account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
به ما کمک کنید وب سایتمان را بهبود ببخشیم
برای ارزیابی بازدید شما، به چند پرسش کوتاه پاسخ دهید.

صدا، صدای زنگ و میزان صدا

می توانید صدای میزان زنگ تماس ها و اعلان های ورودی و پخش آهنگ و ویدیو را تنظیم کنید. می توانید دستگاه را در حالت بی صدا تنظیم کنید و بصورت دستی مشخص کنید تا چه مدت دستگاه در حالت بی صدا بماند. همینطور می توانید از قبل بصورت خودکار تنظیم کنید چه زمانی دستگاه در حالت بی صدا باشد.

تنظیم میزان صدای زنگ با کلید میزان صدا

 • کلید افزایش یا کاهش میزان صدا را فشار دهید.

تنظیم میزان صدای پخش رسانه با کلید میزان صدا

 • زمان پخش موسیقی یا تماشای ویدیو، کلید میزان صدای کم یا زیاد را فشار دهید حتی زمانی که صفحه قفل است.

روشن کردن حالت لرزش

 • کلید میزان صدای کم یا زیاد را فشار دهید تا Icn sony stat sys ringer vibrate در نوار وضعیت نشان داده شود.

فعال کردن حالت بی صدا

 1. کلید کم کردن میزان صدا را فشار دهید تا Icn sony sys ringer silent در نوار وضعیت نشان داده شود.
 2. فاصله زمانی را انتخاب کنید.

گزینه‌های تنظیم حالت بی‌صدا

فاقد زمان پایان
بی‌صدا نگه داشتن دستگاه تا زمانی که به صورت دستی مجدداً صدا را فعال کنید.
برای یک ساعت
بی‌صدا نگه داشتن دستگاه به مدت یک ساعت. برای تنظیم مدت زمان، می‌توانید روی نمادهای مثبت و منفی ضربه بزنید.

زمان بندی فواصل زمانی برای حالت بی صدا

 1. کلید کم کردن میزان صدا را فشار دهید تا Icn sony sys ringer silent در نوار وضعیت نشان داده شود.
 2. روی Icn sony exceptions settings ضربه بزنید.
 3. روزها را پیدا کرده و روی آن ضربه بزنید و کادرهای بررسی روزهای مربوطه را علامت بزنید سپس روی انجام شد ضربه بزنید.
 4. برای تنظیم زمان شروع، روی زمان شروع ضربه بزنید، مقداری را انتخاب کنید و سپس روی تأیید ضربه بزنید.
 5. برای تنظیم زمان پایان، روی زمان پایان ضربه بزنید، مقداری را انتخاب کنید و سپس روی تأیید ضربه بزنید. دستگاه شما در فاصله زمانی انتخاب شده در حالت بی صدا باقی می ماند.

تنظیم استثنائات برای حالت بی صدا

می توانید انتخاب کنید چه نوع اعلان هایی مجازند در حالت بی صدا پخش شوند و می توانید بر اساس اینکه اعلان ها از طرف چه فردی ارسال می شود استثنائات را فیلتر کنید. متداول‌ترین انواع استثنائات عبارتند از:
 • رویدادها و یادآورها
 • تماس‌ها
 • پیام‌ها
 • زنگ های هشدار

مجاز بودن پخش استثنائات در حالت بی صدا

 1. کلید کم کردن میزان صدا را فشار دهید تا Icn sony sys ringer silent در نوار وضعیت نشان داده شود.
 2. لغزنده کنار استثناها مجاز هستند را به سمت راست بکشید.

تنظیم اعلان ها بعنوان استثنائات در حالت بی صدا

 1. کلید کم کردن میزان صدا را فشار دهید تا Icn sony sys ringer silent در نوار وضعیت نشان داده شود.
 2. روی Icn sony exceptions settings ضربه بزنید.
 3. از قسمت استثنائات در حالت بی‌صدا، لغزنده های مربوطه را به سمت راست بکشید.

برای مرتبط کردن استثنائات با انواع مخاطب خاص

 1. کلید کم کردن میزان صدا را فشار دهید تا Icn sony sys ringer silent در نوار وضعیت نشان داده شود.
 2. روی Icn sony exceptions settings ضربه بزنید.
 3. تماس‌ها/پیام‌ها از را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
 4. یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

مجاز بودن پخش زنگ هشدار در حالت بی صدا

 1. کلید کم کردن میزان صدا را فشار دهید تا Icn sony sys ringer silent در نوار وضعیت نشان داده شود.
 2. لغزنده کنار هشدار مجاز است را به سمت راست بکشید.

مجاز بودن پخش استثنائات در فاصله زمانی حالت بی صدای از قبل تنظیم شده

 1. کلید کم کردن میزان صدا را فشار دهید تا Icn sony sys ringer silent در نوار وضعیت نشان داده شود.
 2. روی Icn sony exceptions settings ضربه بزنید.
 3. لغزنده کنار استثناها را به سمت راست بکشید.

تنظیم میزان بلندی صدا

 1. از صفحه اصلی خود، ضربه بزنید روی Icn sony home apptray normal.
 2. تنظیمات > صدا و اعلان را بیابید و روی آن ضربه بزنید.
 3. لغزنده میزان صدا را به موقعیت دلخواه بکشید.

Note

همینطور می توانید کلید میزان صدا را به بالا یا پایین فشار دهید و سپس روی Icn sony adjust volumn ضربه بزنید تا سطح صدای آهنگ زنگ، پخش رسانه یا زنگ هشدار بطور جداگانه تنظیم شود.

تنظیم دستگاه جهت لرزش برای تماس‌های ورودی

 1. از صفحه اصلی خود، روی Icn sony home apptray normal ضربه بزنید.
 2. تنظیمات > صدا و اعلان را بیابید و روی آن ضربه بزنید.
 3. نشانگر کشویی کنار و لرزش برای تماس‌ها را به سمت راست بکشید.

برای تنظیم صدای زنگ

 1. از صفحه اصلی خود، روی Icn sony home apptray normal ضربه بزنید.
 2. تنظیمات > صدا و اعلان > آهنگ زنگ تلفن را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
 3. گزینه‌ای را از فهرست انتخاب کنید یا روی Icn sony select own ringtone ضربه بزنید و فایل موسیقی ذخیره شده در دستگاه را انتخاب کنید.
 4. برای تأیید روی انجام شد ضربه بزنید.

انتخاب صدای اعلان

 1. از صفحه اصلی خود، روی Icn sony home apptray normal ضربه بزنید.
 2. تنظیمات > صدا و اعلان > صدای اعلان را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
 3. گزینه‌ای را از فهرست انتخاب کنید یا روی Icn sony select own ringtone ضربه بزنید و فایل موسیقی ذخیره شده در دستگاه را انتخاب کنید.
 4. برای تأیید روی انجام شد ضربه بزنید.

Tip

بعضی برنامه‌ها صداهای اعلان مخصوص به خود دارند، که می‌توانید از تنظیمات برنامه انتخاب کنید.

فعال کردن صداهای تون لمسی

 1. از صفحه اصلی خود، روی Icn sony home apptray normal ضربه بزنید.
 2. تنظیمات > صدا و اعلان > سایر صداها را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
 3. نشانگرهای کشویی کنار صدای صفحه شماره‌گیری و صداهای لمسی را به راست بکشید.
این اطلاعات برای شما مفید بود؟
بله خیر
نظر شما ارزشمند است!
چرا این اطلاعات برای شما مفید نبود؟
ارسال
سپاسگزاریم، نظر شما برای ما مهم است!
محصول خود را بیابید
Find
در دستگاه Xperia™‎ خود، به تنظیمات > درباره تلفن/تبلت > شماره مدل بروید
Find
در دستگاه Xperia™‎ خود، به تنظیمات > درباره تلفن/تبلت > شماره مدل بروید