account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Hjelp oss å forbedre nettstedet vårt
  Svar på et par raske spørsmål for å evaluere besøket ditt.

  Wi-Fi®

  Bruk Wi-Fi®-tilkoblinger til å surfe på Internett, laste ned apper og sende og motta e-poster. Når du har koblet til et Wi-Fi®-nettverk, husker enheten nettverket og kobler automatisk til neste gang nettverket er innenfor rekkevidde.

  Enkelte Wi-Fi®-nettverk krever at du logger på en nettside før du får tilgang. Kontakt den aktuelle Wi-Fi®-nettverksadministratoren hvis du vil ha mer informasjon.

  Signalstyrken til Wi-Fi®-nettverkene kan variere. Du kan øke signalstyrken ved å flytte deg nærmere Wi-Fi®-tilgangspunktet.

  De tilgjengelige Wi-Fi®-nettverkene kan være åpne eller sikret:
  • Åpne nettverk er angitt med Icn sony stat sys wifi signal 4 ved siden av Wi-Fi®-nettverksnavnet.
  • Sikrede nettverk er angitt med Icn sony stat sys wifi lock ved siden av Wi-Fi®-nettverksnavnet.

  Note

  Enkelte Wi-Fi®-nettverk vises ikke i listen over tilgjengelige nettverk fordi de ikke kringkaste nettverksnavnet (SSID). Hvis du kjenner nettverksnavnet, kan du legge det til manuelt i listen over tilgjengelige Wi-Fi®-nettverk.

  Slik slår du på Wi-Fi®

  1. Startskjerm tar du hurtig på Icn sony home apptray normal.
  2. Finn og ta hurtig på Innstillinger.
  3. Dra glidebryteren ved siden av Wi-Fi til høyre for å slå Wi-Fi® funksjonen på.

  Note

  Det kan ta noen sekunder før Wi-Fi® blir aktiv.

  Slik kobler du til et Wi-Fi®-nettverk automatisk

  1. Startskjerm tar du hurtig på Icn sony home apptray normal.
  2. Finn og ta hurtig på Innstillinger.
  3. Ta hurtig på Wi-Fi. Tilgjengelige Wi-Fi®-nettverk vises.
  4. Ta hurtig på et Wi-Fi®-nettverk for å koble til det. Angi passord for sikrede nettverk. Icn sony stat sys wifi signal 4 vises i statuslinjen når du er koblet til.

  Tip

  Ta hurtig på Icn sony key menu, og ta deretter hurtig på Skann for å søke etter nye, tilgjengelige nettverk.

  Legge til et Wi-Fi®-nettverk manuelt

  1. Startskjerm trykker du på Icn sony home apptray normal.
  2. Finn og trykk på Innstillinger > Wi-Fi.
  3. Trykk på Icn sony menu add.
  4. Skriv inn SSID for nettverket-informasjonen.
  5. Trykk på Sikkerhet-feltet for å velge en sikkerhetstype.
  6. Angi et passord om nødvendig.
  7. Hvis du vil redigere avanserte alternativer som proxy- og IP-innstillinger, merker du av for Vis avanserte valg og redigerer slik du ønsker.
  8. Trykk på Lagre.

  Note

  Kontakt administratoren for Wi-Fi®-nettverket for å få nettverks-SSID og passord.

  Wi-Fi®-innstillinger

  Når du er koblet til et Wi-Fi®-nettverk eller når det finnes tilgjengelige Wi-Fi®-nettverk i nærheten, er det mulig å se statusen til disse nettverkene. Du kan også få enheten til å varsle deg når et åpent Wi-Fi®-nettverk registreres.

  Hvis du ikke er koblet til et Wi-Fi®-nettverk, bruker enheten mobildatatilkobling til å få tilgang til Internett (hvis du har konfigurert og aktivert en mobildatatilkobling på enheten). Ved å legge til en soveinnstilling for Wi-Fi®, kan du spesifisere om du ønsker å veksle fra Wi-Fi® til mobildata.

  Aktivere Wi-Fi®-nettverksvarsler

  1. Slå på Wi-Fi®, hvis det ikke allerede er på.
  2. Startskjerm tar du hurtig på Icn sony home apptray normal.
  3. Finn og ta hurtig på Innstillinger > Wi-Fi.
  4. Trykk på Icn sony key menu.
  5. Ta hurtig på Avansert.
  6. Merk av for Varsling om nettverk.

  Vise detaljert informasjon om et tilkoblet Wi-Fi®-nettverk

  1. Fra Startskjerm tar du hurtig på Icn sony home apptray normal.
  2. Finn og ta hurtig på Innstillinger > Wi-Fi.
  3. Ta hurtig på Wi-Fi®-nettverket som du er koblet til. Nå vises det detaljert nettverksinformasjon.

  Legge til en hvileinnstilling for Wi-Fi®

  1. Fra Startskjerm tar du hurtig på Icn sony home apptray normal.
  2. Finn og ta hurtig på Innstillinger > Wi-Fi.
  3. Trykk på Icn sony key menu.
  4. Ta hurtig på Avansert.
  5. Ta hurtig på La Wi-Fi være på i dvalemodus.
  6. Velg et alternativ.
  Var denne informasjonen nyttig?
  Ja Nei
  Tilbakemeldingen din er verdifull for oss!
  Hvorfor fant du denne informasjonen nyttig?
  Send inn
  Takk. Vi setter pris på tilbakemeldingen din!
  Finn produktet ditt
  Find
  På Xperia™-enheten, gå til Innstillinger > Om telefon/nettbrett > Modellnummer
  Find
  På Xperia™-enheten, gå til Innstillinger > Om telefon/nettbrett > Modellnummer