account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
    Auta meitä parantamaan sivustoamme
    Arvioi käyntisi vastaamalla muutamaan lyhyeen kysymykseen.

    Wi-Fi

    ‎Wi-Fi -yhteyden avulla voit selata Internetiä, ladata sovelluksia tai lähettää ja vastaanottaa sähköpostia. Kun olet muodostanut yhteyden ‎Wi-Fi -verkkoon, laitteesi muistaa verkon ja muodostaa siihen automaattisesti yhteyden, kun seuraavan kerran tulet verkon alueelle.

    Jotkin ‎Wi-Fi -verkot edellyttävät kirjautumista verkkosivulla, ennen kuin verkkoa voi käyttää. Pyydä lisätietoja kyseisen ‎Wi-Fi -verkon valvojalta.

    Käytettävissä olevat ‎Wi-Fi -verkot saattavat olla avoimia tai suojattuja. Suojattujen ‎Wi-Fi -verkkojen nimen vieressä näkyy Wi-Fi-lukituskuvake-merkki.

    Kaikki ‎Wi-Fi -verkot eivät näy käytettävissä olevien verkkojen luettelossa, koska ne eivät lähetä verkon nimeä (SSID). Jos tiedät verkon nimen, voit lisätä sen manuaalisesti käytettävissä olevien ‎Wi-Fi -verkkojen luetteloon.

    Wi-Fi-toiminnon käyttöön ottaminen ja käytöstä poistaminen

    1. Etsi ja napauta Asetukset > Verkko ja internet > Wi-Fi .
    2. Ota ‎Wi-Fi käyttöön tai poista se käytöstä napauttamalla liukusäädintä.

    ‎Wi-Fi -yhteyden muodostamiseen saattaa mennä muutama sekunti.

    Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoon

    1. Etsi ja napauta Asetukset > Verkko ja internet > Wi-Fi .
    2. Ota ‎Wi-Fi käyttöön napauttamalla liukusäädintä. Kaikki käytettävissä olevat ‎Wi-Fi -verkot tulevat näkyviin.
    3. Muodosta yhteys ‎Wi-Fi -verkkoon napauttamalla sitä. Jos kyseessä on suojattu verkko, anna sen salasana. Wi-Fi-kuvake näkyy tilarivillä, kun yhteys on muodostettu.

    Käytettävissä olevien ‎Wi-Fi -verkkojen luettelo päivittyy automaattisesti. Jos et voi muodostaa yhteyttä ‎Wi-Fi -verkkoon, lue /fi/xperiaxa2ultra/faq/ .

    Wi-Fi-verkon lisääminen manuaalisesti

    1. Etsi ja napauta Asetukset > Verkko ja internet > Wi-Fi .
    2. Siirry alaspäin ja napauta Lisää verkko.
    3. Anna Verkon nimi.
    4. Valitse suojaustyyppi napauttamalla Suojaus-kenttää.
    5. Anna salasana tarvittaessa.
    6. Jos haluat muokata lisäasetuksia, kuten välityspalvelin- ja IP-asetuksia, napauta Lisäasetukset ja muokkaa asetuksia sitten haluamallasi tavalla.
    7. Napauta Tallenna.

    Pyydä verkon SSID-tunnus ja salasana ‎Wi-Fi -verkon järjestelmänvalvojalta.

    Wi-Fi -signaalin voimakkuuden lisääminen

    Wi-Fi- ja GPS-antenni

    ‎Wi-Fi -signaalin voimakkuutta ja toimivuutta voi lisätä monilla tavoilla:

    • Siirrä laite lähemmäs ‎Wi-Fi -käyttöpistettä.
    • Siirrä ‎Wi-Fi -käyttöpiste etäälle mahdollisista esteistä ja häiriötekijöistä.
    • Älä peitä laitteen ‎Wi-Fi -antennin aluetta (korostettu alue kuvassa).

    Wi-Fi-asetukset

    Kun olet muodostanut yhteyden ‎Wi-Fi -verkkoon tai kun lähistöllä on käytettävissä ‎Wi-Fi -verkkoja, voit tarkastella näiden verkkojen tilaa. Voit myös määrittää laitteen ilmoittamaan, kun avoin ‎Wi-Fi -verkko havaitaan.

    Wi-Fi-verkon ilmoitusten ottaminen käyttöön tai käytöstä poistaminen

    1. Varmista, että ‎Wi-Fi on käytössä laitteessasi.
    2. Etsi ja napauta Asetukset > Verkko ja internet > Wi-Fi .
    3. Siirry alaspäin ja napauta Wi-Fi-asetukset. Ota Avaa verkkoilmoitus käyttöön tai poista ne käytöstä napauttamalla niiden liukusäädintä.

    Yhdistetyn Wi-Fi-verkon tarkkojen tietojen tarkistaminen

    1. Etsi ja napauta Asetukset > Verkko ja internet > Wi-Fi .
    2. Napauta ‎Wi-Fi -verkkoa, johon olet muodostanut yhteyden. Näet verkon tarkat tiedot.

    Wi-Fi-virransäästökäytännön lisääminen

    1. Etsi ja napauta Asetukset > Verkko ja internet > Wi-Fi .
    2. Napauta Wi-Fi-asetukset > Lisäasetukset > Pidä Wi-Fi käytössä lepotilassa.
    3. Valitse asetus.

    Verkon automaattisen vaihtamisen käyttöönotto

    1. Etsi ja napauta Asetukset > Verkko ja internet > Wi-Fi .
    2. Napauta Wi-Fi-asetukset.
    3. Napauta Automaattinen verkon vaihtaminen -liukusäädintä ja napauta sitten OTA KÄYTTÖÖN.

    Laitteen MAC-osoitteen tarkistaminen

    1. Etsi ja napauta Asetukset > Verkko ja internet > Wi-Fi .
    2. Napauta Wi-Fi-asetukset > Lisäasetukset.
    3. MAC-osoite näkyy luettelossa.

    ‎Wi-Fi Mac -osoitteen voi tarkistaa myös valitsemalla Asetukset > Järjestelmä > Tietoja puhelimesta > Tila > Wi-Fi-yhteyden MAC-osoite .

    ‎Wi-Fi Protected Setup™

    ‎Wi-Fi Protected Setup on langaton verkkostandardi, jolla voidaan muodostaa suojattuja langattomia yhteyksiä. ‎Wi-Fi Protected Setupin avulla voit suojata helposti verkkosi WPA™ ( ‎Wi-Fi Protected Access®) -salauksella. Voit myös lisätä uusia laitteita olemassa olevaan verkkoon käyttämättä pitkiä salasanoja.

    Ota ‎Wi-Fi Protected Setup käyttöön jollain seuraavista tavoista:
    • Painiketta tai nappia painamalla: paina ‎Wi-Fi Protected Setup -tuetun laitteen (esimerkiksi reitittimen) painiketta tai nappia.
    • PIN-koodin avulla: laitteesi luo satunnaisen PIN-koodin, jonka voit antaa ‎Wi-Fi Protected Setup -tuetussa laitteessa.

    Wi-Fi-verkkoon yhdistäminen ‎Wi-Fi Protected Setup -painikkeella

    1. Etsi ja napauta Asetukset > Verkko ja internet > Wi-Fi .
    2. Ota ‎Wi-Fi käyttöön, jos se ei ole vielä käytössä.
    3. Napauta Wi-Fi-asetukset > Lisäasetukset > WPS-painike ja paina sitten ‎Wi-Fi Protected Setup -tuetun laitteen ‎Wi-Fi Protected Setup -painiketta.

    Wi-Fi-verkkoon yhdistäminen ‎Wi-Fi Protected Setup -laitteen PIN-koodilla

    1. Etsi ja napauta Asetukset > Verkko ja internet > Wi-Fi .
    2. Ota ‎Wi-Fi käyttöön, jos se ei ole vielä käytössä.
    3. Napauta Wi-Fi-asetukset > Lisäasetukset > WPS-PIN-määritys.
    4. Anna ‎Wi-Fi Protected Setup -tuetussa laitteessa omassa laitteessasi näytettävä PIN-koodi.
    Oliko tästä tiedosta mielestäsi apua?
    Kyllä Ei
    Palautteesi on arvokasta!
    Miksi tästä tiedosta mielestäsi ei ollut apua?
    Lähetä
    Kitios, arvostamme palautettasi!
    Close Sulje
    Etsi tuotteesi
    Find
    Valitse Xperia™-laitteessasi Asetukset > Tietoja puhelimesta tai Tietoja tablet-laitteesta > Mallinumero