account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Hjelp oss å forbedre nettstedet vårt
  Svar på et par raske spørsmål for å evaluere besøket ditt.

  Slik deler du innhold med DLNA Certified™-enheter

  Medieinnhold som er lagret på enheten, kan vises eller spilles av på andre enheter som f.eks. en TV eller en datamaskin. Disse enhetene må være i det samme trådløse nettverket, og kan være TV-er eller høyttalere fra Sony som er DLNA Certified™ av Digital Living Network Alliance. Du kan også vise og spille av innhold fra andre DLNA Certified™-enheter på enheten.

  Etter at mediedeling er konfigurert mellom enhetene, kan du f.eks. lytte til musikkfiler som er lagret på hjemmedatamaskinen fra enheten eller vise bilder som er tatt med enhetens kamera på en storskjerms-TV.

  Slik spiller du filer fra DLNA Certified™-enheter på enheten

  Når du spiller filer fra en annen DLNA Certified™-enhet på enheten, fungerer denne andre enheten som en server. Med andre ord deler den innhold over et nettverk. Serverenheten må ha innholdsdelingsfunksjonen aktivert og det må gis tilgangsrettighet til enheten. Den må også være koblet til samme ‎Wi-Fi‎-nettverk som enheten.

  Slik spiller du et delt musikkspor på enheten

  1. Kontroller at enhetene som du vil dele filer med, er koblet til samme ‎Wi-Fi‎-nettverk som enheten din.
  2. På Startskjerm trykker du på Icn sony home apptray normal, og deretter finner du og trykker på Icn sony app music player.
  3. Trykk på Icn sony app calendar l og deretter Hjemmenettverk.
  4. Velg en enhet fra listen med tilkoblede enheter.
  5. Bla gjennom mappene i den tilkoblede enheten, og velg sporet du vil spille. Sporet starter å spille automatisk etter at det er valgt.

  Slik spiller du av en delt video på enheten

  1. Kontroller at enhetene som du vil dele filer med, er koblet til samme ‎Wi-Fi‎-nettverk som enheten din.
  2. På Startskjerm trykker du på Icn sony home apptray normal, og deretter finner du og trykker på Video.
  3. Trykk på Icn sony app calendar l og deretter Hjemmenettverk.
  4. Velg en enhet fra listen med tilkoblede enheter.
  5. Bla gjennom mappene i den tilkoblede enheten, og velg videoen du vil spille av.

  Slik viser du et delt bilde på enheten

  1. Kontroller at enhetene som du vil dele filer med, er koblet til samme ‎Wi-Fi‎-nettverk som enheten din.
  2. På Startskjerm trykker du på Icn sony home apptray normal, og deretter finner du og trykker på Album.
  3. Trykk Icn sony app calendar l og trykk deretter Hjemmenettverk.
  4. Velg en enhet fra listen med tilkoblede enheter.
  5. Bla gjennom mappene i den tilkoblede enheten, og velg et bilde for å vise det.

  Slik spiller du filer fra din enheten på DLNA Certified™-enheter

  Fildeling må konfigureres på enheten før mediefiler fra enheten kan vises eller spilles på andre DLNA Certified™-enheter. Enheten som du deler innhold med, kalles klientenheter. En TV, en datamaskin eller et nettbrett kan f.eks. fungere som klientenheter. Enheten fungerer som en medieserver når den gjør innhold tilgjengelig til klientenheter. Når fildeling konfigureres på enheten, må klientenheten også gis tilgangsrettighet. Når dette er gjort, vises disse enhetene som registrerte enheter. Enheter som venter på tilgangsrettighet, står oppført med ventestatus.

  Slik konfigurerer du fildeling med andre DLNA Certified™-enheter

  1. Koble enheten til et ‎Wi-Fi‎-nettverk.
  2. Trykk på Icn sony home apptray normal på Startskjerm, trykk deretter på Innstillinger > Enhetstilkobling > Medieserver.
  3. Skyv Del medier-glidebryteren til høyre.
  4. Bruk datamaskinen eller annen DLNA™-klientenhet på samme ‎Wi-Fi‎-nettverk for å koble til din enhet.
  5. Et varsel vises i enhetens varsellinje. Åpne varselet, og angi tillatelser for hver klientenhet som forsøker å koble seg til din enhet.

  Note

  Trinnene for å få tilgang til media på enheten ved bruk av en DLNA™-klient er forskjellige på de forskjellige klientenhetene. Se klientenhetens brukerhåndbok for mer informasjon. Hvis enheten ikke kan kobles til en klient på nettverket, må du kontrollerer at ‎Wi-Fi‎-nettverket ditt fungerer.

  Tip

  Du kan også åpne Medieserver-menyen fra enkelte apper som Musikk eller Album ved å trykke på Icn sony app calendar l og deretter Innstillinger > Medieserver.

  Slik stanses fildeling med andre DLNA Certified™-enheter

  1. Ta hurtig på Icn sony home apptray normal på Startskjerm.
  2. Finn og ta hurtig på Innstillinger > Enhetstilkobling > Medieserver.
  3. Dra glidebryteren ved siden av Del medier til venstre.

  Slik konfigureres tilgangstillatelser for en ventende enhet

  1. Ta hurtig på Icn sony home apptray normal på Startskjerm.
  2. Finn og ta hurtig på Innstillinger > Enhetstilkobling > Medieserver.
  3. Velg en enhet fra Ventende enheter-listen.
  4. Velg et tilgangstillatelsesnivå.

  Endre navnet på en registrert enhet

  1. På Startskjerm trykker du på Icn sony home apptray normal.
  2. Finn og trykk på Innstillinger > Enhetstilkobling > Medieserver.
  3. Velg en enhet fra Registrerte enheter-listen, velg deretter Endre navn.
  4. Gi enheten et nytt navn, og trykk deretter på OK.

  Endre tilgangsnivå for en registrert enhet

  1. Ta hurtig på Icn sony home apptray normal på Startskjerm.
  2. Finn og ta hurtig på Innstillinger > Enhetstilkobling > Medieserver.
  3. Velg en enhet fra Registrerte enheter-listen.
  4. Ta hurtig på Endre tilgangsnivå, og velg et alternativ.

  Få hjelp til å dele innhold med andre DLNA Certified™-enheter

  1. Ta hurtig på Icn sony home apptray normal på Startskjerm.
  2. Finn og ta hurtig på Innstillinger > Enhetstilkobling > Medieserver.
  3. Ta hurtig på Icn sony key menu, og ta deretter hurtig på Hjelp.
  Var denne informasjonen nyttig?
  Ja Nei
  Tilbakemeldingen din er verdifull for oss!
  Hvorfor fant du denne informasjonen nyttig?
  Send inn
  Takk. Vi setter pris på tilbakemeldingen din!
  Finn produktet ditt
  Find
  På Xperia™-enheten, gå til Innstillinger > Om telefon/nettbrett > Modellnummer
  Find
  På Xperia™-enheten, gå til Innstillinger > Om telefon/nettbrett > Modellnummer