering hvis det er nødvendig.

  Note

  Hvis denne funksjonen er slått på, blir innkommende meldinger lest høyt. For å beskytte personvernet må du kanskje slå av denne funksjonen hvis du bruker enheten på offentlig sted, for eksempel på jobben.

  Slik behandler du tilbehør

  Bruk appen Smart Connect™ til å administrere en rekke smarttilbehør som kan kobles til enheten, inkludert Xperia™ SmartTags, en SmartWatch-serie eller en trådløs hodetelefon fra Sony. Smart Connect™ laster ned alle nødvendige apper og finner tredjepartsapper når de er tilgjengelige. Tidligere tilkoblet tilbehør vises i en liste der du finner mer informasjon om funksjonene for hvert tilbehør.

  Slik kobler du sammen enheten og et tilbehør

  1. Start Smart Connect™-appen. Hvis du åpner Smart Connect™ for første gang, tar du hurtig på OK for å lukke introduksjonsskjermen.
  2. Ta hurtig på Tilbehør og deretter på Icn sonynew window holo dark.
  3. Aktiver Bluetooth®-funksjonen hvis den ikke allerede er aktivert, og ta deretter hurtig på navnet på tilbehøret som du ønsker å koble sammen med.
  4. Angi kode hvis du blir bedt om det, eller bekreft samme kode på både enheten og tilbehøret.

  Slik justerer du innstillingene for et tilkoblet tilbehør

  1. Koble sammen enheten og tilbehøret.
  2. Start Smart Connect™-appen.
  3. Ta først hurtig på Tilbehør og deretter på navnet til det tilkoblede tilbehøret.
  4. Endre de ønskede innstillingene.
  Var denne informasjonen nyttig?
  Ja Nei
  Tilbakemeldingen din er verdifull for oss!
  Hvorfor fant du denne informasjonen nyttig?
  Send inn
  Takk. Vi setter pris på tilbakemeldingen din!
  Finn produktet ditt
  Find
  På Xperia™-enheten, gå til Innstillinger > Om telefon/nettbrett > Modellnummer
  Find
  På Xperia™-enheten, gå til Innstillinger > Om telefon/nettbrett > Modellnummer