account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Hjelp oss å forbedre nettstedet vårt
  Svar på et par raske spørsmål for å evaluere besøket ditt.

  Klokke

  Du kan stille inn én eller flere alarmer, og du kan bruke en hvilken som helst lydfil som er lagret på enheten, som alarmsignal. Alarmen utløses ikke hvis enheten er slått av.

  Klokkeslettformatet som vises for alarmen, er det samme som formatet du velger for generelle klokkeslettinnstillinger, for eksempel 12- eller 24-timersformat.

  Klokkeoversikt

  Alarmoversikt

  1

  Gå til Alarm -fanen

  2

  Gå til Global klokke -fanen

  3

  Gå til Stoppeklokke -fanen

  4

  Gå til Tidsur -fanen

  5

  Vis alternativer for den gjeldende fanen

  6

  Åpne innstillinger for dato og klokkeslett

  7

  Slå en alarm på eller av

  8

  Legg til en ny alarm

  Slik stiller du inn en ny alarm

  1. Finn og trykk på Klokke.
  2. Trykk på Legg til element-ikon.
  3. Trykk på Tid og velg deretter den ønskede verdien.
  4. Trykk på OK.
  5. Du kan redigere andre alarminnstillinger hvis du ønsker det.
  6. Trykk på Lagre.

  Slik utsetter du en alarm når den går

  • Når alarmen går, trykker du på UTSETT.

  Slik slår du av en alarm når den går

  • Dra Alarmvarsel-ikon til høyre.

  Du kan også dra ned statuslinjen for å åpne varselpanelet og deretter trykke på Alarmvarsel-ikon for å slå av en utsatt alarm.

  Slik redigerer du en eksisterende alarm

  1. Finn og trykk på Klokke, og trykk deretter på alarmen du vil redigere.
  2. Utfør ønskede endringer.
  3. Trykk på Lagre.

  Slik slår du på eller av en alarm

  • Finn og trykk på Klokke, og trykk deretter på glidebryteren for alarmen du vil slå på eller av.

  Slik sletter du en alarm

  1. Finn og trykk på Klokke. Berør og hold nede alarmen du vil slette.
  2. Trykk på Slett alarm og deretter på JA.

  Slik velger du lyd for en alarm

  1. Finn og trykk på Klokke, og trykk deretter på alarmen du vil redigere.
  2. Trykk på Alarmlyd og velg et alternativ, eller trykk på Opprett kontakt-ikon og velg en musikkfil.
  3. Trykk på FERDIG og deretter på Lagre.

  Slik justerer du volumnivået for en alarm

  1. Finn og trykk på Klokke, og trykk deretter på alarmen du vil redigere.
  2. Dra volumglidebryteren under Alarmvolum til den ønskede posisjonen.
  3. Trykk på Lagre.

  Slik angir du en gjentakende alarm

  1. Finn og trykk på Klokke, og trykk deretter på alarmen du vil redigere.
  2. Trykk på Gjenta.
  3. Merk av for de ønskede dagene, og trykk deretter på OK.
  4. Trykk på Lagre.

  Slik aktiverer du vibrasjonsfunksjonen for en alarm

  1. Finn og trykk på Klokke, og trykk deretter på alarmen du vil redigere.
  2. Trykk på Vibrering-glidebryteren for å aktivere eller deaktivere funksjonen.
  3. Trykk på Lagre.

  Slik angir du sidetastenes virkemåte

  1. Finn og trykk på Klokke, og velg deretter alarmen du vil redigere.
  2. Trykk på Virkemåte sideknapper og velg ønsket virkemåte for sidetastene når du trykker på dem under alarmen.
  3. Trykk på Lagre.
  Var denne informasjonen nyttig?
  Ja Nei
  Tilbakemeldingen din er verdifull for oss!
  Hvorfor fant du denne informasjonen nyttig?
  Send inn
  Takk. Vi setter pris på tilbakemeldingen din!
  Finn produktet ditt
  Find
  På Xperia™-enheten, gå til Innstillinger > Om telefon/nettbrett > Modellnummer
  Find
  På Xperia™-enheten, gå til Innstillinger > Om telefon/nettbrett > Modellnummer