account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Help ons uw website te verbeteren
Beantwoord enkele snelle vragen om uw bezoek te evalueren.

Juridische gegevens

Sony D6502/D6503

Deze gebruikershandleiding is zonder enige garantie uitgegeven door Sony Mobile Communications Inc. of een van de lokale vestigingen. Er kunnen te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving verbeteringen en wijzigingen in deze handleiding worden aangebracht door Sony Mobile Communications Inc. op grond van typografische fouten, onjuiste of achterhaalde gegevens of verbeteringen aan programmatuur en/of apparatuur. Dergelijke wijzigingen worden echter wel in nieuwe uitgaven van deze gebruikershandleiding verwerkt. Alle afbeeldingen zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie en geven mogelijk geen exacte voorstelling van het eigenlijke apparaat.

Alle namen van producten en bedrijven die hierin staan vermeld, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden. Ga naar www.sonymobile.com/us/legal/ voor meer informatie.

In deze gebruikershandleiding kan worden verwezen naar diensten of applicaties die door derden worden aangeboden. Voor gebruik van dergelijke toepassingen of services kan een afzonderlijke registratie bij de andere partij vereist zijn, waarvoor aanvullende voorwaarden gelden. Raadpleeg vóór gebruik de voorwaarden en het toepasselijke privacybeleid van de website wanneer u toepassingen opent op of via de website van derden. Sony biedt geen garantie voor de beschikbaarheid of prestaties van websites van derden en services die worden aangeboden door derden.

Uw mobiele apparaat heeft de mogelijkheid om extra content, bijvoorbeeld ringtones, te downloaden, op te slaan en door te sturen. Het gebruik van deze content kan beperkt of verboden zijn als gevolg van rechten van derden, waaronder auteursrechten. U, en niet Sony, bent volledig verantwoordelijk voor extra content die is gedownload of doorgestuurd vanaf uw mobiele apparaat. Controleer voordat u extra content gebruikt, of het voorgenomen gebruik is toegestaan onder licentie of op andere wijze geautoriseerd is. Sony biedt geen garantie omtrent de juistheid, integriteit of kwaliteit van extra content of alle andere content van derden. Sony is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor onjuist gebruik door u van extra content of andere content van derden.

Ga naar www.sonymobile.com voor meer informatie.

Dit product wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten van Microsoft. Gebruik of distributie van dergelijke technologie buiten dit product is verboden zonder een licentie van Microsoft.

Contenteigenaars gebruiken de Windows Media-technologie voor het beheer van digitale rechten (WMDRM) om hun intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten, te beschermen. Dit apparaat gebruikt WMDRM-software om toegang te krijgen tot content die door WMDRM wordt beschermd. Als de WMDRM-software de content niet kan beschermen, kunnen contenteigenaars Microsoft vragen de softwareoptie om WMDRM te gebruiken voor het afspelen of kopiëren van beveiligde content in te trekken. Deze intrekking heeft geen invloed op onbeveiligde content. Wanneer u licenties voor beveiligde content downloadt, gaat u ermee akkoord dat Microsoft mogelijk een intrekkingslijst bij de licenties insluit. Contenteigenaars kunnen van u eisen dat u WMDRM bijwerkt om toegang te krijgen tot hun content. Als u een upgrade weigert, hebt u mogelijk geen toegang meer tot content waarvoor de upgrade is vereist.

Dit product is in licentie gegeven uit hoofde van MPEG-4 visual en AVC patent portfolio-licenties voor het persoonlijk en niet-commercieel gebruik door een consument voor (i) het coderen van video in overeenstemming met de MPEG-4 visual-standaard ('MPEG-4 video') of de AVC-standaard ('AVC video') en/of (ii) het decoderen van MPEG-4- of AVC-video die door een consument voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik is gecodeerd en/of is verkregen van een leverancier van video aan wie licentie is verleend door MPEG LA om MPEG-4- en/of AVC-video te verstrekken. Voor enig ander gebruik wordt geen licentie toegekend, expliciet noch impliciet. Extra informatie, waaronder informatie over promotioneel, intern en commercieel gebruik en over licenties, kan worden verkregen van MPEG LA, L.L.C. Zie www.mpegla.com. Decoderingstechnologie voor MPEG Layer-3 audio onder licentie van Fraunhofer IIS en Thomson.

SONY MOBILE IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIG VERLIES, WISSEN EN/OF OVERSCHRIJVEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS OF BESTANDEN OPGESLAGEN OP UW APPARAAT (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT CONTACTEN, MUZIEK EN FOTO'S) ALS GEVOLG VAN ENIGE UPDATE VAN UW APPARAAT OP EEN VAN DE IN DEZE HANDLEIDING BESCHREVEN METHODEN. IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN SONY MOBILE OF DIENS LEVERANCIERS JEGENS U VOOR ALLE SCHADE, VERLIEZEN EN OORZAKEN VOOR ACTIE (HETZIJ ONDER CONTRACT OF ALS ONRECHTMATIGE DAAD, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT NALATIGHEID OF ANDERSZINS) HOGER ZIJN DAN HET FEITELIJK DOOR U VOOR UW APPARAAT BETAALDE BEDRAG.

© 2015 Sony Mobile Communications Inc.

Alle rechten voorbehouden.

Vond u deze informatie nuttig?
Ja Nee
Uw reactie is waardevol!
Waarom vond u deze informatie niet nuttig?
Verzenden
Bedankt voor uw reactie!
Uw product zoeken
Find
Ga op uw Xperia™-apparaat naar Instellingen > Over telefoon/tablet > Modelnummer
Find
Ga op uw Xperia™-apparaat naar Instellingen > Over telefoon/tablet > Modelnummer