account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Auta meitä parantamaan sivustoamme
  Arvioi käyntisi vastaamalla muutamaan lyhyeen kysymykseen.

  Wi-Fi

  Wi-Fi-yhteyden avulla voit selata Internetiä, ladata sovelluksia tai lähettää ja vastaanottaa sähköpostia. Kun olet muodostanut yhteyden Wi-Fi-verkkoon, laitteesi muistaa verkon ja muodostaa siihen automaattisesti yhteyden, kun seuraavan kerran tulet verkon alueelle.

  Käytettävissä olevat Wi-Fi-verkot saattavat olla avoimia tai suojattuja. Suojattujen Wi-Fi-verkkojen nimen vieressä näkyy (Wi-Fi-lukituskuvake)-merkki.

  Huomautus

  Kaikki Wi-Fi-verkot eivät näy käytettävissä olevien verkkojen luettelossa, koska ne eivät lähetä verkon nimeä (SSID). Jos tiedät verkon nimen, voit lisätä sen manuaalisesti käytettävissä olevien Wi-Fi-verkkojen luetteloon.

  Wi-Fi-toiminnon ottaminen käyttöön tai pois käytöstä

  1. Etsi ja napauta Asetukset > Verkko ja internet > Wi-Fi.
  2. Ota Wi-Fi käyttöön tai pois käytöstä napauttamalla kytkintä.

  Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoon

  1. Etsi ja napauta Asetukset > Verkko ja internet > Wi-Fi.
  2. Ota Wi-Fi käyttöön napauttamalla kytkintä. Kaikki käytettävissä olevat Wi-Fi-verkot tulevat näkyviin.
  3. Muodosta yhteys Wi-Fi-verkkoon napauttamalla sitä. Jos kyseessä on suojattu verkko, anna sen salasana. (Wi-Fi-kuvake) näkyy tilarivillä, kun yhteys on muodostettu.

  Wi-Fi-verkon lisääminen manuaalisesti

  1. Etsi ja napauta Asetukset > Verkko ja internet > Wi-Fi.
  2. Siirry alaspäin ja napauta Lisää verkko.
  3. Anna Verkon nimi -tiedot.
  4. Valitse suojaustyyppi napauttamalla Suojaus-kenttää.
  5. Anna salasana tarvittaessa.
  6. Jos haluat muokata lisäasetuksia, kuten välityspalvelin- ja IP-asetuksia, napauta Lisäasetukset ja muokkaa asetuksia sitten tarpeen mukaan.
  7. Napauta TALLENNA.

  Wi-Fi-signaalin voimakkuuden parantaminen

  Diagram of the Wi-Fi/GPS antenna's position on the upper left area in the rear view.

  Wi-Fi-signaalin kuuluvuutta voi lisätä monilla tavoilla:

  • Siirrä laite lähemmäs Wi-Fi-käyttöpistettä.
  • Siirrä Wi-Fi-käyttöpiste etäälle mahdollisista esteistä ja häiriötekijöistä.
  • Älä peitä laiteen Wi-Fi-antennia.

  Wi-Fi -asetukset

  Kun olet muodostanut yhteyden Wi-Fi-verkkoon tai kun lähistöllä on käytettävissä Wi-Fi-verkkoja, voit tarkastella näiden verkkojen tilaa. Voit myös määrittää laitteen ilmoittamaan, kun avoin Wi-Fi-verkko havaitaan.

  Wi-Fi-verkon ilmoitusten ottaminen käyttöön ja pois käytöstä

  1. Varmista, että Wi-Fi on käytössä laitteessasi.
  2. Etsi ja napauta Asetukset > Verkko ja internet > Wi-Fi.
  3. Siirry alaspäin ja napauta Wi-Fi-asetukset.
  4. Ota käyttöön tai poista käytöstä napauttamalla Avaa verkkoilmoitus -kytkintä.

  Yhdistetyn Wi-Fi verkon tietojen näyttäminen

  1. Etsi ja napauta Asetukset > Verkko ja internet > Wi-Fi.
  2. Napauta Wi-Fi-verkkoa, johon on muodostettu yhteys. Näet verkon tarkat tiedot.

  Laitteen MAC-osoitteen tarkistaminen

  1. Etsi ja napauta Asetukset > Verkko ja internet > Wi-Fi.
  2. Napauta Wi-Fi-asetukset > Lisäasetukset. MAC-osoite näkyy luettelossa.

  Vihje

  Wi-Fi Mac -osoitteen voi tarkistaa myös valitsemalla Asetukset > Järjestelmä > Tietoja puhelimesta > Tila > Wi-Fi-yhteyden MAC-osoite.

  Wi-Fi Protected Setup™

  Wi-Fi Protected Setup on langaton verkkostandardi, jolla voidaan muodostaa suojattuja langattomia verkkoyhteyksiä. Wi-Fi Protected Setup- toiminnon avulla voit suojata helposti verkkosi WPA™ (Wi-Fi Protected Access®) -salauksella. Voit myös lisätä uusia laitteita olemassa olevaan verkkoon käyttämättä pitkiä salasanoja.

  Ota Wi-Fi Protected Setup käyttöön jollain seuraavista tavoista:

  • Painiketta painamalla: paina Wi-Fi Protected Setup -tuetun laitteen (esimerkiksi reitittimen) painiketta.
  • PIN-koodin avulla: laitteesi luo satunnaisen PIN-koodin, jonka voit antaa Wi-Fi Protected Setup -tuetussa laitteessa.

  Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoon Wi-Fi Protected Setup -painiketta käyttämällä

  1. Etsi ja napauta Asetukset > Verkko ja internet > Wi-Fi.
  2. Ota Wi-Fi käyttöön, jos se ei ole vielä käytössä.
  3. Napauta Wi-Fi-asetukset > Lisäasetukset > WPS-painike ja napauta sitten Wi-Fi Protected Setup -painiketta Wi-Fi -tuetussa laitteessa.

  Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoon Wi-Fi Protected Setup -PIN-koodia käyttämällä

  1. Etsi ja napauta Asetukset > Verkko ja internet > Wi-Fi.
  2. Ota Wi-Fi käyttöön, jos se ei ole vielä käytössä.
  3. Napauta Wi-Fi-asetukset > Lisäasetukset > WPS-PIN-määritys.
  4. Anna Wi-Fi Protected Setup -tuetussa laitteessa omassa laitteessasi näkyvä PIN-koodi.
  Oliko tästä tiedosta mielestäsi apua?
  Kyllä Ei
  Palautteesi on arvokasta!
  Miksi tästä tiedosta mielestäsi ei ollut apua?
  Lähetä
  Kitios, arvostamme palautettasi!
  Close Sulje
  Etsi tuotteesi
  Find
  Valitse Xperia™-laitteessasi Asetukset > Tietoja puhelimesta tai Tietoja tablet-laitteesta > Mallinumero