account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Hjælp os med at forbedre vores websted
Besvar et par hurtige spørgsmål for at evaluere dit besøg.

Indstillinger for videokamera

For at justere indstillingerne for videokamera

  1. Aktiver kameraet.
  2. Tap på en af ​​indstillingsikonerne på skærmen.
  3. Tap på Icn sony key menu for at få vist alle indstillinger.
  4. Vælg indstillingen, som du vil justere og foretag de ønskede ændringer.

Oversigt over indstillinger for videokamera

Videoopløsning

Juster videoopløsningen i forhold til forskellige formater.

Fuld HD
1920×1080(16:9)
Formatet fuld HD (Full High Definition) i billedformatet 16:9.
HD
1280×720(16:9)
Formatet HD (High Definition) i billedformatet 16:9.
VGA
640×480(4:3)
VGA-format i billedformatet 4:3.
mms
Optag videoer, der er velegnet til at blive sendt som MMS'er. Optagelsestiden for dette videoformat er begrænset, så videofiler kan passe i en MMS.

Note

Disse indstillinger er kun tilgængelig i optagetilstanden Manuelt.

Selvudløser

Med selvudløseren kan du optage en video uden at holde ved enheden. Brug denne indstilling til gruppeoptagelser, så alle kan være med på videoen. Du kan også bruge selvudløseren til at undgå kamerarystelser i forbindelse med videooptagelser.

Til (10 sek.)
Indstil en forsinkelse på 10 sekunder fra der tappes på kameraskærmen, til videoen begynder at optage.
Til (2 sek.)
Indstil en forsinkelse på 2 sekunder fra der tappes på kameraskærmen, til videoen begynder at optage.
Til (0,5 sek.)
Indstil en forsinkelse på et halvt sekund, fra der tappes på kameraskærmen, til videoen begynder at optage.
Slukket
Videoen begynder, så snart du tapper på kameraskærmen.

Smile Shutter™(video)

Brug funktionen Smile Shutter™ til at bestemme, hvilken slags smil kameraet skal reagere på, inden en videooptagelse startes.

Fokuseringstilstand

Fokus-indstillingen styrer, hvilken del af videoen der skal stilles skarpt på. Når kontinuerlig autofokus er slået til, vedbliver kameraet med at justere fokus således, at området inden for den hvide ramme forbliver skarp.

Enkelt autofokus
Kameraet fokuserer automatisk på det valgte emne. Kontinuerlig autofokus er slået til.
Registrering af ansigter
Kameraet registrerer automatisk op til fem ansigter på personer, som angives med rammer på skærmen. Kameraet fokuserer automatisk på det nærmeste ansigt. Du kan også vælge hvilket ansigt, der skal fokuseres på ved at tappe på det på skærmen. Når du tapper på kameraskærmen, viser en gul ramme det ansigt, der er valgt og er i fokus. Ansigtsregistrering kan ikke bruges til alle typer motiv. Kontinuerlig autofokus er slået til.
Objektsporing
Når du vælger et objekt ved at røre ved det i søgeren, sporer kameraet det for dig.

Note

Denne indstilling er kun tilgængelig i optagetilstanden Manuelt.

HDR video

Anvend videoindstillingen HDR (High-Dynamic Range) til at optage en video mod stærk baggrundslys eller under forhold med skarp kontrast. Video HDR kompenserer for tab af detaljer og danner et billede, der er repræsentativt for både mørke og lyse områder.

Note

Denne indstilling er kun tilgængelig i optagetilstanden Manuelt.

Måling

Funktionen beregner automatisk den optimale eksponeringstid ved at måle den lysmængde, der rammer det billede, du vil tage.

Center
Justerer eksponeringen til midten af billedet.
Gennemsnit
Beregner eksponeringen på baggrund af lysmængden, der rammer hele billedet.
Spot
Justerer eksponeringen på en meget lille del af det billede, du vil tage.

Note

Denne indstilling er kun tilgængelig i optagetilstanden Manuelt.

Videostabilisator

Det kan være vanskeligt at holde enheden stille, når du skal optage en video. Stabilisatoren medvirker til at kompensere for håndens små bevægelser.

Mikrofon

Vælg, om den omgivende lyd skal kunne høres på videooptagelsen.

Eksempelvisning

Du kan vælge at få vist et klip fra en video, lige efter at du har optaget den.

Tændt
Videoklippet vises, lige efter at du har optaget videoen.
Rediger
Videoen åbnes til redigering, lige efter at du har optaget den.
Slukket
Videoen gemmes, når du har optaget den, men der vises ikke noget klip.

Blitz

Brug blitzlyset til at optage videoer under dårlige lysforhold eller på steder, hvor der forekommer baggrundslys. Ikonet for videoblitz Icn sony camera photo light er kun tilgængeligt på kameraskærmen til videokameraet. Bemærk, at kvaliteten af videooptagelsen bliver nogle gange bedre uden blitz, selv under dårlige lysforhold.

Icn sony camera photo light Tændt
Icn sony camera quick settings photo light off Slukket

Motivvalg

Med funktionen Motivvalg kan du hurtigt konfigurere kameraet til de mest almindelige optagelser vha. forprogrammerede videomotiver. Kameraet har et antal forudbestemte indstillinger, der passer til det valgte motiv, så du får den bedste videooptagelse.

Icn sony cam cap mode scene selection Slukket
Funktionen Motivvalg er slået fra, og du kan optage videoer manuelt.
Icn sony camera scene softsnap Blødt snap
Til videooptagelse mod bløde baggrunde.
Icn sony camera scene landscape Landskab
Til videooptagelse af landskaber. Kameraet fokuserer på genstande, der er langt væk.
Icn sony camera scene night scene Nat
Lysfølsomheden øges, når denne indstilling slås til. Anvendes under dårlige lysforhold. Videooptagelser af objekter i hurtig bevægelse kan blive slørede. Hold hånden stille, eller støt den på et fast underlag. Slå nattilstand fra, når lysforholdene er gode, for at forbedre videooptagelsens kvalitet.
Icn sony camera scene beach snow Strand
Til videooptagelse af motiver ved hav eller sø.
Icn sony cam scene snow Sne
Til lyse omgivelser for at undgå overeksponerede videooptagelser.
Icn sony camera scene sport Sport
Til videooptagelse af objekter i hurtig bevægelse. Den korte eksponeringstid minimerer sløring af bevægelserne.
Icn sony camera scene party Fest
Til videooptagelser indendørs under dårlige lysforhold. Motivet opfanger baggrundslys indendørs eller lys fra stearinlys. Videooptagelser af objekter i hurtig bevægelse kan blive slørede. Hold hånden stille, eller støt den på et fast underlag.

Note

Denne indstilling er kun tilgængelig i optagetilstanden Manuelt.

Var disse oplysninger nyttige for dig?
Ja Nej
Dit input er værdifuldt!
Hvorfor var disse oplysninger ikke nyttige for dig?
Send
Tak for dit input!
Find dit produkt
Find
På din Xperia™-enhed skal du gå til Indstillinger > Om telefon/tablet > Modelnummer
Find
På din Xperia™-enhed skal du gå til Indstillinger > Om telefon/tablet > Modelnummer