account arrowhead-down arrowhead-up cart mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right

  עזור לנו לשפר את אתר האינטרנט שלנו

  ענה על מספר שאלות קצרות כדי להעריך את הביקור שלך.

  הורד מידע על מוצר עבור מכשיר Xperia™‎

  המוצר שנבחר

  סגור
  חפש את המוצר שלך
  במכשיר Xperia™‎, עבור 'הגדרות' > 'אודות הטלפון/הטאבלט' > 'מספר דגם'
  במכשיר Xperia™‎, עבור 'הגדרות' > 'אודות הטלפון/הטאבלט' > 'מספר דגם'
  במכשיר Xperia™‎, עבור 'הגדרות' > 'אודות הטלפון/הטאבלט' > 'מספר דגם'

  מדריך למשתמש

  שפה

  הורד

  אחריות

  מדינה

  הורד

  סקירה טכנית

  הורד

  קיימות

  הצהרה סביבתית

  הורד

  SAR

  רמת ספיגה ספציפית

  הורד