account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Hjelp oss å forbedre nettstedet vårt
Svar på et par raske spørsmål for å evaluere besøket ditt.

Bli kjent med kameraet ditt

Bilder som viser hvor hver funksjon er plassert på kameraskjermen i landskapsformat. Øvre venstre område, 1 til 4. Øvre side av enheten, 5 og 6. Høyre område, 7 til 13. Nedre område til venstre, 14 til 17.

1 Trykk for å justere farge og lysstyrke
2 Bytt mellom front- og hovedkamera
3 Kamerainnstillinger
4 Lagre posisjonen
5 Bruk volumtastene til å zoome inn eller ut
6 Bruk kameratasten til å aktivere kameraet, ta bilder eller spille inn videoer
7 Trykk på miniatyrbildet for å vise, dele eller redigere bilder og videoer
8 Bytt mellom å ta bilder og videoer
9 Bruk utløserknappen for å ta bilder eller spille inn videoer
10 Gå tilbake eller avslutt kameraet
11 Velg en opptaksmodus
12 Snarvei til opptaksmodusen som ble valgt sist
13 Trykk for å veksle mellom x1, x2 og supervidvinkler
14 Trykk for å justere Bokeh-effekten
15 Blitsinnstillinger
16 Velg et sideforhold
17 Frontkameralinse

Grunnleggende tips for kameraet

 • Sørg for at linsen er ren. Et fingeravtrykk eller bare litt smuss kan redusere bildekvaliteten.
 • Bruk selvutløseren når du trenger ekstra tid på å forberede deg, eller for å unngå uskarpe bilder.
 • Sjekk enhetens minnestatus ofte. Bilder og videoer i høy oppløsning krever mer minne.

Merknad

Vær oppmerksom på at enkelte funksjoner kanskje ikke er tilgjengelige, avhengig av innstillingene.

Slik starter du kameraet

 • Trykk kameratasten helt ned, sveip (Kamera-ikon) fra låseskjermen eller trykk på (Kamera-ikon) fra appskjermen.
 • Pek enheten mot en gjenstand mens skjermen er avslått eller låseskjermen er aktiv og enheten brukes i landskapsmodus. Når søkeren vises, kan du trykke på søkeren for å vise i fullskjerm.

Utløserknapp

Utløserknappen brukes forskjellig avhengig av opptaksmodusen og aktiverte funksjoner.

Oversikt over utløserknappen

(Opptak-knapp) Ta et bilde

(Start-knapp) Spill inn / fortsett å spille inn en video

(Pause-knapp) Stans en video midlertidig

(Stopp-knapp) Stopp innspillingen av en video

(Selvutløser på-ikon) Selvutløser er aktivert

(Berøringsopptak på-ikon) Berørings-opptak er aktivert

(Berøringsopptak og selvutløser på-ikon) Berørings-opptak og Selvutløser er aktivert

Slik endrer du sideforholdet

 1. Trykk på (Ikon for sideforhold) mens du bruker kameraet.
 2. Velg en innstilling.

Slik justerer du innstillingene for kameraet

 1. Trykk på (Innstillinger-ikon) mens du bruker kameraet.
 2. Sveip listen for å vise de tilgjengelige innstillingene og velge en innstilling.
Bilde av kamerainnstillingene

Merknad

Hvilke innstillinger som er tilgjengelige, avhenger av den valgte opptaksmodusen.

Hint

Trykk på (Introduksjon til funksjoner-ikon) for å finne informasjon om ulike funksjoner.

Slik viser, deler eller redigerer du bilder og videoer

 1. Trykk på miniatyrbildet for å åpne et bilde eller en video mens du bruker kameraet.
 2. Sveip mot venstre eller høyre for å vise bildene og videoene dine.
 3. Trykk på skjermen for å redigere et bilde eller en video.
 4. Trykk på (Dele-ikon) for å dele et bilde eller en video.

Hint

Bildene og videoene dine er lagret i Album-appen. Se Vise bilder og videoer for flere valg.

Smartstart

Du kan starte kameraet automatisk når du retter enheten mot et motiv.

Slik bruker du Smartstart

 1. Trykk på (Innstillinger-ikon) mens du bruker kameraet.
 2. Trykk på Smartstart og velg et alternativ.
 3. Pek enheten mot en gjenstand mens skjermen er avslått eller låseskjermen er aktiv og enheten brukes i landskapsmodus. Søkeren vises.
 4. Trykk på søkeren for å vise fullskjermvisning, og ta bildet.

Opptaksmoduser

Du kan velge opptaksmodus ved å trykke på Modus.

Merknad

Hvilke innstillinger som er tilgjengelige, avhenger av den valgte opptaksmodusen.

Oversikt over opptaksmoduser

Følgende er noen av de vanligste opptaksmodusene.

(AR-effekt-ikon)

Ta bilder med virtuelle motiv og tegn

(Kreativ effekt-ikon)

Ta bilder med effekter og fargefiltre

(Panorama-ikon)

Ta vidvinkelbilder og panoramabilder

(Ikon for manuell modus)

Ta bilder med manuelt justerte kamerainnstillinger

(Sakte film-ikon)

Legge til en sakte film-effekt etter å ha spilt inn en video

(Ikon for Selvportrett)

Ta flotte selfies

Bytte mellom å ta bilder og videoer

 • Sveip på skjermen for å velge en bilde- eller videomodus mens du bruker kameraet.

Slik velger du en opptaksmodus

 • Trykk på Modus, og velg en opptaksmodus mens du bruker kameraet.

Slik bytter du mellom hovedkameraet og frontkameraet

 • Trykk på (Bytt kamera-ikon) for å bytte mellom hoved- og frontkameraet mens du bruker kameraet.

Hint

Du kan også bytte mellom kameraer ved å sveipe kameraskjermen nedover.

Slik bruker du zoomen

 • Knip sammen eller fra hverandre på kameraskjermen.
 • Bruk volumtasten.
 • Trykk på (Bytt vinkel-knapp) gjentatte ganger for å velge x1 (normal) eller x2 (2x optisk zoom).
 • Dra (Bytt vinkel-knapp) mot venstre og høyre.

Merknad

 • Zooming er bare tilgjengelig for hovedkameraet.
 • Bytting av vinkler ved hjelp av (Bytt vinkel-knapp) er ikke tilgjengelig når manuell modus er valgt.

Hint

Hvis du zoomer inn tre eller flere ganger, kan det påvirke bildekvaliteten. I stedet bør du ta bildet uten zoom og deretter beskjære det.

Slik bruker du supervidvinkel-objektivet

 • Trykk på (Bytt vinkel-knapp) gjentatte ganger for å velge W (supervidvinkel).

Merknad

 • Du kan ikke knipe skjermen eller bruke volumtastene til å zoome mens supervidvinkel-objektivet er valgt.
 • Oppløsning og andre innstillinger for supervidvinkel er forskjellige fra innstillingene når x1- eller x2-vinkel er valgt.

Slik tar du et bilde

 • Trykk på kameratasten.
 • Trykk på utløserknappen.
 • Dobbelttrykk på sidesensoren.

  Bilde av å ta et bilde ved hjelp av sidesensoren

Slik spiller du inn en video

 1. Sveip på skjermen for å velge (Ikon for innspilling) mens du bruker kameraet.
 2. Trykk på kameratasten eller utløserknappen for å starte eller stoppe innspillingen.

Hint

Du kan også spille inn en video ved å dobbelttrykke på sidesensoren.

Slik starter du kameraet og tar et bilde samtidig

 1. Trykk på (Innstillinger-ikon) og deretter på Start med kameratast > Start og ta bilde mens du bruker kameraet.
 2. Lukk innstillingsmenyen og avslutt kameraet. Innstillingen er lagret for alle opptaksmoduser.
 3. Trykk lenge på kameratasten for å starte kameraet og ta et bilde.

Slik tar du et bilde ved å trykke på skjermen

 1. Trykk på (Innstillinger-ikon) og deretter på Berøringsopptak > eller Bare frontkamera mens du bruker kameraet.
 2. Lukk innstillingsmenyen. Innstillingen er lagret for alle opptaksmoduser.
 3. Trykk hvor som helst på skjermen for å ta et bilde.

Hint

Denne funksjonen kan også brukes for videoer.

Slik tar du et bilde mens du tar opp en video

 • Trykk på (Kamera-ikon) mens du spiller inn en video. Bildet blir tatt i det øyeblikket du slipper utløserknappen.

Selvutløser

Bruk Selvutløser for å få mer tid til å forberede deg på et bilde. Det hjelper også å holde enheten stødig og unngå uskarpe bilder.

Slik bruker du selvutløseren med hovedkameraet

 1. Trykk på (Innstillinger-ikon) mens du bruker hovedkameraet.
 2. Trykk på Selvutløser og velg forsinkelsesverdien.
 3. Lukk innstillingsmenyen. Selvutløser-innstillingen er lagret.
 4. Trykk på kameratasten eller utløserknappen for å ta et bilde. En serie med pipetoner markerer nedtellingen til bildet tas.
Var denne informasjonen nyttig?
Ja Nei
Tilbakemeldingen din er verdifull for oss!
Hvorfor fant du denne informasjonen nyttig?
Send inn
Takk. Vi setter pris på tilbakemeldingen din!
Finn produktet ditt
Find
På Xperia™-enheten, gå til Innstillinger > Om telefon/nettbrett > Modellnummer
Find
På Xperia™-enheten, gå til Innstillinger > Om telefon/nettbrett > Modellnummer