account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Help ons uw website te verbeteren
Beantwoord enkele snelle vragen om uw bezoek te evalueren.

Inhoud delen met DLNA Certified™-apparaten

U kunt media-inhoud die is opgeslagen op uw apparaat weergeven of afspelen op andere apparaten, bijvoorbeeld een tv of een computer. Deze apparaten moeten op hetzelfde draadloze netwerk zijn aangesloten en kunnen Sony-tv's of luidsprekers zijn, of producten die DLNA Certified™ zijn door de Digital Living Network Alliance. U kunt ook inhoud van andere DLNA Certified™-apparaten weergeven of afspelen op uw apparaat.

Nadat u het delen van media tussen apparaten hebt ingesteld, kunt u bijvoorbeeld op uw apparaat luisteren naar muziekbestanden die op uw thuiscomputer zijn opgeslagen of foto's die u hebt gemaakt met de camera op uw apparaat weergeven op een groot televisiescherm.

Bestanden van DLNA Certified™-apparaten afspelen op uw apparaat

Wanneer u bestanden van een ander DLNA Certified™-apparaat afspeelt op uw apparaat, dient het andere apparaat als een server. Met andere woorden, het deelt inhoud via een netwerk. Op het serverapparaat moet de functie voor het delen van inhoud zijn ingeschakeld en moet toegang aan uw apparaat toestaan. Het moet ook verbonden zijn met hetzelfde ‎Wi-Fi‎-netwerk als uw apparaat.

Een gedeeld nummer op uw apparaat afspelen

 1. Zorg ervoor dat de apparaten waarmee u bestanden wilt delen, met hetzelfde ‎Wi-Fi‎-netwerk als uw apparaat zijn verbonden.
 2. Tik vanaf het Startscherm op Icn sony home apptray normal, zoek naar Icn sony app music player en tik hierop.
 3. Sleep de linkerrand van het startscherm van Muziek naar rechts en tik op Thuisnetwerk.
 4. Selecteer een apparaat in de lijst met verbonden apparaten.
 5. Blader in de mappen van het verbonden apparaat en selecteer de track die u wilt afspelen. Als het nummer is geselecteerd, wordt het automatisch afgespeeld.

Een gedeelde video op het apparaat afspelen

 1. Zorg dat de apparaten waarmee u bestanden wilt delen met hetzelfde ‎Wi-Fi‎-netwerk als uw apparaat zijn verbonden.
 2. Tik in het Startscherm op Icn sony home apptray normal, ga naar en tik op Video.
 3. Sleep de linkerrand van het startscherm van Video naar rechts en tik op Thuisnetwerk.
 4. Selecteer een apparaat in de lijst met verbonden apparaten.
 5. Blader in de mappen van het verbonden apparaat en selecteer de video die u wilt afspelen.

Een gedeelde foto op uw apparaat weergeven

 1. Zorg ervoor dat de apparaten waarmee u bestanden wilt delen, met hetzelfde ‎Wi-Fi‎-netwerk als uw apparaat zijn verbonden.
 2. Tik vanuit het Startscherm op Icn sony home apptray normal, zoek naar Album en tik hierop.
 3. Versleep de linkerrand van het hoofdscherm van Album naar rechts en tik op Thuisnetwerk.
 4. Selecteer een apparaat in de lijst met verbonden apparaten.
 5. Blader in de mappen van het verbonden apparaat en selecteer een foto die u wilt weergeven.

Bestanden afspelen vanaf uw apparaat op DLNA Certified™-apparaten

U moet het delen van bestanden op uw apparaat instellen voordat u mediabestanden die zijn opgeslagen op het apparaat kunt weergegeven of afspelen op andere DLNA Certified™-apparaten. De apparaten waarmee u inhoud deelt, worden clientapparaten genoemd. Een tv, computer of tablet kan als clientapparaat dienen. Wanneer inhoud beschikbaar wordt gemaakt voor clientapparaten, dient uw apparaat als mediaserver. Wanneer u het delen van bestanden op uw apparaat instelt, moet u toegangsrechten verlenen aan clientapparaten. Als u dit hebt gedaan, worden deze apparaten als geregistreerde apparaten weergegeven. Apparaten die wachten op toegangsrechten, worden weergegeven als apparaten in behandeling.

Delen van bestanden met andere DLNA Certified™-apparaten instellen

 1. Verbind uw apparaat met een ‎Wi-Fi‎-netwerk.
 2. Tik vanaf uw Startscherm op Icn sony home apptray normal en tik vervolgens op Instellingen > Apparaatverbinding > Mediaserver.
 3. Versleep de schuifregelaar om de functie Media delen in te schakelen. Icn sony media server stat verschijnt in de statusbalk. Uw apparaat kan nu als mediaserver functioneren.
 4. Verbind uw computer of andere apparaten met hetzelfde ‎Wi-Fi‎-netwerk als uw apparaat.
 5. Er verschijnt een melding op de statusbalk van het apparaat. Open de melding en stel de rechten voor elk apparaat in.

Note

De instructies voor het instellen van het delen van bestanden met behulp van DLNA™ verschillen per clientapparaat. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw clientapparaat voor meer informatie. Als het apparaat geen verbinding kan maken met een client op het netwerk, controleer dan of uw ‎Wi-Fi‎-netwerk werkt.

Tip

U kunt ook het menu Mediaserver in de muziekapplicatie openen door de linkerrand van het muziekstartscherm naar rechts te slepen en vervolgens op Instellingen > Mediaserver te tikken.

Delen van bestanden met andere DLNA Certified™-apparaten stoppen

 1. Tik vanuit het Startscherm op Icn sony home apptray normal.
 2. Zoek en tik op Instellingen > Apparaatverbinding >Mediaserver.
 3. Sleep de schuifregelaar naast Media delen naar links.

Toegangsmachtigingen instellen voor een apparaat dat in behandeling is

 1. Tik vanuit het Startscherm op Icn sony home apptray normal.
 2. Zoek en tik op Instellingen > Apparaatverbinding >Mediaserver.
 3. Selecteer een apparaat in de Apparaten in behandeling-lijst.
 4. Selecteer een toegangsmachtigingniveau.

De naam van een geregistreerd apparaat wijzigen

 1. Tik in het Startscherm op Icn sony home apptray normal.
 2. Tik vervolgens op Instellingen > Apparaatverbinding > Mediaserver.
 3. Selecteer een apparaat uit de lijst Geregistreerde apparaten en selecteer vervolgens Naam wijzigen.
 4. Voer een nieuwe naam voor het apparaat in en tik vervolgens op OK.

Het toegangsniveau van een geregistreerd apparaat wijzigen

 1. Tik vanuit het Startscherm op Icn sony home apptray normal.
 2. Zoek en tik op Instellingen > Apparaatverbinding >Mediaserver.
 3. Selecteer een apparaat in de Geregistreerde apparaten-lijst.
 4. Tik op Toegangsniveau wijzigen en selecteer een optie.

Hulp krijgen over het delen van inhoud met andere DLNA Certified™-apparaten

 1. Tik vanaf uw Startscherm op Icn sony home apptray normal.
 2. Vind en tik op Instellingen > Apparaatverbinding > Mediaserver.
 3. Tik op Icn sony key menu en tik vervolgens op Help.

Bestanden afspelen op een Digital Media Renderer-apparaat

Met DLNA™-technologie kunt u media-inhoud die op uw apparaat is opgeslagen naar een ander apparaat sturen dat op hetzelfde ‎Wi-Fi‎-netwerk is aangesloten. Het andere apparaat moet als een Digital Media Renderer (DMR)-apparaat kunnen werken en de content die het van uw apparaat ontvangt kunnen renderen of afspelen. Een tv met DLNA-functie of een pc met Windows® 7 of hoger zijn voorbeelden van DMR-apparaten.

Note

De instellingen voor het inschakelen van de Digital Media Renderer kunnen variëren afhankelijk van het apparaat. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het DMR-apparaat voor meer informatie.

Note

Inhoud die is beveiligd met Digital Rights Management (DRM) kan niet worden afgespeeld op een Digital Media Renderer apparaat met DLNA™-technologie.

Foto's of video's van uw apparaat op een DMR-apparaat weergeven

 1. Controleer of u het DMR-apparaat correct hebt ingesteld en dat het is verbonden met hetzelfde ‎Wi-Fi‎-netwerk als uw apparaat.
 2. Tik in het Startscherm op Icn sony home apptray normal.
 3. Tik vervolgens op Album .
 4. Blader door de foto's en video's en open de foto's en video's die u wilt bekijken.
 5. Tik op het scherm om de werkbalk weer te geven, tik op Icn sony key menu, vervolgens op Throw en selecteer een DMR-apparaat waarmee u uw bestanden wilt delen. De geselecteerde inhoud wordt in chronologische volgorde afgespeeld op het geselecteerde apparaat.
 6. Als u de verbinding met het DMR-apparaat wilt verbreken, tikt u op Icn sony actionmenu playon connected en selecteert u Verbinding verbr.. Het afspelen van het bestand op het DMR-apparaat wordt gestopt, maar het wordt nog wel afgespeeld op uw apparaat.

Tip

U kunt ook een video delen uit de applicatie Video op uw apparaat door op de video te tikken en vervolgens op Icn sony key menu en Throw te tikken.

Een muziek-track vanaf uw apparaat op een DMR-apparaat afspelen

 1. Controleer of u het DMR-apparaat correct hebt ingesteld en dat het is verbonden met hetzelfde ‎Wi-Fi‎-netwerk als uw apparaat.
 2. Tik in het Startscherm op Icn sony home apptray normal en tik vervolgens op Icn sony app music player.
 3. Selecteer een muziekcategorie en blader naar de track die u wilt delen. Tik vervolgens op de track.
 4. Tik op Icn sony key menu, vervolgens op Throw en selecteer een DMR-apparaat waarmee u uw inhoud wilt delen. De track wordt automatisch afgespeeld op het geselecteerde apparaat.
 5. Als u de verbinding met het DMR-apparaat wilt verbreken, tikt u op Icn sony actionmenu playon connected en selecteert u uw apparaat. De track stopt met afspelen op het DMR-apparaat, maar blijft afspelen op uw apparaat.
Vond u deze informatie nuttig?
Ja Nee
Uw reactie is waardevol!
Waarom vond u deze informatie niet nuttig?
Verzenden
Bedankt voor uw reactie!
Uw product zoeken
Find
Ga op uw Xperia™-apparaat naar Instellingen > Over telefoon/tablet > Modelnummer
Find
Ga op uw Xperia™-apparaat naar Instellingen > Over telefoon/tablet > Modelnummer