account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Hjelp oss å forbedre nettstedet vårt
Svar på et par raske spørsmål for å evaluere besøket ditt.

Varsler

Varsler informerer deg om hendelser som for eksempel nye meldinger og kalendervarsler, samt aktiviteter som pågår, for eksempel filnedlastinger. Varsler vises på følgende steder:
 • Statuslinjen
 • Varselpanelet
 • Låseskjermen

Slik åpner eller lukker du varselpanelet

Åpne eller lukke varselpanelet på smarttelefoner fra Sony
 1. Dra statuslinjen nedover for å åpne varselpanelet.
 2. Du lukker varselpanelet ved å dra panelet oppover.

Slik håndterer du et varsel i varselspanelet

 • Ta hurtig på varslet.

Slik avviser du et varsel fra varselpanelet

 • Plasser fingeren på et varsel og knips mot venstre eller høyre.

Note

Ikke alle varsler kan avvises.

Slik utvider du et varsel på varselpanelet

 • Dra varslet nedover på skjermen.

Note

Ikke alle varsler kan utvides.

Slik sletter du alle varsler fra varselpanelet

 • Trykk på Fjern eller Icn sony notification delete all.

Slik håndterer du et varsel fra låseskjermen

 • Ta to ganger på varselet.

Slik avviser du et varsel fra låseskjermen

 • Plasser fingeren på varselet og knips mot venstre eller høyre.

Slik utvider du et varsel på låseskjermen

 • Dra varslet nedover på skjermen.

Note

Ikke alle varsler kan utvides.

Behandle varsler på låseskjermen

Du kan angi at bare valgte varsler skal vises på enhetens låseskjerm. Du kan gjøre alle varsler og alt innholdet i dem tilgjengelig, skjule sensitivt innhold for alle varsler eller bestemte apper, eller velge at ingen varsler skal vises.

Slik velger du varsler som skal vises på låseskjermen

 1. På Startskjerm tar du hurtig på Icn sony home apptray normal.
 2. Finn og ta hurtig på Innstillinger > Lyd og varsling > Når enheten er låst.
 3. Velg et alternativ.

Alternativer for varselvisning på låseskjermen

Vis alt innhold i varslene
Få alle varsler på låseskjermen. Når denne innstillingen er slått på, må du være klar over at alt innhold (inkludert innholdet i innkommende e-poster og chattemeldinger) blir synlig på låseskjermen, med mindre du angir de aktuelle appene som Skjul sensitivt innhold i Appvarsler-innstillingsmenyen.
Skjul sensitivt innhold i varslene
Du må ha PIN-kode, passord eller mønster angitt som skjermlås for at denne innstillingen skal være tilgjengelig. Innholdet er skjult vises på låseskjermen når det kommer sensitive varsler. Du får for eksempel varsler om innkommende e-poster eller chattesamtaler, men innholdet vises ikke på låseskjermen.
Ikke vis varsler i det hele tatt
Du får ingen varsler på låseskjermen.

Slik angir du varselsnivået for en app

Du kan angi ulike varselsfunksjoner for individuelle apper. Du kan for eksempel blokkere alle e-postvarsler, prioritere Facebook™-varsler og gjøre innholdet i meldingsvarsler usynlig på låseskjermen.

Slik angir du varselsnivået for en app

 1. På Startskjerm tar du hurtig på Icn sony home apptray normal.
 2. Finn og ta hurtig på Innstillinger > Lyd og varsling > Appvarsler.
 3. Velg appen du vil endre varselsinnstillingene for.
 4. Dra den aktuelle glidebryteren mot høyre.

Varselnivåer og alternativer for spesifikke apper

Blokker alle
Vis aldri varsler for den valgte appen.
Behandle som prioritert
Motta varsler fra denne appen når Ikke forstyrr er stilt inn til Kun prioritet.
Tillat smugtitting
La denne appen fremheve enkelte varsler ved å gjøre dem synlige en kort tid på skjermen.
Skjul sensitivt innhold
Skjul innhold i denne appens varsler som kan vise privat informasjon når enheten er låst.

Varsellampe

Varsellampen informerer deg om batteristatus og enkelte andre hendelser. Et blinkende hvitt lys angir for eksempel en ny melding eller et tapt anrop. Varselslampen er aktivert som standard, men kan deaktiveres manuelt.

Varsellampe på smarttelefoner fra Sony

Note

Når varselslampen er deaktivert, lyser den bare ved batteristatusvarsel, for eksempel når batterinivået er under 15 prosent.

Slik aktiverer du varsellampen

 1. Gå til startskjermen, og trykk på Icn sony home apptray normal.
 2. Finn og trykk på Innstillinger > Lyd og varsling.
 3. Dra glidebryteren ved siden av Varsellampe mot høyre.
Var denne informasjonen nyttig?
Ja Nei
Tilbakemeldingen din er verdifull for oss!
Hvorfor fant du denne informasjonen nyttig?
Send inn
Takk. Vi setter pris på tilbakemeldingen din!
Finn produktet ditt
Find
På Xperia™-enheten, gå til Innstillinger > Om telefon/nettbrett > Modellnummer
Find
På Xperia™-enheten, gå til Innstillinger > Om telefon/nettbrett > Modellnummer