account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Hjælp os med at forbedre vores websted
  Besvar et par hurtige spørgsmål for at evaluere dit besøg.

  Lyd, ringetone og lydstyrke

  Du kan justere lydstyrken for ringetonen ved indgående opkald og beskeder samt for afspilning af musik og video. Du kan angive din enhed til lydløs tilstand og angive, hvor længe din enhed skal være i lydløs tilstand, når du har angivet det manuelt. Du kan også forudindstille, hvornår din enhed automatisk skal være i lydløs tilstand.

  Sådan justerer du lydstyrken for ringetonen med volumentasten

  • Tryk volumentasten op eller ned.

  Sådan justerer du lydstyrken for afspilning af medier med lydstyrketasten

  • Tryk lydstyrketasten op eller ned, når du afspiller musik eller videoklip, også selvom skærmen er låst.

  Sådan slår du vibrationstilstand til

  • Tryk tasten for lydstyrke ned eller op, indtil Icn sony stat sys ringer vibrate vises på statuslinjen.

  Sådan aktiverer du lydløs tilstand

  1. Tryk tasten for lydstyrke ned, indtil Icn sony sys ringer silent vises på statuslinjen.
  2. Vælg et tidsinterval.

  Indstillinger for lydløs tilstand

  På ubestemt tid
  Enheden forbliver i lydløs tilstand, indtil du manuelt slår lyden til igen.
  I én time
  Enheden forbliver i lydløs tilstand i en time. Du kan tappe på minus- og plusikonerne for at justere varigheden.

  Sådan planlægger du tidsintervaller for lydløs tilstand

  1. Tryk tasten for lydstyrke ned, indtil Icn sony sys ringer silent vises på statuslinjen.
  2. Tap på Icn sony exceptions settings.
  3. Find og tap på Dage, markér afkrydsningsfeltet for de relevante dage, og tap derefter på Udført.
  4. Tap på Starttidspunkt, vælg en værdi, og tap derefter på OK for at justere starttidspunktet.
  5. Tap på Sluttidspunkt, vælg en værdi, og tap derefter på OK for at justere sluttidspunktet. Din enhed forbliver i lydløs tilstand i løbet af det valgte tidsinterval.

  Angivelse af undtagelser for lydløs tilstand

  Du kan vælge, hvilke typer meddelelser du vil tillade lyd fra i lydløs tilstand, og du kan filtrere undtagelser ud fra de personer, meddelelserne kommer fra. De mest almindelige typer undtagelser er:
  • Hændelser og påmindelser
  • Opkald
  • Meddelelser
  • Alarmer

  Sådan tillader du, at undtagelser kan høres i lydløs tilstand

  1. Tryk tasten for lydstyrke ned, indtil Icn sony sys ringer silent vises på statuslinjen.
  2. Træk skyderen ud for Tillad undtagelser til højre.

  Sådan angiver du meddelelser som undtagelser i lydløs tilstand

  1. Tryk volumentasten ned, indtil Icn sony sys ringer silent vises på statuslinjen.
  2. Tap på Icn sony exceptions settings.
  3. Under Undtagelser i uovervåget tilstand skal du trække de relevante skydere til højre.

  Sådan knytter du undtagelser til bestemte kontakttyper

  1. Tryk tasten for lydstyrke ned, indtil Icn sony sys ringer silent vises på statuslinjen.
  2. Tap på Icn sony exceptions settings.
  3. Find og tap på Opkald/beskeder fra.
  4. Vælg en indstilling.

  Sådan tillader du, at alarmer kan høres i lydløs tilstand

  1. Tryk tasten for lydstyrke ned, indtil Icn sony sys ringer silent vises på statuslinjen.
  2. Træk skyderen ud for Tillad alarm til højre.

  Sådan tillader du undtagelser i løbet af et forudindstillet tidsinterval for lydløs tilstand

  1. Tryk tasten for lydstyrke ned, indtil Icn sony sys ringer silent vises på statuslinjen.
  2. Tap på Icn sony exceptions settings.
  3. Træk skyderen ud for Undtagelser til højre.

  Sådan justerer du lydstyrken

  1. Tap på Icn sony home apptray normal på din Startskærm.
  2. Find og tap på Indstillinger > lyd og underretning.
  3. Træk skyderne for lydstyrke til de ønskede positioner.

  Note

  Du kan også trykke lydstyrketasten op eller ned og derefter tappe på Icn sony adjust volumn for at justere lydstyrken for ringetone, afspilning af medier eller alarm hver for sig.

  Sådan indstiller du, at enheden skal vibrere i forbindelse med indgående opkald

  1. Tap på Icn sony home apptray normal på din Startskærm.
  2. Find og tap på Indstillinger > lyd og underretning.
  3. Træk skyderen ud for Vibrer også ved opkald til højre.

  Sådan indstiller du en ringetone

  1. Tap på Icn sony home apptray normal på din Startskærm.
  2. Find og tap på Indstillinger > lyd og underretning > Ringetone for telefon.
  3. Vælg en indstilling fra listen, eller tap på Icn sony select own ringtone for at vælge en musikfil, der er gemt på enheden.
  4. Tap på Udført for at bekræfte.

  Sådan vælger du beskedlyde

  1. Tap på Icn sony home apptray normal på din Startskærm.
  2. Find og tap på Indstillinger > lyd og underretning > Beskedlyd.
  3. Vælg en indstilling fra listen, eller tap på Icn sony select own ringtone for at vælge en musikfil, der er gemt på enheden.
  4. Tap på Udført for at bekræfte.

  Tip

  Nogle apps har deres egne beskedlyde, som du kan vælge under indstillinger for appen.

  Sådan aktiverer du berøringstoner

  1. Tap på Icn sony home apptray normal på din Startskærm.
  2. Find og tap på Indstillinger > lyd og underretning > Andre lyde.
  3. Træk skyderne ud for Tastaturtoner og Lyd ved berøring til højre.
  Var disse oplysninger nyttige for dig?
  Ja Nej
  Dit input er værdifuldt!
  Hvorfor var disse oplysninger ikke nyttige for dig?
  Send
  Tak for dit input!
  Find dit produkt
  Find
  På din Xperia™-enhed skal du gå til Indstillinger > Om telefon/tablet > Modelnummer
  Find
  På din Xperia™-enhed skal du gå til Indstillinger > Om telefon/tablet > Modelnummer