account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Auta meitä parantamaan sivustoamme
  Arvioi käyntisi vastaamalla muutamaan lyhyeen kysymykseen.

  Valotus, väri ja valaistusolosuhteet

  Kuvien kunnollinen valottuminen edellyttää, että valoa on sopivasti. Kamera tunnistaa ympäröivät valaistusolosuhteet automaattisesti ja säätää asetuksia niiden mukaan.

  Erilaisia valotuksia tarvitaan esimerkiksi kasvoja tai liikkuvia kohteita kuvattaessa tai hämärässä.

  Valaistusolosuhteiden optimointi

  • Valitse oikeasta suunnasta tuleva ja oikean värinen valo, jotta saat onnistuneita kuvia. Tällainen valaistus ilmenee juuri ennen auringonnousua ja auringon laskiessa. Myös ikkunan läpi tuleva luonnonvalo on hyvä vaihtoehto.
  • Hämärässä kuvattavien kuvien laatua voi parantaa pitämällä kameran vakaana. Voit asettaa kameran tasaiselle alustalle ja käyttää itselaukaisinta.
  • Kokeile ottaa kuvia salamalla ja ilman myös heikoissa valaistusolosuhteissa. Joskus laatu on parempi ilman salamaa.

  Salaman käyttäminen

  1. Kun käytät kameraa, napauta näytön salamakuvaketta (esimerkiksi Automaattisalaman kuvake).
  2. Voit tarvittaessa vaihtaa salamavaloasetuksen.
  3. Ota kuva tai tallenna video painamalla kameranäppäintä tai napauttamalla suljinpainiketta.

  Käytettävissä olevat asetukset määräytyvät valitun kuvaustilan mukaan.

  Kun tausta on kohdetta kirkkaampi, voit poistaa tarpeettomat tummat varjot toiminnolla Täyttösalama .

  Väri, kirkkaus ja valotusarvo

  Kamera säätää värin, kirkkauden ja valotusarvon automaattisesti valaistusolosuhteiden ja ympäröivän valon arvioidun värilämpötilan mukaan. Digitaaliset kamerat voivat vain arvioida värilämpötilan, joten sinun on ehkä säädettävä asetukset oikeiksi.

  Jos havaitset sisätiloissa otetuissa kuvissa keltaisuutta tai salamavalolla kuvatuissa kuvissa sinisyyttä, kokeile säätää väriä tilassa Paras auto-maattisäätö .

  Voit parantaa valotusta hämärässä muuttamalla kirkkautta tiloissa Paras auto-maattisäätö ja Video tai muuttamalla valotusarvoa tilassa Manuaalinen .

  Värien ja kirkkauden säätäminen

  1. Kun käytät kameraa, napauta Asetuskuvake.
  2. Napauta Väri ja kirkkaus.
  3. Säädä värejä ja kirkkautta vetämällä liukusäätimiä.
  4. Ota kuva tai tallenna video painamalla kameranäppäintä tai napauttamalla suljinpainiketta.
  5. Palauta ja sulje väriasetus napauttamalla Lopetuskuvake.

  Tämä asetus on käytettävissä vain tiloissa Paras auto-maattisäätö ja Video .

   Kun käytät kameraa, voit säätää värejä ja kirkkautta myös napauttamalla näyttöä. Jos haluat käyttää tätä toimintoa, varmista, että Objektin seuranta ei ole käytössä.

  Valotusarvon säätäminen

  1. Kun käytät kameraa, napauta Valkotasapainokuvake.
  2. Napauta EV ja säädä valotusarvoa vetämällä liukusäädintä.
  3. Sulje asetusvalikko. Asetus tallennetaan.
  4. Ota kuva painamalla kameranäppäintä tai napauttamalla suljinpainiketta.

   Valotus yöllä – liikkuva gif

  Tämä asetus on käytettävissä vain tilassa Manuaalinen .

  Suljinnopeus

  Suljinnopeus tarkoittaa sitä, miten pitkään suljin pysyy avoinna ja kuinka pitkään kamera-anturi on altistuneena valolle.

  Nopea suljinnopeus auttaa ”pysäyttämään” liikkeen, kun taas hidas suljinnopeus voi luoda liikkeestä aiheutuvaa epätarkkuutta, jolloin liikkuvat kohteet näyttävät epätarkoilta liikelinjaansa myötäillen.

  Suljinnopeus säädetään automaattisesti tiloissa Paras auto-maattisäätö ja Video .

  Suljinnopeuden säätäminen

  1. Kun käytät kameraa, napauta Valkotasapainokuvake.
  2. Napauta SS ja säädä suljinnopeutta vetämällä liukusäädintä.
  3. Sulje asetusvalikko. Asetus tallennetaan.
  4. Ota kuva painamalla kameranäppäintä tai napauttamalla suljinpainiketta.

   Tämä asetus on käytettävissä vain pääkameran tilassa Manuaalinen .

  ISO

  ISO määrittää, miten herkkä kamera on valolle. Pieni ISO-luku tarkoittaa alhaisempaa herkkyyttä ja suuri ISO-luku korkeampaa herkkyyttä. Suuremmalla herkkyydellä kuvattuihin kuviin voi tulla epätarkkuuksia.

  Valitse suuri ISO-arvo, kun otat kuvia liikkuvista kohdeista tai kun kuvaat hämärässä ilman salamaa.

  Jos valoa on liikaa, käytä pienintä ISO-asetusta, jotta kuvanlaatu paranee.

  ISO-arvo säädetään automaattisesti tiloissa Paras auto-maattisäätö ja Video .

  ISO-arvon säätäminen

  1. Kun käytät kameraa, napauta Valkotasapainokuvake.
  2. Napauta ISO ja valitse ISO-arvo.
  3. Sulje asetusvalikko. Asetus tallennetaan.
  4. Ota kuva painamalla kameranäppäintä tai napauttamalla suljinpainiketta.

  Tämä asetus on käytettävissä vain pääkameran tilassa Manuaalinen .

  Vahva taustavalo (HDR)

  Voit säätää vahvaa taustavaloa (HDR) manuaalisesti tai sitä voidaan säätää automaattisesti kuvaustilan perusteella. Kun vahvaa taustavaloa säädetään automaattisesti, näet kuvakkeen HDR käytössä -kuvake.

  Manuaalisen kameratilan kuvake

  Manuaalinen

  Säädä sekä pää- että etukameran vahvaa taustavaloa manuaalisesti.

  Paras automaattisäätö -kameratilan kuvake

  Paras auto-maattisäätö

  Sekä pää- että etukameran vahvaa taustavaloa säädetään automaattisesti.

  Videon tallentamisen kuvake

  Video

  Säädä pääkameran vahvaa taustavaloa manuaalisesti. Etukameran vahvaa taustavaloa säädetään automaattisesti.

  Vahvan taustavalon säätäminen

  1. Kun käytät kameraa, napauta Asetuskuvake.
  2. Ota toiminto käyttöön napauttamalla kohdan HDR tai HDR video liukusäädintä.
  3. Sulje asetusvalikko. Asetus tallennetaan.
  4. Ota kuva painamalla kameranäppäintä tai napauttamalla suljinpainiketta.

   Tämä asetus on käytettävissä vain tiloissa Manuaalinen ja Video .

  Valkotasapaino

  Valkotasapainosäädöt tehdään automaattisesti tiloissa Paras auto-maattisäätö ja Video . Voit säätää valkotasapainoa manuaalisesti tilassa Manuaalinen .

  Valkotasapainon säätäminen

  1. Kun käytät kameraa, napauta Valkotasapainokuvake.
  2. Napauta WB ja valitse jokin valmiiksi määritetyistä valaistusolosuhteista, kuten Pilvisyyden valkotasapainon kuvake.
  3. Sulje asetusvalikko. Asetus tallennetaan.
  4. Ota kuva painamalla kameranäppäintä tai napauttamalla suljinpainiketta.

   Tämä asetus on käytettävissä vain tilassa Manuaalinen .

  Valkotasapainoasetukset

  Automaattisen valkotasapainon kuvake

  Auto

  Säätää väritasapainon automaattisesti

  Pilvisyyden valkotasapainon kuvake

  Pilvinen

  Säätää väritasapainoa pilviselle ilmalle sopivaksi

  Päivänvalon valkotasapainon kuvake

  Päivänvalo

  Säätää väritasapainon aurinkoisissa ulkoilmaolosuhteissa

  Loistevalovalkotasapainon kuvake

  Loisteputki

  Säätää väritasapainoa loisteputkille valaistuihin tiloihin sopivaksi

  Hehkulamppuvalkotasapainon kuvake

  Hehkulamppu

  Säätää väritasapainoa lämpimissä valaistusolosuhteissa, kuten lamppujen alla

  Valotuksen optimointi

  Valotusmittaus mittaa kohteen osuvan valon määrän valotuksen optimoimiseksi.

  Valotusmittaus säädetään automaattisesti tiloissa Paras auto-maattisäätö ja Video . Voit säätää valotusta manuaalisesti pääkameran Manuaalinen -tilassa esimerkiksi silloin, kun haluat muuttaa kuvan tietyn osan valotusta.

  Valotusarvon säätäminen mittauksella

  1. Kun käytät kameraa, napauta Asetuskuvake.
  2. Napauta Lisää > Mittaus.
  3. Valitse valotusasetus ja sulje asetusvalikko. Asetus tallennetaan.
  4. Ota kuva painamalla kameranäppäintä tai napauttamalla suljinpainiketta.

   Tämä asetus on käytettävissä vain pääkameran tilassa Manuaalinen .

  Mittausasetukset

  Kasvot

  Mittaa kasvoilla olevan valon määrän ja säätää valotuksen siten, että kasvot eivät ole liian tummat eivätkä vaaleat.

  Keskipiste

  Määrittää kuvan keskustan ja määrää valotuksen kohteen kirkkauden mukaan.

  Pistemittaus

  Säätää valotuksen erittäin pieneen kohteen osaan

  Kosketus

  Voit näyttöä koskettamalla määrittää kohteen tai alueen, jolle valotus optimoidaan

  Oliko tästä tiedosta mielestäsi apua?
  Kyllä Ei
  Palautteesi on arvokasta!
  Miksi tästä tiedosta mielestäsi ei ollut apua?
  Lähetä
  Kitios, arvostamme palautettasi!
  Etsi tuotteesi
  Find
  Valitse Xperia™-laitteessasi Asetukset > Tietoja puhelimesta tai Tietoja tablet-laitteesta > Mallinumero