account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Hjelp oss å forbedre nettstedet vårt
Svar på et par raske spørsmål for å evaluere besøket ditt.

Trådløs Bluetooth®-teknologi

Bruk Bluetooth®-funksjonen for å sende filer til andre Bluetooth®-kompatible enheter eller koble til håndfritilbehør.Bluetooth®-tilkoblinger fungerer best innenfor 10 meter (33 fot) uten mellomliggende hindringer. Av og til må du koble enheten manuelt med andre Bluetooth®-enheter.

Note

Interoperabiliteten og kompatibiliteten mellom Bluetooth®-enheter kan variere.

Slå på Bluetooth®-funksjonen og gjøre enheten synlig

 1. Startskjerm trykker du på Icn sony home apptray normal.
 2. Finn og trykk på Innstillinger.
 3. Trykk på på/av-bryteren ved siden av Bluetooth for å slå på Bluetooth®-funksjonen.
 4. Trykk på Bluetooth. Nå vises enheten og en liste over tilgjengelige Bluetooth®-enheter.
 5. Trykk på enhetsnavnet for å gjøre enheten synlig for andre Bluetooth®-enheter.

Angi hvor lenge enheten skal være synlig for andre Bluetooth®-enheter

 1. Startskjerm trykker du på Icn sony home apptray normal.
 2. Finn og trykk på Innstillinger > Bluetooth.
 3. Trykk på Icn sony key menu og velg Tidsavbrudd for synlighet.
 4. Velg et alternativ.

Slik gir du enheten et navn

Du kan gi enheten et navn. Dette er navnet som vises til andre enheter etter at du har slått på Bluetooth®-funksjonen og angitt enheten din som synlig for andre enheter.

Gi enheten et navn

 1. Kontroller at Bluetooth®-funksjonen er slått på.
 2. Startskjerm trykker du på Icn sony home apptray normal.
 3. Finn og trykk på Innstillinger > Bluetooth.
 4. Trykk på Icn sony key menu, og velg deretter Endre navn på telefon.
 5. Skriv inn et navn for enheten.
 6. Trykk på Endre navn.

Kobling med annen Bluetooth®-enhet

Når du kobler enheten sammen med en annen enhet, kan du for eksempel koble enheten til Bluetooth®-hodetelefoner eller et Bluetooth®-bilsett og bruke disse enhetene til å spille av musikk.

Når du kobler enheten til en annen Bluetooth®-enhet, vil enheten din huske denne tilkoblingen. Når du kobler enheten sammen med en Bluetooth®-enhet, kan det hende du må skrive inn en kode. Enheten din vil automatisk prøve standardkoden 0000. Hvis dette ikke fungerer, bør du se om du finner enhetens kode i bruksanvisningen til Bluetooth®-enheten. Du trenger ikke å skrive inn koden på nytt neste gang du kobler til Bluetooth®-enhet som du har koblet deg til tidligere.

Note

Enkelte Bluetooth®-enheter, for eksempel de fleste Bluetooth®-hodetelefoner, krever at du både kobler sammen og kobler til for at de skal fungere.

Note

Du kan koble enheten sammen med flere Bluetooth®-enheter, men du kan bare koble til én Bluetooth®-profil om gangen.

Koble enheten til en annen Bluetooth®-enhet

 1. Kontroller at Bluetooth®-funksjonen er aktivert på enheten du vil koble enheten din sammen med, og at enheten er synlig for andre Bluetooth®-enheter.
 2. Fra enhetens Startskjerm trykker du på Icn sony home apptray normal.
 3. Finn og trykk på Innstillinger > Bluetooth. Alle tilgjengelige Bluetooth®-enheter vises i en liste.
 4. Trykk på den Bluetooth®-enheten du vil koble sammen med enheten din.
 5. Tast inn en kode, hvis nødvendig, eller bekreft den samme koden på begge enhetene. Enheten din og den andre er nå koblet sammen.

Koble telefonen til en annen Bluetooth®-enhet

 1. Startskjerm trykker du på Icn sony home apptray normal.
 2. Finn og trykk på Innstillinger > Bluetooth.
 3. Trykk på Bluetooth®-enheten du vil koble enheten til.

Koble fra en Bluetooth®-enhet

 1. Startskjerm trykker du på Icn sony home apptray normal.
 2. Finn og trykk på Innstillinger > Bluetooth.
 3. Under Sammenkoblede enheter trykker du på Icn sony menu settings ved siden av navnet på enheten du vil koble fra.
 4. Trykk på Fjern paring.

Slik sender og mottar du elementer ved hjelp av Bluetooth®-teknologi

Del elementer med andre Bluetooth®-kompatible enheter som f.eks. telefoner eller datamaskiner. Du kan sende og motta flere typer elementer ved hjelp av Bluetooth®-funksjonen, for eksempel:
 • Bilder og videoer
 • Musikkfiler og andre lydfiler
 • Kontakter
 • Websider

Sende elementer med Bluetooth®

 1. Mottakerenhet: Kontroller at Bluetooth® funksjonen er slått på og at enheten er synlig for andre Bluetooth® enheter.
 2. Avsenderenhet: åpne programmet som inneholder elementet du vil sende, og bla til elementet.
 3. Avhengig av programmet og elementet du vil sende, må du kanskje trykke og holde nede elementet, åpne elementet eller trykke Icn sony home tap app share. Det kan også være andre måter å sende et element på.
 4. Velg Bluetooth.
 5. Slå på Bluetooth® hvis du blir bedt om det.
 6. Trykk navnet til mottakerenheten.
 7. Mottakerenhet: Godta tilkoblingen hvis du blir bedt om dette.
 8. Avsenderenhet: Bekreft overføringen til mottakerenheten hvis du blir bedt om det.
 9. Mottakerenhet: Godta det innkommende elementet.

Slik mottar du elementer via Bluetooth®

 1. Kontroller at Bluetooth®-funksjonen er aktivert, og at enheten er synlig for andre Bluetooth®-enheter.
 2. Sendeenheten begynner nå å sende data til enheten din.
 3. Hvis du blir bedt om det, oppgir du den samme koden på begge enhetene eller bekrefter den foreslåtte koden.
 4. Når du blir varslet om en innkommende fil til enheten din, drar du statuslinjen nedover og tar hurtig på varselet for å godta filoverføringen.
 5. Ta hurtig på Godta for å begynne filoverføringen.
 6. Dra statuslinjen nedover for å vise fremdriften for overføringen.
 7. For å åpne et mottatt element drar du statuslinjen nedover og tar hurtig på det aktuelle varselet.

Vise filer du har mottatt via Bluetooth®

 1. Startskjerm trykker du på Icn sony home apptray normal.
 2. Finn og trykk på Innstillinger > Bluetooth.
 3. Trykk på Icn sony key menu og velg Vis mottatte filer.
Var denne informasjonen nyttig?
Ja Nei
Tilbakemeldingen din er verdifull for oss!
Hvorfor fant du denne informasjonen nyttig?
Send inn
Takk. Vi setter pris på tilbakemeldingen din!
Finn produktet ditt
Find
På Xperia™-enheten, gå til Innstillinger > Om telefon/nettbrett > Modellnummer
Find
På Xperia™-enheten, gå til Innstillinger > Om telefon/nettbrett > Modellnummer