account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Hjelp oss å forbedre nettstedet vårt
  Svar på et par raske spørsmål for å evaluere besøket ditt.

  Håndtering av batteri og strøm

  Du kan kontrollere batteribruken og se hvilke apper som bruker mest strøm. Du kan også vise anslått tid før batteriet er tomt. Anslått batteritid er basert på det nyeste bruksmønsteret.

  Du kan bruke én eller flere batterisparemoduser, som inkluderer STAMINA-modus, modus som viser lavt batteri, stedsbasert Wi-Fi® og modus med kø-bakgrunnsdata, for å få batteriet til å vare lengre. Hver modus fungerer på en annen måte og styrer flere strømforbruksfunksjoner på enheten.

  Slik viser du hvilke apper som bruker mest batteristrøm

  1. Startskjerm tar du hurtig på Icn sony home apptray normal.
  2. Finn og ta hurtig på Innstillinger > Strømstyring > Batteribruk.

  Slik viser du anslått batteritid

  1. Startskjerm tar du hurtig på Icn sony home apptray normal.
  2. Finn og ta hurtig på Innstillinger > Strømstyring.

  Slik forbedrer du batteritiden med STAMINA-modusen

  STAMINA-modusen slå av funksjoner som du ikke trengs når enheten ikke er i bruk. STAMINA-modusen kan f.eks. stanse Wi-Fi®-tilkoblingen, datatraffikk og flere strømkrevende apper midlertidig når enheten er på, men skjermen ikke er aktiv. Du sparer dermed på batteriet, men du kan likevel motta anrop, tekster og MMS-meldinger som kommer inn. Du kan også utelukke enkeltapper slik at de ikke stanses midlertid av STAMINA-modusen. Når du aktiverer skjermen igjen, fortsetter alle funksjonene som ble stanset midlertidig.

  Slik aktiverer du STAMINA-modus

  1. Startskjerm tar du hurtig på Icn sony home apptray normal.
  2. Finn og ta hurtig på Innstillinger > Strømstyring.
  3. Dra glidebryteren ved siden av STAMINA-modus til høyre, ta deretter hurtig på Aktiver hvis du blir bedt om det. Icn sony stamina on vises i statuslinjen etter at batteriet når et angitt nivå.

  Slik velger du apper som skal kjøres i STAMINA-modus

  1. Startskjerm tar du hurtig på Icn sony home apptray normal.
  2. Finn og ta hurtig på Innstillinger > Strømstyring, og ta deretter hrutig på STAMINA-modus.
  3. Legg til eller fjern apper slik du ønsker.
  4. Når du er ferdig, tar du hurtig på Utført.

  Slik forbedrer du batteritiden ved å bruke modusen Lavt batteri

  Bruk funksjonen Lavt batterinivå-modus for å starte automatisk strømsparing når batteriet når et viss ladenivå. Dette ladenivået kan angis og justeres på nytt etter ønske. Du kan også bestemme hvilke funksjoner som skal være aktive, f.eks. mobil datatrafikk, Wi-Fi® eller auto-synk.

  Aktivere modusen for lavt batteri

  1. Startskjerm trykker du på Icn sony home apptray normal.
  2. Finn og trykk på Innstillinger > Strømstyring.
  3. Dra glidebryteren ved siden av Lavt batterinivå-modus mot høyre.
  4. Hvis du blir bedt om det, trykker du på Aktiver. Icn sony lbm on vises i statuslinjen når batteriet når det ladenivået du angir.

  Endre innstillingene for modusen lavt batteri

  1. Startskjerm trykker du på Icn sony home apptray normal.
  2. Finn og trykk på Innstillinger > Strømstyring.
  3. Kontroller at Lavt batterinivå-modus er aktivert, og trykk deretter på Lavt batterinivå-modus.
  4. Endre innstillingene, for eksempel ved å justere batterinivået.

  Slik forbedrer du batteritiden ved å bruke stedsbasert Wi-Fi®

  Stedsbasert Wi-Fi-funksjonen stiller inn enheten slik at kun Wi-Fi®-funksjonen aktiveres når den kommer innenfor rekkevidden til det lagrede Wi-Fi®-nettverket. På den måten sparer du batteristrøm, men har likevel gleden av automatiske Wi-Fi®-tilkoblinger.

  Slik aktiverer du den stedbaserte Wi-Fi®-funksjonen

  1. Startskjerm tar du hurtig på Icn sony home apptray normal.
  2. Finn og ta hurtig på Innstillinger > Strømstyring.
  3. Dra glidebryteren ved siden av Stedsbasert Wi-Fi mot høyre.

  Forbedre batteritiden ved å legge bakgrunnsdata i kø

  Du kan forbedre batteriytelsen ved å stille inn enheten til å sende bakgrunnsdata med forhåndsdefinerte intervaller når du ikke bruker dem, det vil si når skjermen ikke er aktiv.

  Slik tillater du at bruksinformasjon stilles i kø

  1. Startskjerm tar du hurtig på Icn sony home apptray normal.
  2. Finn og ta hurtig på Innstillinger > Strømstyring.
  3. Merk av avmerkingsboksen ved siden av Sett bakgrunnsdata i kø.
  Var denne informasjonen nyttig?
  Ja Nei
  Tilbakemeldingen din er verdifull for oss!
  Hvorfor fant du denne informasjonen nyttig?
  Send inn
  Takk. Vi setter pris på tilbakemeldingen din!
  Finn produktet ditt
  Find
  På Xperia™-enheten, gå til Innstillinger > Om telefon/nettbrett > Modellnummer
  Find
  På Xperia™-enheten, gå til Innstillinger > Om telefon/nettbrett > Modellnummer