account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Hjælp os med at forbedre vores websted
Besvar et par hurtige spørgsmål for at evaluere dit besøg.

Sådan tager du backup af og gendanner indhold

Som regel bør du ikke gemme fotos, videoer og andet personligt indhold på enhedens interne hukommelse. Hvis du mister enheden, den bliver stjålet eller beskadiget, er det måske ikke muligt at gendanne de data, der er gemt på den interne hukommelse. Det anbefales at anvende Xperia™ Companion-softwaren til at tage backup, da den gemmer dine data sikkert på en ekstern enhed. Denne metode anbefales især, hvis du opdaterer din enheds software til en nyere Android-version.

Det anbefales, at du bruger Xperia™-appen til backup og gendannelse til at tage backup af data, før du foretager en nulstilling til standardindstillingerne. Med denne app kan du tage backup af data til en onlinekonto, et SD-kort eller en ekstern USB-lagerenhed, som du har tilsluttet til enheden vha. en USB-værtsadapter:

Du kan bruge Google-appen til backup og gendannelse til at tage backup af data til en Google-server.

Sådan tager du backup af data til en computer

Brug Xperia™ Companion-softwaren til at foretage backup af data fra din enhed til en pc eller en Apple® Mac®-computer. Du kan tage backup af følgende typer data:
 • Kontakter og opkaldslogge
 • Sms'er
 • Kalender
 • Indstillinger og bogmærker
 • Mediefiler, f.eks. musik og videoer
 • Fotos og billeder

Sådan tager du backup af data via en computer

 1. Lås skærmen på din enhed op, og slut den til en computer vha. et USB-kabel.
 2. Åbn Xperia™ Companion-softwaren på din computer, hvis den ikke starter automatisk. Computeren registrerer din enhed efter et kort øjeblik. Sørg for at vælge tilstanden Til at overføre filer (MTP) på din enhed.
 3. Klik på Backup på hovedskærmen i Xperia™ Companion.
 4. Følg vejledningen på skærmen for at tage backup af data fra enheden.

Note

Hvis du ikke har Xperia™ Companion installeret, bliver du bedt om at installere det, når du slutter din enhed til computeren.

Sådan gendanner du data vha. en computer

 1. Lås skærmen på din enhed op, og slut den til en computer vha. et USB-kabel.
 2. Åbn Xperia™ Companion-softwaren på din computer, hvis den ikke starter automatisk. Computeren registrerer din enhed efter et kort øjeblik. Sørg for at vælge tilstanden Til at overføre filer (MTP) på din enhed.
 3. Klik på Gendan på hovedskærmen i Xperia™ Companion.
 4. Vælg en backupfil fra backupposterne, klik på Næste, og følg derefter vejledningen på skærmen for at gendanne data på enheden.

Note

Hvis du ikke har Xperia™ Companion installeret, bliver du bedt om at installere det, når du slutter din enhed til computeren.

Backup af data ved hjælp af Xperia™-appen til backup og gendannelse

Ved hjælp af Xperia™-appen til backup og gendannelse kan du tage en online eller lokal backup af data. Du kan f.eks. tage backup af data manuelt, eller du kan slå funktionen til automatisk backup til for at gemme data med jævne mellemrum.

Det anbefales, at du bruger Xperia™-appen til backup og gendannelse til at tage backup af data, før du foretager en nulstilling til standardindstillingerne. Med denne app kan du tage backup af følgende typer data til en onlinekonto, et SD-kort eller en ekstern USB-lagerenhed, som du har tilsluttet til enheden vha. en USB-værtsadapter:

 • Bogmærker
 • Kontakter og opkaldslog
 • Samtaler
 • Kalenderdata
 • Mailkonti
 • ‎Wi-Fi‎ -netværk
 • Enhedsindstillinger
 • Programmer
 • Layout af Xperia™-startskærm

Sådan tager du backup af indhold til en onlinekonto of Xperia Backup & Restore-tjeneste

 1. Åbn din Startskærm, og tap på Icn sony and app tray tablet.
 2. Søg efter og tap på Indstillinger > Sikkerhedskopiering & nulstilling.
 3. Hvis du vil aktivere den automatiske backupfunktion, skal du tappe på Automatisk backup og derefter tappe på til/fra-kontakten.
 4. For at aktivere den automatiske backupfunktion, tap på Mere > Manuel sikkerhedskop..
 5. Hvis den automatiske backupfunktion er aktiveret, underVælg lager, tap på Onlinekonto.
 6. Hvis du bliver bedt om det, skal du læse de relevante vilkår, og hvis du kan acceptere dem, skal du tappe på Jeg accepterer og derefter følge vejledningen på skærmen for at logge på din Google™-konto.
 7. Hvis den automatiske backupfunktion er aktiveret, skal du tappe på Vælg lager > Onlinekonto under Hvor filer skal gemmes.
 8. Vælg de data, der skal tages backup af.
 9. Hvis den automatiske backupfunktion er aktiveret, tap på Backup.

Sådan konfigurerer du den automatiske backupfunktion

 1. Hvis du bruger en USB-lagerenhed til at tage backup af indhold, skal du sørge for, at lagerenheden er tilsluttet enheden vha. en USB-værtsadapter. Hvis du tager backup på et SD-kort, skal du sørge for, at SD-kortet er sat korrekt i enheden. Hvis du tager en backup af indhold til en onlinekonto, skal du kontrollere, at du er logget på din Google™-konto.
 2. Tap på Icn sony and app tray tablet på din Startskærm.
 3. Find og tap på Indstillinger > Sikkerhedskopiering & nulstilling.
 4. Tap på Automatisk backup under Sikkerhedskopiering og gendannelse af Xperia™.
 5. Hvis du vil aktivere den automatiske backupfunktion, skal du tappe på til/fra-knappen.
 6. Vælg en hyppighed for backup, et sted, hvor du vil gemme backupfilerne, tidspunktet for backup samt de datatyper, der skal tages backup af.
 7. Tap på Icn sony key and back for at gemme indstillingerne.

Sådan tager du manuelt backup af indhold

 1. Hvis du bruger en USB-lagerenhed til at tage backup af indhold, skal du sørge for, at lagerenheden er tilsluttet enheden vha. en USB-værtsadapter. Hvis du bruger et SD-kort til at tage backup, skal du sørge for, at SD-kortet er sat korrekt i enheden. Hvis du tager en backup af indhold til en onlinekonto, skal du kontrollere, at du er logget på din Google™-konto.
 2. Tap på Icn sony and app tray tablet på din Startskærm.
 3. Find og tap på Indstillinger > Sikkerhedskopiering & nulstilling.
 4. Tap på Mere under Sikkerhedskopiering og gendannelse af Xperia™.
 5. Tap på Manuel sikkerhedskop., og vælg derefter en backupdestination og de datatyper, du vil tage backup af.
 6. Tap på Backup.
 7. Når der er taget backup af dataene, skal du tappe på Afslut.

Sådan redigerer du en backupfil

 1. Åbn din Startskærm, og tap på Icn sony and app tray tablet.
 2. Find og tap på Indstillinger > Sikkerhedskopiering & nulstilling.
 3. Under Sikkerhedskopiering og gendannelse af Xperia™, tap på Mere.
 4. Tap på Rediger sikkerhedskopi, og vælg derefter en backupkilde og de datatyper, du vil slette.
 5. Tap på Slet data.
 6. Tap på OK for at bekræfte.
 7. Når dataene er blevet slettet, skal du tappe på Afslut.

Sådan gendanner du indhold, du har taget backup af

 1. Hvis du bruger en USB-lagerenhed til at gendanne indhold, skal du sørge for, at lagerenheden er tilsluttet enheden med USB-værtsadapteren. Hvis du bruger et SD-kort til at gendanne indhold, skal du sørge for, at SD-kortet er sat korrekt i enheden. Hvis du gendanner indhold fra en onlinekonto, skal du kontrollere, at du er logget på din Google™-konto.
 2. Tap på Icn sony and app tray tablet på din Startskærm.
 3. Find og tap på Indstillinger > Sikkerhedskopiering & nulstilling.
 4. Tap på Gendan data under Sikkerhedskopiering og gendannelse af Xperia™ for at vælge en gendannelseskilde og de datatyper, du vil gendanne.
 5. Tap på Gendan data.
 6. Når indholdet er blevet gendannet, skal du tappe på Afslut.

Note

Husk, at enhver ændring, du foretager i dine data og indstillinger, efter at du har taget backup, herunder alle apps, du henter, slettes under gendannelsen.

Backup af data ved hjælp af Google-appen til backup og gendannelse

Du kan bruge Google-appen til backup og gendannelse til at tage backup af data på en Google-server. Du kan også slå den automatiske gendannelsesfunktion til for at gendanne programdata og indstillinger, når du geninstallerer et program.

Du kan bruge dette program til at tage backup af følgende typer data:

 • Programmer
 • Bogmærker
 • ‎Wi-Fi‎ -netværk
 • Andre indstillinger

Sådan tages der backup til en Google™-konto

 1. Åbn din Startskærm, og tap på Icn sony and app tray tablet.
 2. Find og tap på Indstillinger > Sikkerhedskopiering & nulstilling.
 3. Tap på Sikkerhedskopiering og gendannelse af Google™, tapSikkerhedskopier mine data, og tap derefter på skyderen.

Sådan aktiverer eller deaktiverer du automatisk gendannelse, når du geninstallerer et program

 1. Åbn din Startskærm, og tap på Icn sony and app tray tablet.
 2. Find og tap på Indstillinger > Sikkerhedskopiering & nulstilling.
 3. Under Sikkerhedskopiering og gendannelse af Google™, skal du tappe på Automatisk gendannelse-skyderen.
Var disse oplysninger nyttige for dig?
Ja Nej
Dit input er værdifuldt!
Hvorfor var disse oplysninger ikke nyttige for dig?
Send
Tak for dit input!
Find dit produkt
Find
På din Xperia™-enhed skal du gå til Indstillinger > Om telefon/tablet > Modelnummer
Find
På din Xperia™-enhed skal du gå til Indstillinger > Om telefon/tablet > Modelnummer