account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Hjelp oss å forbedre nettstedet vårt
  Svar på et par raske spørsmål for å evaluere besøket ditt.

  Generelle kamerainnstillinger

  Oversikt over opptaksmoduser

  Du kan velge blant en rekke opptaksmoduser. Sveip enkelt opp eller ned på kameraskjermen for å veksle mellom dem.

  Manuelt

  Juster manuelt kamerainnstillinger som oppløsning, hvitbalanse og ISO.

  Fremragende auto

  Optimaliser innstillingene til alle scener.

  Videokamera

  Juster videoinnstillingene manuelt for å passe enhver scene.

  Automatisk ansiktsgjenkjenning

  Kameraet gjenkjenner automatisk ansikter og viser dem med rammer. En farget ramme viser hvilket ansikt som er valgt som fokus. Fokus settes på ansiktet som er nærmest midten av kameraet. Du kan også trykke på én av rammene for å velge hvilket ansikt som skal være i fokus.

  Automatisk bildetaking

  Slå på automatisk bildetaking for å ta bilder automatisk ved hjelp av et av alternativene nedenfor.

  Smilutløser Bruk Smile Shutter™ til å fotografere personer akkurat når de smiler. Kameraet registrerer opptil fem ansikter, og velger ett ansikt for smilgjenkjenning og autofokus. Når det valgte ansiktet smiler, tar kameraet automatisk et bilde.
  Av Når automatisk bildetaking er slått av, kan du ta bilder med utløserknappen eller kameratasten.

  Slik tar du et bilde med Smile Shutter™

  1. Aktiver kameraet.
  2. Trykk på .
  3. Finn og trykk på Automatisk bildetaking > Smilutløser.
  4. Rett kameraet mot motivet Kameraet velger hvilket ansikt det skal fokuseres på.
  5. Ansiktet vises i en farget ramme, og bildet tas automatisk så snart et smil oppdages.
  6. Hvis ingen smil gjenkjennes, trykker du på utløserknappen for å ta bildet manuelt.

  Lagre den geografiske posisjonen for et bilde

  Aktiver Lagre sted-funksjonen for å geotagge bildene dine – og legge til den omtrentlige geografiske posisjonen når du tar bilder. Den geografiske plasseringen avgjøres ved hjelp av trådløse nettverk og GPS-teknologi.

  Når vises på kameraskjermen, er Lagre sted aktivert, men den geografiske posisjonen er ikke funnet. Når vises, er Lagre sted aktivert, og den geografiske plasseringen er tilgjengelig, slik at den kan legges til bildet ditt. Når ingen av disse symbolene vises, er Lagre sted slått av.

  Slik slår du på geotagging

  1. Aktiver kameraet.
  2. Trykk på .
  3. Trykk på Mer, og trykk deretter på glidebryteren ved siden av Lagre sted for å aktivere eller deaktivere funksjonen.
  4. Hvis du aktiverer geotagging, blir du bedt om å aktivere stedstjenester hvis de ikke allerede er det. Trykk på OK og deretter på Sted-glidebryteren.

  Berøringsopptak

  Med Berøringsopptak kan du enkelt trykke hvor som helst på kameraskjermen for å ta et bilde.
  Bare frontkamera
  Av

  Trykk for å justere

  Berør skjermen for å velge et fokusområde for å ta bilder.

  Kun fokus
  Fokus og lysstyrke

  Denne funksjonen er bare tilgjengelig for Fremragende auto-modus.

  Automatisk forhåndsvisning

  Du kan velge å forhåndsvise bilder rett etter at du har tatt dem.

  Etter at du har tatt et bilde, vises en forhåndsvisning av det nederst i høyre hjørne i tre sekunder.
  Bare frontkamera Etter at du har tatt et bilde med frontkameraet, vises en forhåndsvisning av det nederst i høyre hjørne i tre sekunder.
  Av Bildet eller videoen lagres umiddelbart uten forhåndsvisning.

  Bruk volumtasten som

  Du kan velge hvordan du vil bruke volumtasten når du tar bilder.

  Zoom Bruk volumtasten til å zoome inn eller ut.
  Volum Bruk volumtasten til å justere volumet for varsler, ringetoner og musikk.
  Lukker Bruk volumtasten til å ta bilder.

  Lyd

  Når du tar et bilde eller starter innspillingen av en video, lager kameraet en lukkerlyd. Hvis du bruker selvutløserfunksjonen, vil den lage en serie med pipelyder for å markere nedtellingen. Du kan velge om du vil slå av disse lydene eller ikke.

  Datalagring

  Du kan velge å lagre data enten på et fjernbart SD-kort eller på enhetens intern lagring.

  Internal storage Bilder og videoer lagres på enhetens minne.
  SD card Bilder og videoer lagres på SD-kortet.

  Rutenett

  Du kan bruke rutenettlinjer som et visuelt hjelpemiddel mens du tar bilder for å finne den rette komposisjonen for bildet.

  Rutenettlinjer vises bare på kameraskjermen mens du tar bildet, og ikke i det endelige bildet.

  Hurtiglasting

  Bruk innstillingene for hurtiglasting til å starte kameraet når skjermen er låst.

  Bare start Når du har dratt innover, går hovedkameraet ut av hvilemodus.
  Start og ta bilde Når du har dratt innover, går stillbildekameraet ut av hvilemodus, og det tas et bilde.
  Start og spill inn video Når du har dratt innover, går videokameraet ut av hvilemodus og starter opptaket.
  Av

  Slik justerer du farger og lysstyrke

  1. Aktiver kameraet.
  2. Trykk på > Farger og lysstyrke.
  3. Dra volumglidebryterne til ønsket posisjon for å justere farger og lysstyrke.

  Denne innstillingen er bare tilgjengelig i Fremragende auto- og Videokamera-modus.

  Hvitbalanse, fokus, eksponering og lukkerhastighet

  Hvitbalanse, som bare er tilgjengelig i Manuelt opptaksmodus, justerer fargebalansen i samsvar med lysforholdene. Du kan også justere eksponeringen manuelt i området -2,0 EV til +2,0 EV. Du kan for eksempel øke bildelysstyrken eller redusere den generelle eksponeringen ved å trykke på henholdsvis pluss- eller minuskontrollene når vises. Fokus og lukkerhastighet kan angis for enten manuell eller automatisk justering.

  Hvitbalanse

  Auto

  Juster fargebalansen automatisk.

  Glødelampe

  Juster lysbalansen for varme lysforhold, for eksempel under lyspærer.

  Fluorescerende

  Justerer fargebalansen for lysstoffbelysning.

  Dagslys

  Justerer fargebalansen for sollys.

  Overskyet

  Justerer fargebalansen for overskyet vær.

  Fokus AF

  Juster fokus automatisk.

  Fokus MF

  Juster fokus manuelt.

  SS auto

  Juster lukkerhastighet automatisk.

  SS 1/8

  Juster lukkerhastighet manuelt.

  Var denne informasjonen nyttig?
  Ja Nei
  Tilbakemeldingen din er verdifull for oss!
  Hvorfor fant du denne informasjonen nyttig?
  Send inn
  Takk. Vi setter pris på tilbakemeldingen din!
  Finn produktet ditt
  Find
  På Xperia™-enheten, gå til Innstillinger > Om telefon/nettbrett > Modellnummer
  Find
  På Xperia™-enheten, gå til Innstillinger > Om telefon/nettbrett > Modellnummer