account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Hjelp oss å forbedre nettstedet vårt
  Svar på et par raske spørsmål for å evaluere besøket ditt.

  Varsler

  Varsler informerer deg om hendelser som for eksempel nye meldinger og kalendervarsler, samt aktiviteter som pågår, for eksempel filnedlastinger. Varsler vises på følgende steder:
  • Statuslinjen
  • Varselpanelet
  • Låseskjermen

  Slik åpner eller lukker du varselpanelet

  Scr sony 13ee down up notification panel
  1. Dra statuslinjen nedover for å åpne varselpanelet.
  2. Du lukker varselpanelet ved å dra panelet oppover.

  Slik håndterer du et varsel i varselspanelet

  • Ta hurtig på varslet.

  Avvise et varsel fra varselpanelet

  • Plasser fingeren på et varsel og knips mot venstre eller høyre.

  Slik utvider du et varsel på varselpanelet

  • Dra varslet nedover på skjermen.

  Note

  Ikke alle varsler kan utvides.

  Slik sletter du alle varsler fra varselpanelet

  • Ta hurtig på Icn sony notification delete all.

  Slik håndterer du et varsel fra låseskjermen

  • Ta to ganger på varselet.

  Slik avviser du et varsel fra låseskjermen

  • Plasser fingeren på varselet og knips mot venstre eller høyre.

  Slik utvider du et varsel på låseskjermen

  • Dra varslet nedover på skjermen.

  Note

  Ikke alle varsler kan utvides.

  Behandle varsler på låseskjermen

  Du kan angi at bare valgte varsler skal vises på enhetens låseskjerm. Du kan gjøre alle varsler og alt innholdet i dem tilgjengelig, skjule sensitivt innhold for alle varsler eller bestemte apper, eller velge at ingen varsler skal vises.

  Slik velger du varsler som skal vises på låseskjermen

  1. Startskjerm tar du hurtig på Icn sony home apptray normal.
  2. Finn og ta hurtig på Innstillinger > Lydvarsel > Når enheten er låst.
  3. Velg et alternativ.

  Alternativer for varselvisning på låseskjermen

  Vis alt innhold i varslene
  Få alle varsler på låseskjermen. Når denne innstillingen er slått på, må du være klar over at alt innhold (inkludert innholdet i innkommende e-poster og chat-samtaler) blir synlig på låseskjermen, med mindre du angir de aktuelle appene som Sensitivt i Appvarsler-innstillingsmenyen.
  Skjul sensitivt innhold i varslene
  Du må ha PIN-kode, passord eller mønster angitt som skjermlås for at denne innstillingen skal være tilgjengelig. Innholdet er skjult vises på låseskjermen når det kommer sensitive varsler. Du får for eksempel varsler om innkommende e-poster eller chat-samtaler, men innholdet vises ikke på låseskjermen.
  Ikke vis varsler i det hele tatt
  Du får ingen varsler på låseskjermen.

  Slik angir du varselsnivået for en app

  Du kan angi ulike varselsfunksjoner for individuelle apper. Du kan for eksempel blokkere alle e-postvarsler, prioritere Facebook™-varsler og gjøre innholdet i meldingsvarsler usynlig på låseskjermen.

  Slik angir du varselsnivået for en app

  1. Startskjerm tar du hurtig på Icn sony home apptray normal.
  2. Finn og ta hurtig på Innstillinger > Lydvarsel > Appvarsler.
  3. Velg appen du vil endre varselsinnstillingene for.
  4. Dra den aktuelle glidebryteren mot høyre.

  Varselsnivåer og alternativer for spesifikke apper

  Blokkér
  Vis aldri varsler for den valgte appen
  Prioritet
  Vis varsler for de valgte appene øverst på listen på låseskjermen.
  Sensitivt
  Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis du har PIN-kode, passord eller mønster angitt som skjermlås og har valgt Vis alt innhold i varslene i Når enheten er låst-innstillingen. Varsler for appen vises på låseskjermen, men innholdet er ikke synlig.

  Varsellampe

  Varsellampen informerer deg om batteristatus og enkelte andre hendelser. Et blinkende hvitt lys angir for eksempel en ny melding eller et tapt anrop. Varselslampen er aktivert som standard, men kan deaktiveres manuelt.

  Ill sony 13ee notification lamp

  Note

  Når varselslampen er deaktivert, lyser den bare ved batteristatusvarsel, for eksempel når batterinivået er under 15 prosent.

  Slik aktiverer du varselslampen

  1. Gå til startskjermen, og ta hurtig på Icn sony home apptray normal.
  2. Finn og ta hurtig på Innstillinger > Lydvarsel.
  3. Dra glidebryteren ved siden av Varsellampe mot høyre.
  Var denne informasjonen nyttig?
  Ja Nei
  Tilbakemeldingen din er verdifull for oss!
  Hvorfor fant du denne informasjonen nyttig?
  Send inn
  Takk. Vi setter pris på tilbakemeldingen din!
  Finn produktet ditt
  Find
  På Xperia™-enheten, gå til Innstillinger > Om telefon/nettbrett > Modellnummer
  Find
  På Xperia™-enheten, gå til Innstillinger > Om telefon/nettbrett > Modellnummer