account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Hjelp oss å forbedre nettstedet vårt
  Svar på et par raske spørsmål for å evaluere besøket ditt.

  Bruke videokameraet

  Slik spiller du inn en video ved hjelp av kameratasten

  1. Aktiver kameraet.
  2. Trykk på kameratasten for å spille inn en video.
  3. Stopp innspillingen ved å trykke en gang til på kameratasten.

  Tip

  Ta videoene i liggende format for å få de beste resultatene.

  Slik spiller du inn en video ved å ta hurtig på skjermen

  1. Aktiver kameraet.
  2. Rett kameraet mot motivet.
  3. Start innspilling ved å ta hurtig på Icn sony gingerbread cam start recording.
  4. Stans innspillingen ved å ta hurtig på Icn sony gingerbread cam stop recording.

  Tip

  Ta videoene i liggende format for å få de beste resultatene.

  Slik spiller du av innspilte videoer

  1. Aktiver kameraet.
  2. Ta hurtig på miniatyrene øverst til høyre på skjermen.
  3. Knips til venstre eller høyre for å bla gjennom alle bilde- og videofilene. Videoer indikeres med Icn sony semc music play normal.
  4. Ta hurtig på Icn sony semc music play normal for å spille av en video.
  5. Ta hurtig på Icn sony semc music pause normal eller Icn sony key and back for å stoppe avspilling av videoen.

  Slik sletter du et innspilt videoklipp

  1. Bla til videoen du vil slette.
  2. Trykk på skjermen for å vise Icn sony camera review delete.
  3. Ta hurtig på Icn sony camera review delete.
  4. Ta hurtig på Slett for å bekrefte.

  Slik bruker du innstillingene på videokameraet

  Slik justerer du innstillingene for videokameraet

  1. Aktiver kameraet.
  2. Ta hurtig på en av innstillingsikonene på skjermen.
  3. For å vise alle innstillingene tar du hurtig på Icn sony menu settings.
  4. Velg innstillingen du vil justere, og foreta deretter endringene du ønsker.

  Slik tilpasser du innstillingspanelet for videokameraet

  1. Når videokameraet er åpent, tar du hurtig på Icn sony menu settings for å vise alle innstillingene.
  2. Berør og hold nede innstillingen som skal flyttes, og dra den deretter til ønsket posisjon.

  Tip

  Hvis du drar innstillingen utenfor innstillingspanelet, blir endringen avbrutt.

  Oversikt over videokamerainnstillinger

  Icn sony cam video camera Videokamera
  Velg hovedvideokameraet for å spille inn videoer.
  Icn sony cam front video camera Frontvideo
  Velg frontvideokameraet for å spille inn videoer av deg selv.

  Scener

  Bruk Scener til å gjøre klar kameraet raskt for vanlige situasjoner med forhåndsprogrammerte scener. Kameraet har angitt en del innstillinger som passer til valgt scene, slik at du får best mulig video.

  Icn sony camera scene normal Av
  Scener-funksjonen er av, og videoer kan tas manuelt.
  Icn sony camera scene softsnap Mykt snapshot
  Brukes for å ta opp video mot myke bakgrunner.
  Icn sony camera scene landscape Landskap
  Brukes til landskapsvideoer. Kameraet fokuserer på objekter som er langt borte.
  Icn sony camera scene night scene Natt
  Lysfølsomheten økes når denne modusen er aktivert. Brukes i dårlig opplyste omgivelser. Videoer av gjenstander i rask bevegelse kan bli uskarpe. Vær stødig på hånden, eller bruk stativ. Videokvaliteten blir bedre når du slår av nattmodusen ved gode lysforhold.
  Icn sony camera scene beach snow Strand og snø
  Brukes under forhold med mye lys for å unngå undereksponerte videoer.
  Icn sony camera scene sport Sport
  Brukes til videoer av gjenstander i rask bevegelse. Kort eksponeringstid minimerer uskarpe bevegelser.
  Icn sony camera scene party Fest
  Brukes til videoer innendørs i dårlig opplyste omgivelser. Denne scenen fanger opp bakgrunnsbelysning eller levende lys innendørs. Videoer av gjenstander i rask bevegelse kan bli uskarpe. Vær stødig på hånden, eller bruk stativ.

  Videooppløsning

  Juster videooppløsningen for forskjellige formater.

  Icn sony camera resolution setting hd 1280×720(16:9)
  HD-format (Høydefinisjons) med et bildeforhold på 16:9. 1280 × 720 piksler.
  Icn sony camera resolution setting vga 640×480(4:3)
  VGA-format med et bildeforhold på 4:3. 640 x 480 piksler.
  Icn sony cam resolution setting qvga 320×240(4:3)
  Quarter VGA-format med 4:3-sideforhold. 320 x 240 piksler.
  Icn sony camera resolution setting mms 176×144(11:9)
  Spill inn videoer som kan sendes i MMS-meldinger. Opptakstiden for dette videoformatet er begrenset slik at det får plass i en MMS-melding.

  Bildelys

  Bruk lyset for å spille inn videoer når det finnes dårlig lysforhold eller når det finnes lys som kommer bakfra.

  Icn sony camera photo light
  Icn sony camera quick settings photo light off Av
  Noen ganger kan kvaliteten på videoene bli bedre uten lys, selv om det er dårlige lysforhold.

  Selvutløser

  Med selvutløseren kan du spille inn en video uten å holde enheten. Bruk den til å spille inn videoer av grupper der alle kan være med på videoen. Du kan også bruke selvutløseren slik at du ikke rister kameraet når du spiller inn videoer.

  Icn sony camera advanced settings self timer on På (10 sek)
  Setter en 10-sekunders forsinkelse fra du tar hurtig på kameraskjermen til videoinnspillingen starter.
  Icn sony camera advanced settings self timer on two sec På (2 sek)
  Setter en 2-sekunders forsinkelse fra du tar hurtig på kameraskjermen til videoinnspillingen starter.
  Icn sony camera advanced settings self timer off Av
  Videoen spilles inn når du tar hurtig på kameraskjermen.

  Hurtiglasting

  Hurtiglasting-funksjonen brukes for å starte kameraet fra den låste skjermen. Trykk på kameratasten dersom enheten er i hvilemodus.

  Icn sony semc sliding tab fastcapture pressed Start og ta bilde
  Nå kameratasten trykkes og holdes nede, blir det første bilde tatt rett etter at kameraet går ut av hvilemodus.
  Icn sony semc sliding tab fastcam normal Bare start (stillbildekamera)
  Når du holder kameratasten nede, startes stillbildekameraet opp fra hvilemodus.
  Icn sony semc sliding tab fastcam videorec normal Start og spill inn video
  Når kameratasten trykkes og holdes nede, blir den første videoen tatt rett etter at videokameraet går ut av hvilemodus.
  Icn sony semc sliding tab fastcam video pressed Bare start (videokamera)
  Når du holder kameratasten nede, startes videokameraet opp fra hvilemodus.
  Icn sony cam launch capture off Av

  Fokusert modus

  Fokusinnstillingen avgjør hvilken del av videoen som skal være skarp. Når kontinuerlig autofokus er på, justerer kameraet fokuset slik at området i den hvite fokusrammen holdes skarpt.

  Icn sony camera focus mode single af Enkel autofokus
  Kameraet fokuserer automatisk på valgt motiv. Kontinuerlig autofokus er slått på.
  Icn sony camera focus mode face detection Ansiktsregistrering
  Kameraet registrerer automatisk opptil fem personansikter, som markeres med rammer på skjermen. Kameraet fokuserer automatisk på det nærmeste ansiktet. Du kan også velge hvilket ansikt du vil fokusere på, ved å ta hurtig på det på skjermen. Når du tar hurtig på kameraskjermen, viser en grønn ramme hvilket ansikt som er valgt og i fokus. Ansiktsgjenkjenning kan ikke brukes i alle motivmodiene. Kontinuerlig autofokus er slått på.

  Eksponerings-verdi

  Icn sony camera quick exposure level tch Med denne innstillingen kan du fastslå lysmengden du får med i bildet. En høy verdi angir en økt lysmengde.

  Hvitbalanse

  Innstillingen for hvitbalanse justerer fargebalansen i forhold til lysforholdene.

  Icn sony camera advanced settings white balance auto Auto
  Justerer fargebalansen automatisk i forhold til lysforholdene.
  Icn sony camera advanced settings white balance incandescent Glødelampe
  Justerer lysbalansen for varme lysforhold, for eksempel under lyspærer.
  Icn sony camera advanced settings white balance fluorescent Fluorescerende
  Justerer fargebalansen for lysstoffbelysning.
  Icn sony camera advanced settings white balance daylight Dagslys
  Justerer fargebalansen for sollys.
  Icn sony camera advanced settings white balance cloudy Overskyet
  Justerer fargebalansen ved skyet værforhold.

  Måling

  Denne funksjonen angir automatisk en tilpasset eksponering ved å måle lyset i bildet du skal ta.

  Icn sony camera advanced settings metering center Senter
  Juster eksponeringen til midten av bildet.
  Icn sony camera advanced settings metering average Gjennomsnittlig
  Beregn eksponeringen basert på lysmengden i hele bildet.
  Icn sony camera advanced settings metering spot Punkt
  Juster eksponeringen i en svært liten del av bildet du skal ta.

  Bildestabilisator

  Det kan være vanskelig å holde enheten stødig når du spiller inn en video. Stabilisatoren er med på å kompensere for små håndbevegelser.

  Geotagging

  Kategoriser videoer med detaljer om hvor du tok de opp.

  Icn sony camera geotag on
  Når geotagging er slått på legges den omtrentlige geografiske posisjonen til videoen når du tar de opp. For å bruke geotagging må du aktivere posisjonsfunksjonene i menyen Innstillinger. For at geotagger skal bli lagt til en video, må plasseringen være bestemt før du tar opp videoen. Posisjonen din er bestemt når Icn sony camera geotag on vises på kameraskjermen. Når enheten søker etter posisjonen din, vises Icn sony statusbar gps on.
  Icn sony camera geotag off Av
  Når geotagging er slått av, kan du ikke vise posisjonen der videoen ble tatt opp.

  Mikrofon

  Velg om lyden rundt skal tas med når du spiller inn videoer.

  Touch capture

  Identifiser et bestemt fokusområde ved å berøre kameraskjermen med fingeren. Bildet blir tatt i det øyeblikket du slipper opp fingeren. Denne innstillingen gjelder kun når fokusert modus er stilt inn til berøringsfokus.

  Icn sony camera advanced settings touch capture on
  Icn sony edream cam adv settings touch cap off Av

  Lukkerlyd

  Velg å slå på eller av lukkerlyden når du tar spiller av en video.

  Datalagring

  Du kan velge å lare data enten på et fjernbart SD-kort eller på enhetens intern lagring.

  Icn sony cam data internal storage Intern lagring
  Bilder og videoer lagres på enhetens minne.
  Icn sony cam data sd card SD-kort
  Bilder og videoer lagres på SD-kortet.
  Var denne informasjonen nyttig?
  Ja Nei
  Tilbakemeldingen din er verdifull for oss!
  Hvorfor fant du denne informasjonen nyttig?
  Send inn
  Takk. Vi setter pris på tilbakemeldingen din!
  Close Lukk
  Finn produktet ditt
  Find
  På Xperia™-enheten, gå til Innstillinger > Om telefon/nettbrett > Modellnummer
  Find
  På Xperia™-enheten, gå til Innstillinger > Om telefon/nettbrett > Modellnummer