account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Hjelp oss å forbedre nettstedet vårt
  Svar på et par raske spørsmål for å evaluere besøket ditt.

  Trådløs Bluetooth®-teknologi

  Trådløs Bluetooth®-teknologi

  Bruk Bluetooth®-funksjonen for å sende filer til andre Bluetooth®-kompatible enheter eller koble til håndfritilbehør. Slå på enhetens Bluetooth®-funksjon og opprett trådløse tilkoblinger til andre Bluetooth®-kompatible enheter som datamaskiner, håndfritilbehør og telefoner. Bluetooth®-tilkoblinger fungerer best innenfor 10 meter (33 fot) uten mellomliggende hindringer. I noen tilfeller kan det hende du må opprette forbindelsen mellom enheten og andre Bluetooth®-enheter manuelt.

  Note

  Ikke alle Bluetooth®-enheter er kompatible med hverandre.

  Slik slår du på Bluetooth®-funksjonen og gjør enheten synlig

  1. Dra statuslinjen nedover og ta hurtig på Icn sony menu settings.
  2. Trykk på av/på-bryteren ved Bluetooth for å slå på Bluetooth®-funksjonen.
  3. Ta hurtig på Bluetooth. Nå vises enheten og en liste over tilgjengelige Bluetooth®-enheter.
  4. Ta hurtig på enhetens navn for å gjøre enheten synlig for andre Bluetooth®-enheter.

  Slik angir du hvor lenge enheten skal være synlig for andre Bluetooth®-enheter

  1. Dra statuslinjen nedover og ta hurtig på Icn sony menu settings.
  2. Finn og ta hurtig på Bluetooth.
  3. Trykk på Icn sony key menu og velg Tidsavbrudd for synlighet.
  4. Velg et alternativ.

  Slik gir du enheten et navn

  Du kan gi enheten et navn. Dette er navnet som vises til andre enheter etter at du har slått på Bluetooth®-funksjonen og angitt enheten din som synlig for andre enheter.

  Slik gir du enheten et navn

  1. Kontroller at Bluetooth®-funksjonen er slått på.
  2. Dra statuslinjen nedover og ta hurtig på Icn sony menu settings.
  3. Finn og ta hurtig på Bluetooth.
  4. Ta hurtig på Icn sony key menu, og velg deretter Endre navn på telefon.
  5. Skriv inn et navn for enheten.
  6. Ta hurtig på Endre navn.

  Kobling med annen Bluetooth®-enhet

  Når du kobler enheten sammen med en annen enhet, kan du for eksempel koble enheten til Bluetooth®-hodetelefoner eller et Bluetooth®-bilsett og bruke disse enhetene til å spille av musikk.

  Når du kobler enheten til en annen Bluetooth®-enhet, vil enheten din huske denne tilkoblingen. Når du kobler enheten sammen med en Bluetooth®-enhet, kan det hende du må skrive inn en kode. Enheten din vil automatisk prøve standardkoden 0000. Hvis dette ikke fungerer, bør du se om du finner enhetens kode i bruksanvisningen til Bluetooth®-enheten. Du trenger ikke å skrive inn koden på nytt neste gang du kobler til Bluetooth®-enhet som du har koblet deg til tidligere.

  Note

  Enkelte Bluetooth®-enheter, for eksempel de fleste Bluetooth®-hodetelefoner, krever at du både kobler sammen og kobler til for at de skal fungere.

  Note

  Du kan koble enheten sammen med flere Bluetooth®-enheter, men du kan bare koble til én Bluetooth®-profil om gangen.

  Slik kobler du enheten til en annen Bluetooth®-enhet

  1. Kontroller at Bluetooth®-funksjonen er aktivert på enheten du vil koble enheten din sammen med, og at enheten din er synlig for andre Bluetooth®-enheter.
  2. Dra statuslinjen nedover og ta hurtig på Icn sony menu settings.
  3. Finn og ta hurtig på Bluetooth. Alle tilgjengelige Bluetooth®-enheter vises i en liste.
  4. Ta hurtig på den Bluetooth®-enheten som du vil koble med enheten din.
  5. Tast inn en kode, hvis nødvendig, eller bekreft den samme koden på begge enhetene. Enheten din og Bluetooth®-enheten er nå koblet sammen.

  Slik kobler du telefonen til en annen Bluetooth®-enhet

  1. Hvis du skal koble telefonen til en Bluetooth®-enhet som krever sammenkobling av enheten din og Bluetooth-enheten før tilkoblingen kan opprettes, følger du først fremgangsmåten for sammenkobling av enheten din og den andre enheten.
  2. Dra statuslinjen nedover og ta hurtig på Icn sony menu settings.
  3. Finn og ta hurtig på Bluetooth.
  4. Ta hurtig på Bluetooth®-enheten du vil koble enheten til.

  Slik fjerner du koblingen for en Bluetooth®-enhet

  1. Dra statuslinjen nedover og ta hurtig på Icn sony menu settings.
  2. Finn og ta hurtig på Bluetooth.
  3. Under Sammenkoblede enheter tar du hurtig på Icn sony menu settings ved siden av navnet på enheten du vil fjerne koblingen for.
  4. Ta hurtig på Fjern paring.

  Slik sender og mottar du elementer ved hjelp av Bluetooth®-teknologi

  Del elementer med andre Bluetooth®-kompatible enheter som f.eks. telefoner eller datamaskiner. Du kan sende og motta flere typer elementer ved hjelp av Bluetooth®-funksjonen, for eksempel:
  • Bilder og videoer
  • Musikkfiler og andre lydfiler
  • Kontakter
  • Websider

  Sende elementer med Bluetooth®

  1. Mottakerenhet: Kontroller at Bluetooth® funksjonen er slått på og at enheten er synlig for andre Bluetooth® enheter.
  2. Avsenderenhet: åpne programmet som inneholder elementet du vil sende, og bla til elementet.
  3. Avhengig av programmet og elementet du vil sende, må du kanskje trykke og holde nede elementet, åpne elementet eller trykke Icn sony home tap app share. Det kan også være andre måter å sende et element på.
  4. Velg Bluetooth.
  5. Slå på Bluetooth® hvis du blir bedt om det.
  6. Trykk navnet til mottakerenheten.
  7. Mottakerenhet: Godta tilkoblingen hvis du blir bedt om dette.
  8. Avsenderenhet: Bekreft overføringen til mottakerenheten hvis du blir bedt om det.
  9. Mottakerenhet: Godta det innkommende elementet.

  Slik mottar du elementer via Bluetooth®

  1. Kontroller at Bluetooth®-funksjonen er aktivert, og at enheten er synlig for andre Bluetooth®-enheter.
  2. Sendeenheten begynner nå å sende data til enheten din.
  3. Hvis du blir bedt om det, oppgir du den samme koden på begge enhetene eller bekrefter den foreslåtte koden.
  4. Når du blir varslet om en innkommende fil til enheten din, drar du statuslinjen nedover og tar hurtig på varselet for å godta filoverføringen.
  5. Ta hurtig på Godta for å begynne filoverføringen.
  6. Dra statuslinjen nedover for å vise fremdriften for overføringen.
  7. For å åpne et mottatt element drar du statuslinjen nedover og tar hurtig på det aktuelle varselet.

  Vise filer du har mottatt via Bluetooth®

  1. Dra statuslinjen nedover og ta hurtig på Icn sony menu settings.
  2. Finn og ta hurtig på Bluetooth.
  3. Trykk på Icn sony key menu og velg Vis mottatte filer.
  Var denne informasjonen nyttig?
  Ja Nei
  Tilbakemeldingen din er verdifull for oss!
  Hvorfor fant du denne informasjonen nyttig?
  Send inn
  Takk. Vi setter pris på tilbakemeldingen din!
  Finn produktet ditt
  Find
  På Xperia™-enheten, gå til Innstillinger > Om telefon/nettbrett > Modellnummer
  Find
  På Xperia™-enheten, gå til Innstillinger > Om telefon/nettbrett > Modellnummer