account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Hjælp os med at forbedre vores websted
  Besvar et par hurtige spørgsmål for at evaluere dit besøg.

  Sådan deler du indhold med DLNA Certified™-enheder

  Arrow left Oversigt over support til Xperia Z3+ Dual

  Du kan få vist eller afspille medieindhold, der er gemt på enheden, på andre enheder, f.eks. et tv eller en computer. Disse enheder skal have forbindelse til det samme trådløse netværk, og de kan være tv'er eller højttalere fra Sony eller produkter, der har fået betegnelsen DLNA Certified™ af Digital Living Network Alliance. Du kan også få vist eller afspille indhold fra andre DLNA Certified™-enheder på enheden.

  Når du har konfigureret mediedeling mellem enheder, kan du f.eks. lytte til musikfiler, der er gemt på hjemmecomputeren, ved hjælp af enheden, eller få vist fotos, der er taget med enhedens kamera, på et tv med stor skærm.

  Sådan afspilles filer fra andre DLNA Certified™-enheder på enheden

  Når du afspiller filer fra andre DLNA Certified™-enheder på enheden, fungerer denne anden enhed som en server. Den deler med andre ord indhold via et netværk. Serverenheden skal have aktiveret funktionen til indholdsdeling, og den skal give adgangstilladelse til din enhed. Den skal også have forbindelse til samme ‎Wi-Fi‎ -netværk som enheden.

  Sådan bruger du din enhed til at afspille et musiknummer, der er lagret på en anden enhed

  1. Kontrollér, at den enhed, du vil dele filer med, er tilsluttet det samme ‎Wi-Fi‎ -netværk som din enhed.
  2. Åbn din Startskærm, tap på Icn sony home apptray normal, og søg så efter og tap på Icn sony app music player.
  3. Tap på Icn sony app calendar l, og tap derefter på Hjemmenetværk.
  4. Vælg en enhed på listen med tilsluttede enheder.
  5. Gennemse mapperne på den tilsluttede enhed, og vælg det nummer, du vil afspille. Når det er valgt, starter afspilningen automatisk.

  Sådan afspiller du en delt video på enheden

  1. Sørg for, at de enheder, du vil dele filer med, har forbindelse til det samme ‎Wi-Fi‎ -netværk som din enhed.
  2. Åbn din Startskærm, tap på Icn sony home apptray normal, og søg så efter og tap på Icn sony app movies eller Icn sony app gallery.
  3. Tap på Icn sony app calendar l, og tap derefter på Hjemmenetværk.
  4. Vælg en enhed på listen med tilsluttede enheder.
  5. Gennemse mapperne med den forbundne enhed, og vælg den video, du vil afspille.

  Sådan får du vist et delt foto på din enhed

  1. Sørg for, at de enheder, du vil dele filer med, har oprettet forbindelse til samme ‎Wi-Fi‎ -netværk som din enhed.
  2. Åbn din Startskærm, tap på Icn sony home apptray normal, og søg så efter og tap på Icn sony app gallery.
  3. Tap på Icn sony app calendar l, og tap derefter på Hjemmenetværk.
  4. Vælg en enhed på listen med tilsluttede enheder.
  5. Gennemse mapperne på den tilsluttede enhed, og vælg et foto for at få det vist.

  Sådan afspilles filer fra enheden på DLNA Certified™-enheder

  Før du kan få vist eller afspille mediefiler fra enheden på andre DLNA Certified™-enheder, skal du oprette fildeling på enheden. Enhederne som du deler indhold med kaldes klientenheder. F.eks. kan et tv, computer eller tavle-pc fungere som klientenheder. Enheden fungerer som en medieserver, når det gør indhold tilgængelig for klientenheder. Når du anvender fildeling på enheden, skal du også give adgangstilladelse til klientenheder. Når du har gjort det, vises sådanne enheder som registrerede enheder. Enheder, der afventer adgangstilladelse er opført som ventende enheder.

  Sådan konfigurerer du fildeling med andre DLNA Certified™-enheder

  1. Opret forbindelse mellem enheden og et ‎Wi-Fi‎ -netværk.
  2. Åbn din Startskærm, tap på Icn sony home apptray normal, og søg så efter og tap på Indstillinger > Enhedsforbindelse > Medieserver.
  3. Tap på skyderen ud for Del medier.
  4. Brug din computer eller en anden DLNA™-klientenhed på det samme ‎Wi-Fi‎ -netværk til at tilslutte din enhed.
  5. Der vises en besked på statuslinjen på din enhed. Åbn beskeden, og angiv en adgangstilladelse for hver klientenhed, der forsøger at oprette forbindelse til din enhed.

  Note

  De trin der skal anvendes, for at få adgang til et medie på din enhed ved brug af en DLNA™-klient, er forskellig for de enkelte klientenheder. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til din klientenhed. Hvis din enhed ikke kan få adgang til en klient på netværket, skal du kontrollere, at dit ‎Wi-Fi‎ -netværk fungerer.

  Tip

  Du kan også gå til Medieserver-menuen fra visse programmer, f.eks. Musik eller Album, ved at trække det venstre hjørne på programmets startskærm mod højre og derefter tappe på Indstillinger > Medieserver.

  Sådan stopper du fildeling med andre enheder på hjemmenetværket

  1. Åbn din Startskærm, og tap på Icn sony home apptray normal.
  2. Søg efter og tap på Indstillinger > Enhedsforbindelse > Medieserver.
  3. Tap på skyderen ud for Del medier.

  Sådan indstiller du adgangstilladelser for en ventende enhed

  1. Åbn din Startskærm, og tap på Icn sony home apptray normal.
  2. Søg efter og tap på Indstillinger > Enhedsforbindelse > Medieserver.
  3. Vælg en enhed på listen Ventende enheder.
  4. Vælg et niveau for adgangstilladelse.

  Sådan ændrer du navnet på en registreret enhed

  1. Åbn din Startskærm, og tap på Icn sony home apptray normal.
  2. Find og tap på Indstillinger > Enhedsforbindelse > Medieserver.
  3. Vælg en enhed på listen Registrerede enheder, og vælg derefter Skift navn.
  4. Indtast et nyt navn til enheden, og tap derefter på OK.

  Sådan ændrer du adgangsniveauet for en registreret enhed

  1. Åbn din Startskærm, og tap på Icn sony home apptray normal.
  2. Søg efter og tap på Indstillinger > Enhedsforbindelse > Medieserver.
  3. Vælg en enhed på listen Registrerede enheder.
  4. Tap på Skift adgangsniveau, og vælg en indstilling.

  Sådan får du hjælp til at dele indhold med andre DLNA Certified™-enheder

  1. Åbn din Startskærm, og tap på Icn sony home apptray normal.
  2. Søg efter og tap på Indstillinger > Enhedsforbindelse > Medieserver.
  3. Tap på Icn sony key menu, og tap derefter på Hjælp.

  Sådan får du vist filer på en anden enhed ved brug af Cast

  Ved anvendelse af DLNA™-teknologi, kan du flytte medieindhold fra din enhed til en anden enhed, tilsluttet det samme ‎Wi-Fi‎ -netværk. Den anden enhed skal kunne fungere som en DMR-enhed (Digital Media Renderer) og afspille indhold, der er modtaget fra enheden. Et tv der understøtter DLNA™, eller en pc der kører Windows® 7 eller højere, er eksempler på DMR-enheder.

  Tip

  De trin der skal til for at afspille delte medier, kan variere afhængig af klientenheden. Du kan finde flere oplysninger i DMR-enhedens brugervejledning.

  Note

  Indhold sikret med DRM (Digital Rights Management) kan ikke afspilles på en Digital Media Renderer-enhed, der anvender DLNA™-teknologi.

  Sådan får du vist fotos eller videoer på en klientenhed vha. Cast

  1. Sørg for, at du har konfigureret DMR- eller DLNA™-klientenheden korrekt, og at den har forbindelse til samme ‎Wi-Fi‎ -netværk som din enhed.
  2. Åbn din Startskærm, og tap på Icn sony home apptray normal.
  3. Søg efter og tap på Album.
  4. Gennemse og åbn de fotos eller videoer, du gerne vil have vist.
  5. Stryg nedad på statuslinjen med to fingre, tap på Icn sony cast, og vælg derefter den enhed, som du vil dele indholdet med.
  6. Hvis du ikke længere vil dele fotoet eller videoen med klientenheden, skal du tappe på Icn sony cast og derefter vælge Stop med at caste.

  Tip

  Du får muligvis også vist en Google Cast-enhed på listen, når du tapper på Icn sony cast.

  Sådan spiller du musik på en klientenhed vha. Cast

  1. Sørg for, at du har konfigureret DMR- eller DLNA™-klientenheden korrekt, og at den har forbindelse til samme ‎Wi-Fi‎ -netværk som din enhed.
  2. Åbn din Startskærm, tap på Icn sony home apptray normal, og søg så efter og tap på Icn sony app music player.
  3. Vælg en musikkategori, find det nummer, du vil dele, og tap derefter på nummeret.
  4. Tap på Icn sony cast og vælg en klientenhed du vil dele dit indhold med. Nummeret begynder at spille på den enhed, du vælger.
  5. Hvis du vil afbryde forbindelsen til en klientenhed, skal du tappe på Icn sony cast og derefter vælge Stop med at caste.

  Tip

  Du får muligvis også vist en Google Cast-enhed på listen, når du tapper på Icn sony cast.


  Var disse oplysninger nyttige for dig?
  Ja Nej
  Dit input er værdifuldt!
  Hvorfor var disse oplysninger ikke nyttige for dig?
  Send
  Tak for dit input!