account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Hjelp oss å forbedre nettstedet vårt
  Svar på et par raske spørsmål for å evaluere besøket ditt.

  Batteri- og strømstyring

  Enheten har et innebygd batteri. Hold følge med batteribruken til ulike apper og funksjoner for å utnytte det best mulig. Funksjoner for bakgrunnsstrømsparing er aktivert som standard for å hjelpe deg med å redusere batteribruken, og det finnes ytterligere strømsparingsmoduser for å hjelpe deg med å redusere batteribruken videre når nødvendig.

  Strømsparingsfunksjoner senker prioriteten for ikke-livsviktige enhetsfunksjoner som for eksempel bedre bildekvalitet, nettverksaktiviteter som stedstjenester, appsynkronisering og bakgrunnsskanning av ‎Wi-Fi‎ . Hvis du ønsker at en app ikke skal berøres av dette, kan du lage et unntak for den i Batterioptimalisering-menyen. Anrop og SMS-meldinger blir ikke berørt.

  Note

  Systemoppdateringer kan endre strømsparingsmodusene som er tilgjengelige på enheten din.

  Slik viser du batteriforbruk, anslått batteritid og strømsparingstips

  1. Startskjerm trykker du på Icn sony home apptray normal.
  2. Finn og trykk på Innstillinger > Batteri. En oversikt vises med data om batteriprosenten og anslått batteritid.
  3. Trykk på VIS BATTERIFORBRUK for å vise en liste med funksjoner og tjenester som har brukt batteri siden siste lading. Trykk på et element for å få informasjon om hvordan du reduserer batteriforbruket for det.

  Slik viser du batteriforbruket for apper

  1. Startskjerm trykker du på Icn sony home apptray normal.
  2. Finn og trykk på Innstillinger > Apper.
  3. Velg en app, og gjennomgå batteriforbruket under Batteribruk.

  Generelle brukstips for bedre batteriytelse

  Følgende tips kan gi bedre batteriytelse:
  • Reduser lysstyrken på skjermen. Se Skjerminnstillinger.
  • Slå av Bluetooth®, ‎Wi-Fi‎ og WLAN når du ikke trenger disse funksjonene.
  • Slå av enheten eller aktiver flymodus hvis du befinner deg i et område uten nettdekning. Ellers søker enheten hele tiden etter tilgjengelige nett, noe som tapper batteriet for strøm.
  • Bruk ‎Wi-Fi‎ -nettverk i stedet for roaming når du er utenlands. Roaming søker etter hjemmenettet ditt, noe som er krevende for batteriet ettersom enheten må sende med høyere utgangseffekt. Se Wi-Fi .
  • Endre synkroniseringsinnstillingene for e-post, kalender og kontakter. Se Synkronisere med nettkontoer.
  • Sjekk appene som bruker mye batteri, og vurder å følge batterisparingstipsene på enheten for disse appene.
  • Endre varselsnivået for en app. Se Varsler.
  • Slå av posisjonsdelingstillatelsen til en app. Se Programinnstillinger.
  • Avinstaller apper som du ikke bruker. Se Appskjermen.
  • Bruk en original håndfrienhet fra Sony når du hører på musikk. Håndfrienheter bruker mindre batteri enn høyttalerne i enheten.
  • Start enheten på nytt med jevne mellomrom.

  Batterioptimalisering

  Batterioptimaliseringen er en effektiv og praktisk innebygd modus som forbedrer batteriets levetid vesentlig ved at batteriforbruket reduseres når du ikke bruker enheten eller visse apper.

  Dette oppnås ved å stoppe batterikrevende nettverksaktiviteter, for eksempel stedstjenester, synkronisering og ‎Wi-Fi‎ -‎skanning i bakgrunnen, når du ikke har brukt enheten på lenge.

  Anrop og SMS-meldinger blir ikke berørt.

  Du kan ikke deaktivere batterioptimaliseringen, men du kan gjøre unntak for bestemte apper.

  Slik fritar du bestemte apper fra batterioptimalisering

  1. Startskjerm trykker du på Icn sony home apptray normal.
  2. Finn og trykk på Innstillinger > Batteri.
  3. Trykk på Icn sony key menu og velg Batterioptimalisering. Du vil se en liste med apper som ikke er optimalisert.
  4. Trykk på Apper for å legge til eller fjerne apper fra denne listen, og velg eller opphev valget av en app fra listen for å redigere optimaliseringsinnstillingene.
  5. Listen med apper som ikke er optimalisert, blir oppdatert i henhold til innstillingene dine.

  Note

  Du kan ikke frita apper fra å bli optimalisert med Ultra STAMINA-modus.

  Tip

  Du kan også konfigurere Batterioptimalisering fra Apper-menyen ved å trykke på Icn sony menu settings.

  Strømsparingsmoduser

  Det finnes flere strømsparingsmoduser du kan bruke hvis du vil få batteriet til å vare lenger:

  STAMINA-modus
  Avhengig av STAMINA-nivået blir ulike funksjoner begrenset eller deaktivert for å redusere batteribruken. Dette kan omfatte ytelse, animasjoner og lysstyrke på skjermen, bildeforbedringer, synkronisering av appdata i bakgrunnen, vibrering (unntatt for innkommende anrop), strømming og GPS (mens skjermen er av). Icn sony stamina on vises på statuslinjen.
  Ultra STAMINA-modus
  I tillegg til funksjonene som deaktiveres av STAMINA-modus, deaktiverer Ultra STAMINA-modus også mobildata og ‎Wi-Fi‎ . Apputvalget er begrenset, og moduler (med unntak av klokken) er deaktivert. Anrop og SMS er fremdeles tilgjengelig. Startskjermen endres til en egen startskjerm for Ultra STAMINA-modus, og ytterligere ruter er deaktivert. Icn sony ultra stamina on vises på statuslinjen.

  Slik aktiverer eller deaktiverer du STAMINA-modus

  1. Startskjerm trykker du på Icn sony home apptray normal.
  2. Finn og trykk på Innstillinger > Batteri.
  3. Trykk på STAMINA-modus, og trykk på glidebryteren for å aktivere eller deaktivere funksjonen. Når STAMINA-modus er aktivert kan du velge ytterligere alternativer. Du kan for eksempel justere autostartprosenten slik du vil.

  Tip

  Du kan frita apper fra å bli optimalisert av STAMINA-modus i Batterioptimalisering-menyen.

  Slik aktiverer du Ultra STAMINA-modus

  1. Startskjerm trykker du på Icn sony home apptray normal.
  2. Finn og trykk på Innstillinger > Batteri.
  3. Trykk på Ultra STAMINA-modus og trykk deretter på Activate.
  4. Bekreft for å aktivere.

  Note

  Du kan ikke frita apper fra å bli optimalisert med Ultra STAMINA-modus.

  Slik deaktiverer du Ultra STAMINA-modus

  1. Dra statuslinjen nedover for å åpne varselpanelet.
  2. Trykk på Deaktiver Ultra STAMINA-modus.
  3. Trykk på OK.

  Note

  Når du deaktiverer Ultra STAMINA-modus, startes enheten på nytt.

  Var denne informasjonen nyttig?
  Ja Nei
  Tilbakemeldingen din er verdifull for oss!
  Hvorfor fant du denne informasjonen nyttig?
  Send inn
  Takk. Vi setter pris på tilbakemeldingen din!
  Close Lukk
  Finn produktet ditt
  Find
  På Xperia™-enheten, gå til Innstillinger > Om telefon/nettbrett > Modellnummer
  Find
  På Xperia™-enheten, gå til Innstillinger > Om telefon/nettbrett > Modellnummer