account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Auta meitä parantamaan sivustoamme
  Arvioi käyntisi vastaamalla muutamaan lyhyeen kysymykseen.

  Valotus, väri ja valaistusolosuhteet

  Kuvien kunnollinen valottuminen edellyttää, että valoa on sopivasti. Kamera tunnistaa ympäröivät valaistusolosuhteet automaattisesti ja säätää asetuksia niiden mukaan.

  Erilaisia valotuksia tarvitaan esimerkiksi kasvoja tai liikkuvia kohteita kuvattaessa tai hämärässä.

  Valaistusolosuhteiden optimointi

  • Valitse oikeasta suunnasta tuleva ja oikean värinen valo, jotta saat onnistuneita kuvia. Tällainen valaistus ilmenee juuri ennen auringonnousua ja auringon laskiessa. Myös ikkunan läpi tuleva luonnonvalo on hyvä vaihtoehto.
  • Hämärässä kuvattavien kuvien laatua voi parantaa pitämällä kameran vakaana. Voit asettaa kameran tasaiselle alustalle ja käyttää itselaukaisinta.
  • Kokeile ottaa kuvia salamalla ja ilman myös heikoissa valaistusolosuhteissa. Joskus laatu on parempi ilman salamaa.

  Salaman käyttäminen

  1. Kun käytät kameraa, napauta näytön salamakuvaketta (esimerkiksi ).
  2. Voit tarvittaessa vaihtaa salamavaloasetuksen.
  3. Ota kuva tai tallenna video painamalla kameranäppäintä tai napauttamalla suljinpainiketta.

  Käytettävissä olevat asetukset määräytyvät valitun kuvaustilan mukaan.

  Kun tausta on kohdetta kirkkaampi, voit poistaa tarpeettomat tummat varjot toiminnolla Täyttösalama .

  Väri, kirkkaus ja valotusarvo

  Kamera säätää värin, kirkkauden ja valotusarvon automaattisesti valaistusolosuhteiden ja ympäröivän valon arvioidun värilämpötilan mukaan. Digitaaliset kamerat voivat vain arvioida värilämpötilan, joten sinun on ehkä säädettävä asetukset oikeiksi.

  Jos havaitset sisätiloissa otetuissa kuvissa keltaisuutta tai salamavalolla kuvatuissa kuvissa sinisyyttä, kokeile säätää väriä tilassa Paras auto-maattisäätö .

  Voit parantaa valotusta hämärässä muuttamalla kirkkautta tiloissa Paras auto-maattisäätö ja Video tai muuttamalla valotusarvoa tilassa Manuaalinen .

  Värien ja kirkkauden säätäminen

  1. Kun käytät kameraa, napauta .
  2. Napauta Väri ja kirkkaus.
  3. Säädä värejä ja kirkkautta vetämällä liukusäätimiä.
  4. Ota kuva tai tallenna video painamalla kameranäppäintä tai napauttamalla suljinpainiketta.
  5. Palauta ja sulje väriasetus napauttamalla .

  Tämä asetus on käytettävissä vain tiloissa Paras auto-maattisäätö ja Video .

   Kun käytät kameraa, voit säätää värejä ja kirkkautta myös napauttamalla näyttöä. Jos haluat käyttää tätä toimintoa, varmista, että Objektin seuranta ei ole käytössä.

  Valotusarvon säätäminen

  1. Kun käytät kameraa, napauta .
  2. Napauta EV ja säädä valotusarvoa vetämällä liukusäädintä.
  3. Sulje asetusvalikko. Asetus tallennetaan.
  4. Ota kuva painamalla kameranäppäintä tai napauttamalla suljinpainiketta.

   Valotus yöllä – liikkuva gif

  Tämä asetus on käytettävissä vain tilassa Manuaalinen .

  Suljinnopeus

  Suljinnopeus tarkoittaa sitä, miten pitkään suljin pysyy avoinna ja kuinka pitkään kamera-anturi on altistuneena valolle.

  Nopea suljinnopeus auttaa ”pysäyttämään” liikkeen, kun taas hidas suljinnopeus voi luoda liikkeestä aiheutuvaa epätarkkuutta, jolloin liikkuvat kohteet näyttävät epätarkoilta liikelinjaansa myötäillen.

  Suljinnopeus säädetään automaattisesti tiloissa Paras auto-maattisäätö ja Video .

  Suljinnopeuden säätäminen

  1. Kun käytät kameraa, napauta .
  2. Napauta SS ja säädä suljinnopeutta vetämällä liukusäädintä.
  3. Sulje asetusvalikko. Asetus tallennetaan.
  4. Ota kuva painamalla kameranäppäintä tai napauttamalla suljinpainiketta.

   Tämä asetus on käytettävissä vain pääkameran tilassa Manuaalinen .

  ISO

  ISO määrittää, miten herkkä kamera on valolle. Pieni ISO-luku tarkoittaa alhaisempaa herkkyyttä ja suuri ISO-luku korkeampaa herkkyyttä. Suuremmalla herkkyydellä kuvattuihin kuviin voi tulla epätarkkuuksia.

  Valitse suuri ISO-arvo, kun otat kuvia liikkuvista kohdeista tai kun kuvaat hämärässä ilman salamaa.

  Jos valoa on liikaa, käytä pienintä ISO-asetusta, jotta kuvanlaatu paranee.

  ISO-arvo säädetään automaattisesti tiloissa Paras auto-maattisäätö ja Video .

  ISO-arvon säätäminen

  1. Kun käytät kameraa, napauta .
  2. Napauta ISO ja valitse ISO-arvo.
  3. Sulje asetusvalikko. Asetus tallennetaan.
  4. Ota kuva painamalla kameranäppäintä tai napauttamalla suljinpainiketta.

  Tämä asetus on käytettävissä vain pääkameran tilassa Manuaalinen .

  Vahva taustavalo (HDR)

  Tiloissa Paras auto-maattisäätö ja Video vahva taustavalo säädetään automaattisesti. Se ilmaistaan merkinnällä . Voit säätää taustavalon vahvaksi manuaalisesti tilassa Manuaalinen .

  Vahvan taustavalon säätäminen

  1. Kun käytät kameraa, napauta .
  2. Ota HDR käyttöön napauttamalla liukusäädintä.
  3. Sulje asetusvalikko. Asetus tallennetaan.
  4. Ota kuva painamalla kameranäppäintä tai napauttamalla suljinpainiketta.

   Tämä asetus on käytettävissä vain tilassa Manuaalinen .

  Valkotasapaino

  Valkotasapainosäädöt tehdään automaattisesti tiloissa Paras auto-maattisäätö ja Video . Voit säätää valkotasapainoa manuaalisesti tilassa Manuaalinen .

  Valkotasapainon säätäminen

  1. Kun käytät kameraa, napauta .
  2. Napauta WB ja valitse jokin valmiiksi määritetyistä valaistusolosuhteista, kuten .
  3. Sulje asetusvalikko. Asetus tallennetaan.
  4. Ota kuva painamalla kameranäppäintä tai napauttamalla suljinpainiketta.

   Tämä asetus on käytettävissä vain tilassa Manuaalinen .

  Valkotasapainoasetukset

  Auto

  Säätää väritasapainon automaattisesti

  Pilvinen

  Säätää väritasapainoa pilviselle ilmalle sopivaksi

  Päivänvalo

  Säätää väritasapainon aurinkoisissa ulkoilmaolosuhteissa

  Loisteputki

  Säätää väritasapainoa loisteputkille valaistuihin tiloihin sopivaksi

  Hehkulamppu

  Säätää väritasapainoa lämpimissä valaistusolosuhteissa, kuten lamppujen alla

  Valotuksen optimointi

  Valotusmittaus mittaa kohteen osuvan valon määrän valotuksen optimoimiseksi.

  Valotusmittaus säädetään automaattisesti tiloissa Paras auto-maattisäätö ja Video . Voit säätää valotusta manuaalisesti tilassa Manuaalinen esimerkiksi silloin, kun haluat muuttaa kuvan tietyn osan valotusta.

  Valotusarvon säätäminen mittauksella

  1. Kun käytät kameraa, napauta .
  2. Napauta Lisää > Mittaus.
  3. Valitse valotusasetus ja sulje asetusvalikko. Asetus tallennetaan.
  4. Ota kuva painamalla kameranäppäintä tai napauttamalla suljinpainiketta.

   Tämä asetus on käytettävissä vain tilassa Manuaalinen .

  Mittausasetukset

  Kasvot

  Mittaa kasvoilla olevan valon määrän ja säätää valotuksen siten, että kasvot eivät ole liian tummat eivätkä vaaleat.

  Monipiste

  Jakaa kuvan useaan osaan ja mittaa kunkin osan optimoidakseen valotuksen.

  Keskipiste

  Määrittää kuvan keskustan ja määrää valotuksen kohteen kirkkauden mukaan.

  Pistemittaus

  Säätää valotuksen erittäin pieneen kohteen osaan

  Kosketus

  Voit näyttöä koskettamalla määrittää kohteen tai alueen, jolle valotus optimoidaan

  Kuvausohjelman valitseminen

  Valmiiksi ohjelmoiduilla kuvausohjelmilla voit määrittää kameran asetukset nopeasti yleisiä kuvaustilanteita varten. Kamera määrittää puolestasi erinäisiä asetuksia, jotka sopivat valittuun kuvaustilanteeseen. Tämä takaa parhaan mahdollisen valokuvan kuvaustuloksen.

  Pois päältä Kuvausohjelman valinta ei ole käytössä. Voit kuvata videoita manuaalisesti.
  Pehmeä iho Kuvaa muotokuvia tehosteiden avulla.
  Pehmeä kuva Käytä tätä valokuvien kuvaamiseen pehmeillä taustoilla.
  Liike-epäteräv. vähennys Käytä kameran tärinän minimointiin hämärässä kuvattaessa.
  Maisema Käytä tätä maisemakuvien ottamiseen. Kamera tarkentaa kaukana oleviin kohteisiin.
  Vastavalon korjaus HDR Käytä tätä suurikontrastisten valokuvien yksityiskohtien parantamiseen. Sisäinen taustavalonkorjaus analysoi kuvan ja säätää sitä automaattisesti, jotta saisit täydellisesti valaistun kuvan.
  Yömuotokuva Käytä tätä yöllä tai huonossa valossa muotokuvia kuvattaessa. Pitkän valotusajan vuoksi kamera on pidettävä paikoillaan tai asetettava vakaalle alustalle.
  Yövalotus Käytä tätä yöllä tai huonossa valossa kuvia kuvattaessa. Pitkän valotusajan vuoksi kamera on pidettävä paikoillaan tai asetettava vakaalle alustalle.
  Hämärässä ilman jalustaa Käytä käsivaralta hämärässä otettujen kuvien kuvakohinan ja sumentumisen vähentämiseen.
  Suuri herkkyys Käytä kuvaamiseen ilman salamaa huonossa valaistuksessa. Vähentää sumentumista.
  Gourmet Käytä tätä ruoka-asetelmien kuvaamiseen kirkkaissa väreissä.
  Lemmikki Käytä tätä lemmikkieläinten kuvaamiseen. Tämä asetus vähentää sumentumista ja punasilmäisyyttä.
  Hiekkaranta Käytä tätä meri- tai järvimaisemien kuvaamiseen.
  Lumi Käytä tätä kirkkaissa ympäristöissä, jotta vältät ylivalottuneet valokuvat.
  Juhlat Käytä tätä sisällä otettaviin valokuviin tiloissa, joissa on hämärää. Tämä kuvausohjelma käyttää taustavaloa tai kynttilänvaloa. Pitkän valotusajan vuoksi kamera on pidettävä paikoillaan tai asetettava vakaalle alustalle.
  Urheilu Käytä tätä nopeasti liikkuvien kohteiden kuvaamiseen. Lyhyt valotusaika pienentää liikkeestä aiheutuvaa epätarkkuutta.
  Asiakirjat Käytä tätä tekstin tai piirustusten kuvaamiseen. Tämä asetus terävöittää kontrastia.
  Ilotulitus Käytä tätä ilotulitusten kuvaamiseen.

  Nämä asetukset ovat käytettävissä vain Manuaalinen-kuvaustilassa.

  Oliko tästä tiedosta mielestäsi apua?
  Kyllä Ei
  Palautteesi on arvokasta!
  Miksi tästä tiedosta mielestäsi ei ollut apua?
  Lähetä
  Kitios, arvostamme palautettasi!
  Close Sulje
  Etsi tuotteesi
  Find
  Valitse Xperia™-laitteessasi Asetukset > Tietoja puhelimesta tai Tietoja tablet-laitteesta > Mallinumero