account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Hjælp os med at forbedre vores websted
Besvar et par hurtige spørgsmål for at evaluere dit besøg.

Generelle indstillinger for kamera

Optagetilstande

Tip

Stryg hen over skærmen for at vælge den ønskede optagetilstand eller programlisten.

Icn sony camera mode manual Manuelt
Juster kameraets indstillinger manuelt, f.eks. opløsning, hvidbalance og ISO.
Icn sony camera superior auto Bedste auto
Optimer dine indstillinger, så de passer til alle motiver.
Icn sony camera switch video Videokamera
Juster videoindstillingerne manuelt, f.eks. opløsning og fokustilstand.
Icn sony camera apps menu Kameraapps
Vælg kameraprogrammer manuelt.

Kamera-apps

Icn sony cam soundphoto Sound Photo

Tag fotos med baggrundslyd.

Icn sony cam multicam Multikamera

Optag det samme motiv fra flere vinkler på et enkelt skærmbillede.

Icn sony cam facein Ansigt i billede

Tag fotos med både front- og bagudvendt kamera samtidig.

Icn sony camera ar effect AR-effekt

Tag billeder eller optag videoer med virtuelle motiver og personer.

Icn sony camera picture effect Kreativ effekt

Brug effekter på fotos eller i videoer.

Icn sony sweep panorama Panorering

Tag vidvinkel- og panoramafotos.

Icn sony cam ar mask AR-maske

Anvend andre personers ansigtstræk til at ændre dit eget ansigt for at tage sjove selfies.

Icn sony camera time shift Timeshift burst

Find det bedste foto i en billedsekvens.

Sweep Panorama

Du kan tage vidvinkel og panoramafotos fra vandret eller lodret retning med en nem tryk-og stryg-bevægelse.

For at tage et panoramafoto

 1. Aktivér kameraet.
 2. Stryg på skærmen for at vælge Icn sony camera apps menu, vælg derefter Icn sony sweep panorama .
 3. For at vælge en optagelsesretning skal du tappe på Icn sony camera pano direction.
 4. Tryk på skærmen, og flyt kameraet langsomt og roligt i den retning, som vises på skærmen.

AR-effekt

Du kan anvende AR-effekter (forstærket virkelighed) til dine fotos eller videoer for at gøre dem sjovere. Når du anvender kameraet, kan du integrere 3D-motiver med denne indstilling i dine fotos eller videoer. Du skal blot vælge den scene, du ønsker, og justere dens position i søgeren.

Ansigt på billede

Du kan bruge billedtilstanden for ansigt på billede til at slå front- og hovedkameraet til på samme tid, så du kan tage et billede af dig selv sammen med motivet.

Timeshift burst

Kameraet tager en sekvens på 61 fotos i løbet af to sekunder – ét sekund før og efter du tapper på kameraknappen på skærmen. Så kan du gå tilbage og finde det perfekte billede.

Sådan anvender du Timeshift burst

 1. Aktivér kameraet.
 2. Stryg på skærmen for at vælge Icn sony camera apps menu, og vælg derefter Icn sony camera time shift .
 3. Tag fotos. De fotos, du har taget, vises i miniaturevisning.
 4. Rul gennem miniaturerne, vælg det foto, du vil gemme, og tap derefter på Icn sony camera timeshift save.

Tilstanden Multicamera

Med tilstanden Multicamera kan du tage fotos, der kombinerer billeder fra to forskellige vinkler og enheder. Der vises to kameradisplays på din enheds skærm: et fra din enheds kamera og det andet fra en tilsluttet Xperia®-enhed eller et Sony-kamera, der understøtter NFC og Wi-Fi Direct®-teknologien.

Så hvis du f.eks. er til koncert, og du vil tage et billede, der kombinerer en visning af bandet fra én vinkel med en visning af publikum fra en anden, kan du anvende tilstanden Multicamera for at få den bedste effekt.

Du kan konfigurere tilstanden Multicamera ved hjælp af NFC, som starter parringen mellem to enheder ved hjælp af Wi-Fi Direct® -teknologien.

For at bruge Multi-kameratilstand

 1. Slå NFC-funktionerne til på begge enheder du vil tilslutte.
 2. Aktivér kameraet på din enhed.
 3. Stryg på skærmen for at vælge Icn sony camera apps menu, vælg derefter Icn sony cam multicam.
 4. Tap på Icn sony menu add på begge enheders skærme.
 5. Før NFC-detekteringsområderne på begge enheder mod hinanden. Begge enheder er nu tilsluttet ved hjælp af Wi-Fi Direct®-teknologien.
 6. Når enheden er tilsluttet, vises der to kameradisplays vises på din enheds skærm – et fra din enheds kamera og et andet fra den tilsluttede enheds kamera.
 7. Hvis du vil omarrangere eller omforme kameradisplays, skal du tappe på Icn sony camera multicam edit.
 8. Når du er færdig med at redigere og er klar til at gemme det endelige kombinerede billede, skal du tappe på Udført > Icn sony camera onscreen button.

AR-sjov

Brug funktionen AR-sjov til at tage en selfie af dit ansigt, hvor du har indsat ansigtstræk fra dyr eller andre personer. Du kan f.eks. smelte dit ansigt sammen med en vens og tage underholdende hybridselfies.

For at bruge AR-maskefunktionen

 1. Aktiver kameraet.
 2. Stryg på skærmen for at gå til Icn sony camera apps menu, vælg så Icn sony cam ar mask.
 3. Ret kameraet ind mod et ansigt og vælg så den maske du vil anvende.
 4. For at tage et foto, tap på Icn sony cam armask grip for at skjule alle masker, tap så på Icn sony camera onscreen button.
 5. For at få vist alle masketyper igen, lokaliser et ansigt i den farvede ramme der vises i dit kameras søger, tap så på Icn sony cam armask smile.

Sådan henter du kameraprogrammer

Du kan hente gratis eller betalte kameraprogrammer fra Google Play™, kilder. Inden du begynder at hente filer, skal du sørge for, at du har en fungerende internetforbindelse, helst via ‎Wi-Fi‎ for at reducere udgifterne til datatrafik.

For at hente kameraprogrammer

 1. Åbn kameraprogrammet.
 2. Stryg på skærmen for at vælge Icn sony camera apps menu, tap derefter Icn sony and homescreen add pane.
 3. Vælg programmet, du vil hente, og følg vejledningen for at fuldføre installationen.

Automatisk registrering af ansigter

Kameraet registrerer automatisk ansigter og angiver dem med rammer. En farvet ramme viser, hvilket ansigt der er i fokus. Fokus er sat til ansigtet tættest på midten af kameraet. Du kan også selv vælge, hvilket ansigt der skal være i fokus, ved at trykke på en af rammerne.

Auto-optagelse

Slå auto-optagelse til for automatisk at tage fotos, mens du anvender en af nedenstående muligheder.

Smiludløser
Anvend Smile Shutter™-teknologien til at fotografere et ansigt, lige netop når det smiler. Kameraet registrerer op til fem ansigter og vælger ét ansigt til smileregistrering og autofokus. Når det valgte ansigt smiler, tager kameraet automatisk et foto.
Slukket
Når auto-optagelse er slået fra, kan du tage fotos ved brug af lukkerknappen eller kameraknappen.

Sådan slår du Smile Shutter™ til

 1. Aktivér kameraet.
 2. Tap på Icn sony menu settings l.
 3. Find og tap på Automatisk optagelse > Smiludløser.
 4. Når kameraet er åbent, og Smiludløser er aktiveret, skal du rette kameraet mod dit objekt. Kameraet vælger, hvilket ansigt der skal være i fokus.
 5. Ansigtet vises inden i en farvet ramme og fotoet tages automatisk så snart der registreres at smil.
 6. Hvis smilet ikke registreres, kan du trykke på kameraknappen for at tage fotoet manuelt.

Lagring af et fotos geografiske placering

Aktiver funktionen for placeringslagring for at geotagge dine fotos - og gem den geografiske placering, hvor du fotograferer. Den geografiske placering afgøres af trådløst netværk og GPS-teknologi.

Når Icn sony status bar gps on vises på kameraskærmen, er lagring af placering slået til, men den geografiske position blev ikke fundet. Når Icn sony camera geotag on vises, er lagring af placering slået til, og den geografiske placering er tilgængelig, så den geografiske placering kan føjes til dit foto. Når ingen af disse to symboler vises, er lagring af placering deaktiveret.

Sådan slår du geotagging til

 1. Aktivér kameraet.
 2. Tap på Icn sony menu settings l.
 3. Tap på Mere, og tap derefter på skyderen ud for Gem placering for at aktivere eller deaktivere funktionen.
 4. Hvis du aktiverer geotagging, bliver du bedt om at aktivere placeringstjenester, hvis de ikke allerede er aktiveret. Tap på OK, og tap derefter på skyderen ud for Placering.

Trykoptagelse

Hvis Trykoptagelse er aktiveret, skal du bare tappe et vilkårligt sted på kameraskærmen for at tage et billede.
Tændt
Kun frontkamera
Slukket

Gitterlinjer

Du kan bruge gitterlinjer som en visuel hjælp, når du tager billeder, for at finde den rette opbygning af dit billede.

Tip

Gitterlinjer vises kun på kameraskærmen, når du tager et billede – de vises ikke på det endelige billede.

Automatisk eksempelvisning af fotos

Du kan vælge at få vist fotos, umiddelbart efter at du har taget dem.

Tændt
Når du har taget et billede, vises der en eksempelvisning af det i hjørnet nederst til højre i tre sekunder.
Kun frontkamera
Når du har taget et billede med frontkameraet, vises der en eksempelvisning af det i hjørnet nederst til højre i tre sekunder.
Slukket
Dine fotos eller videoer gemmes, når du har taget dem, men de vises ikke.

Brug volumentast som

Du kan vælge, hvordan du vil bruge volumentasten, når du tager billeder.

Zoom
Brug volumentasten til at zoome ind eller ud.
Lydstyrke
Anvend volumentasten til at justere lydstyrken på beskeder, ringetoner og musik.
Lukker
Brug volumentasten til at tage billeder.

Lyd

Når du tager et foto eller starter optagelsen af en video, laver kameraet en lukkerlyd. Hvis du bruger selvudløser, vil den lave en serie af bips for at markere nedtællingen. Du kan vælge at slå disse lyde til eller fra.

Datalagring

Du kan vælge at gemme dine data på enten et flytbart SD-kort eller på enhedens interne lager.

Internt lager
Fotos eller videoer gemmes på enhedens hukommelse.
SD-kort
Fotos eller videoer gemmes på SD-kortet.

Hurtig start

Brug indstillingerne for Hurtig start til at aktivere kameraet, når skærmen er låst.

Optag kun
Når du har trukket Icn sony camera cap mode normal indad, startes hovedkameraet fra slumretilstand.
Start og optag
Når du har trukket Icn sony camera cap mode normal indad, startes stillkameraet fra slumretilstand, og der tages et foto.
Start og optag video
Når du har trukket Icn sony camera cap mode normal indad, startes videokameraet fra slumretilstand, og der sættes en optagelse i gang.
Slukket

Sådan justerer du farve og lysstyrke

 1. Aktivér kameraet.
 2. Tap på Icn sony menu settings l > Farve og lysstyrke.
 3. Træk skyderne til de ønskede positioner for at justere farve og lysstyrke.

Note

Denne indstilling er kun tilgængelig i tilstandene Optimal auto og Videokamera.

Hvidbalance

Denne indstilling, der kun er tilgængelig i optagetilstanden Manuelt, justerer farvebalancen efter lysforholdene. Du kan også justere eksponeringen manuelt i intervallet -2.0 EV til +2.0 EV. Du kan f.eks. øge lysstyrken for billedet eller reducere den generelle eksponering ved at tappe på henholdsvis plus- eller minusknappen, når ikonet for indstillingen af hvidbalance Icn sony cam white balance main vises.

Icn sony camera advanced settings white balance auto Auto
Justerer automatisk farvebalancen efter lysforholdene.
Icn sony camera advanced settings white balance incandescent Skinnende
Justerer farvebalancen under forhold med varmt lys, f.eks. glødepærer.
Icn sony camera advanced settings white balance fluorescent Fluorescerende
Justerer farvebalancen til fluorescerende belysning.
Icn sony camera advanced settings white balance daylight Dagslys
Justerer farvebalancen til udendørs brug i solskin.
Icn sony camera advanced settings white balance cloudy Skyer
Justerer farvebalancen til en overskyet himmel.
Var disse oplysninger nyttige for dig?
Ja Nej
Dit input er værdifuldt!
Hvorfor var disse oplysninger ikke nyttige for dig?
Send
Tak for dit input!
Find dit produkt
Find
På din Xperia™-enhed skal du gå til Indstillinger > Om telefon/tablet > Modelnummer
Find
På din Xperia™-enhed skal du gå til Indstillinger > Om telefon/tablet > Modelnummer