account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Hjelp oss å forbedre nettstedet vårt
  Svar på et par raske spørsmål for å evaluere besøket ditt.

  Trådløs Bluetooth®-teknologi

  Bruk Bluetooth®-funksjonen for å sende filer til andre Bluetooth®-kompatible enheter eller koble til håndfritilbehør.Bluetooth®-tilkoblinger fungerer best innenfor 10 meter (33 fot) uten mellomliggende hindringer. Av og til må du koble enheten manuelt med andre Bluetooth®-enheter.

  Note

  Interoperabiliteten og kompatibiliteten mellom Bluetooth®-enheter kan variere.

  Slå på Bluetooth®-funksjonen og gjøre enheten synlig

  1. Startskjerm trykker du på Icn sony home apptray normal.
  2. Finn og trykk på Innstillinger.
  3. Trykk på på/av-bryteren ved siden av Bluetooth for å slå på Bluetooth®-funksjonen.
  4. Trykk på Bluetooth. Nå vises enheten og en liste over tilgjengelige Bluetooth®-enheter.
  5. Trykk på enhetsnavnet for å gjøre enheten synlig for andre Bluetooth®-enheter.

  Angi hvor lenge enheten skal være synlig for andre Bluetooth®-enheter

  1. Startskjerm trykker du på Icn sony home apptray normal.
  2. Finn og trykk på Innstillinger > Bluetooth.
  3. Trykk på Icn sony key menu og velg Tidsavbrudd for synlighet.
  4. Velg et alternativ.

  Slik gir du enheten et navn

  Du kan gi enheten et navn. Dette er navnet som vises til andre enheter etter at du har slått på Bluetooth®-funksjonen og angitt enheten din som synlig for andre enheter.

  Gi enheten et navn

  1. Kontroller at Bluetooth®-funksjonen er slått på.
  2. Startskjerm trykker du på Icn sony home apptray normal.
  3. Finn og trykk på Innstillinger > Bluetooth.
  4. Trykk på Icn sony key menu, og velg deretter Endre navn på telefon.
  5. Skriv inn et navn for enheten.
  6. Trykk på Endre navn.

  Kobling med annen Bluetooth®-enhet

  Når du kobler enheten sammen med en annen enhet, kan du for eksempel koble enheten til Bluetooth®-hodetelefoner eller et Bluetooth®-bilsett og bruke disse enhetene til å spille av musikk.

  Når du kobler enheten til en annen Bluetooth®-enhet, vil enheten din huske denne tilkoblingen. Når du kobler enheten sammen med en Bluetooth®-enhet, kan det hende du må skrive inn en kode. Enheten din vil automatisk prøve standardkoden 0000. Hvis dette ikke fungerer, bør du se om du finner enhetens kode i bruksanvisningen til Bluetooth®-enheten. Du trenger ikke å skrive inn koden på nytt neste gang du kobler til Bluetooth®-enhet som du har koblet deg til tidligere.

  Note

  Enkelte Bluetooth®-enheter, for eksempel de fleste Bluetooth®-hodetelefoner, krever at du både kobler sammen og kobler til for at de skal fungere.

  Note

  Du kan koble enheten sammen med flere Bluetooth®-enheter, men du kan bare koble til én Bluetooth®-profil om gangen.

  Slik kobler du enheten til en annen Bluetooth®-enhet

  1. Kontroller at Bluetooth®-funksjonen er aktivert på enheten du vil koble enheten din sammen med, og at enheten er synlig for andre Bluetooth®-enheter.
  2. Fra enhetens Startskjerm tar du hurtig på Icn sony home apptray normal.
  3. Finn og ta hurtig på Innstillinger > Bluetooth .
  4. Dra glidebryteren ved siden av Bluetooth for å slå på Bluetooth®-funksjonen. Det vises en liste over tilgjengelige Bluetooth®-enheter.
  5. Ta hurtig på den Bluetooth®-enheten du vil koble sammen med enheten din.
  6. Tast inn en kode, hvis nødvendig, eller bekreft den samme koden på begge enhetene.

  Koble telefonen til en annen Bluetooth®-enhet

  1. Startskjerm trykker du på Icn sony home apptray normal.
  2. Finn og trykk på Innstillinger > Bluetooth.
  3. Trykk på Bluetooth®-enheten du vil koble enheten til.

  Koble fra en Bluetooth®-enhet

  1. Startskjerm trykker du på Icn sony home apptray normal.
  2. Finn og trykk på Innstillinger > Bluetooth.
  3. Under Sammenkoblede enheter trykker du på Icn sony menu settings ved siden av navnet på enheten du vil koble fra.
  4. Trykk på Fjern paring.

  Slik sender og mottar du elementer ved hjelp av Bluetooth® teknologi

  Bruk Bluetooth®-teknologi for å dele elementer med andre Bluetooth®-kompatible enheter som f.eks. telefoner eller datamaskiner. Du kan sende og motta følgende enheter:
  • Bilder og videoer
  • Musikkfiler og andre lydfiler
  • nettsider

  Sende elementer ved hjelp av Bluetooth™

  1. Mottakerenhet: Kontroller at Bluetooth™ er aktivert på Bluetooth™-enheten du vil sende elementet til, og at den er synlig for andre Bluetooth™-enheter.
  2. På sendeenheten åpner du programmet som inneholder elementet du vil sende, og blar til elementet.
  3. Avhengig av programmet og elementet du vil sende, kan det hende at du for eksempel på må ta på og holde inne elementet, åpne elementet, eller trykke på Icn sony key menu . Det kan også finnes andre måter å sende et element på.
  4. Velg en del eller send menyelement.
  5. Velg Bluetooth i menyen som vises.
  6. Slå på Bluetooth™ hvis du blir bedt om det.
  7. Ta hurtig på navnet til mottakerenheten.
  8. Mottakerenhet: Godta tilkoblingen hvis du blir bedt om dette.
  9. Når du blir bedt om det, skriver du inn samme passord på begge enhetene, eller bekrefter det foreslåtte passordet.
  10. Mottakerenhet: Godta det innkommende elementet. Dra statuslinjen nedover for å finne varslet dersom det er nødvendig.

  Slik mottar du elementer via Bluetooth®

  1. Kontroller at Bluetooth®-funksjonen er aktivert, og at enheten er synlig for andre Bluetooth®-enheter.
  2. Sendeenheten begynner nå å sende data til enheten din.
  3. Hvis du blir bedt om det, oppgir du den samme koden på begge enhetene eller bekrefter den foreslåtte koden.
  4. Når du blir varslet om en innkommende fil til enheten din, drar du statuslinjen nedover og tar hurtig på varselet for å godta filoverføringen.
  5. Ta hurtig på Godta for å begynne filoverføringen.
  6. Dra statuslinjen nedover for å vise fremdriften for overføringen.
  7. For å åpne et mottatt element drar du statuslinjen nedover og tar hurtig på det aktuelle varselet.

  Vise filer du har mottatt via Bluetooth®

  1. Startskjerm trykker du på Icn sony home apptray normal.
  2. Finn og trykk på Innstillinger > Bluetooth.
  3. Trykk på Icn sony key menu og velg Vis mottatte filer.
  Var denne informasjonen nyttig?
  Ja Nei
  Tilbakemeldingen din er verdifull for oss!
  Hvorfor fant du denne informasjonen nyttig?
  Send inn
  Takk. Vi setter pris på tilbakemeldingen din!
  Finn produktet ditt
  Find
  På Xperia™-enheten, gå til Innstillinger > Om telefon/nettbrett > Modellnummer
  Find
  På Xperia™-enheten, gå til Innstillinger > Om telefon/nettbrett > Modellnummer