account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Hjelp oss å forbedre nettstedet vårt
  Svar på et par raske spørsmål for å evaluere besøket ditt.

  Ta bilder og spille inn videoer

  Ill sony 14fo camera
  1 Frontkamera
  2 Zoom inn eller ut
  3 Hovedkameraskjerm
  4 Vis bilder og videoer
  5 Ta bilder eller spill inn videoer
  6 Gå ett trinn tilbake eller avslutt kameraet
  7 Endre innstillinger for opptaksmodus
  8 Bruk kamerainnstillinger og snarveier

  Slik tar du et bilde fra låseskjermen

  1. For å aktivere skjermen trykker du raskt på på/av-tasten Icn sony key and power k90.
  2. Trykk på og hold inne Icn sony camera cap mode normal, og dra deretter oppover for å aktivere kameraet.
  3. Når kameraet er åpnet, tar du hurtig på Icn sony camera onscreen lock button.

  Slik tar du et bilde ved å berøre skjermen

  1. Aktiver kameraet.
  2. Ta hurtig på Icn sony key menu og deretter på Icn sony menu settings.
  3. Dra glidebryteren ved siden av Berørings-opptak mot høyre.
  4. Rett kameraet mot motivet.
  5. Berør og hold nede et punkt på skjermen for å aktivere autofokus. Når fokusrammen blir blå, løfter du opp fingeren for å ta bilde.

  Slik ta du et bilde ved å ta hurtig på kameraknappen

  1. Aktiver kameraet.
  2. Rett kameraet mot motivet.
  3. Ta hurtig på kameraknappen Icn sony camera onscreen button på skjermen. Bildet blir tatt i det øyeblikket du slipper opp fingeren.

  Slik tar du et selvportrett ved hjelp av frontkameraet

  1. Aktiver kameraet.
  2. Ta hurtig på Icn sony cam front main.
  3. Ta hurtig på kameratasten Icn sony camera onscreen button på skjermen for å ta bildet. Bildet blir tatt i det øyeblikket du slipper opp fingeren.

  Slik spiller du inn en video ved å ta hurtig på skjermen

  1. Aktiver kameraet.
  2. Rett kameraet mot motivet.
  3. Start innspilling ved å ta hurtig på Icn sony gingerbread cam start recording.
  4. Stans innspillingen ved å ta hurtig på Icn sony gingerbread cam stop recording.

  Note

  Denne funksjonen er bare tilgjengelig i Fremragende auto opptaksmodus.

  Slik viser du bilder og videoer

  1. Aktiver kameraet, og ta deretter hurtig på en miniatyr for å åpne et bilde eller en video.
  2. Knips mot venstre eller høyre for å vise bilder og videoer.

  Slik sletter du et bilde eller en innspilt video

  1. Bla til bildet eller videoen du vil slette.
  2. Trykk på skjermen for å vise Icn sony camera review delete.
  3. Ta hurtig på Icn sony camera review delete.
  4. Ta hurtig på Slett for å bekrefte.
  Var denne informasjonen nyttig?
  Ja Nei
  Tilbakemeldingen din er verdifull for oss!
  Hvorfor fant du denne informasjonen nyttig?
  Send inn
  Takk. Vi setter pris på tilbakemeldingen din!
  Finn produktet ditt
  Find
  På Xperia™-enheten, gå til Innstillinger > Om telefon/nettbrett > Modellnummer
  Find
  På Xperia™-enheten, gå til Innstillinger > Om telefon/nettbrett > Modellnummer