account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Hjælp os med at forbedre vores websted
  Besvar et par hurtige spørgsmål for at evaluere dit besøg.

  Batteri og strømstyring

  Arrow left Oversigt over support til Xperia Z3 Compact

  Enheden har et indbygget batteri. Batteriforbruget varierer, afhængigt af de funktioner du bruger. For at få batteriet til at vare længere kan du overveje følgende:

  • Hold øje med dit batteriforbrug.
  • Følg de generelle brugstip for at øge batteriets ydeevne.
  • Brug en strømbesparende tilstand.

  Din enhed leveres med to STAMINA-tilstande og Android-strømbesparende funktioner, der kan hjælpe dig med at reducere enhedens batteriforbrug. Android-funktioner til strømbesparelse kører i baggrunden, og du kan selv aktivere eller deaktivere STAMINA-tilstand eller Ultra STAMINA-tilstand.

  De strømbesparende tilstande begrænser baggrundsdata for at spare på strømmen, så hvis du ikke ønsker, at et program skal påvirkes, kan du angive programmet som en undtagelse i menuen Batterioptimering.

  Tip

  Systemopdateringer kan ændre de tilgængelige strømbesparende tilstande på enhed.

  Sådan får du vist batteriforbrug, anslået tid og tip til strømbesparelse

  1. Åbn din Startskærm, og tap på Icn sony home apptray normal.
  2. Søg efter og tap på Indstillinger > Batteri. Der vises en batterioversigt med procentdelen og den beregnede batteritid.
  3. Tap på VIS BATTERIFORBRUG for at se en liste over funktioner og tjenester, der har forbrugt batteristrøm siden sidste opladecyklus. Tap på et element for at få oplysninger om, hvordan du kan reducere batteriforbruget.

  Sådan får du vist batteriforbrug for programmer

  1. Åbn din Startskærm, og tap på Icn sony home apptray normal.
  2. Søg efter og tap på Indstillinger > Applikationer.
  3. Vælg et program, og se dets batteriforbrug under Batteriforbrug.

  Generelle brugstip til forbedring af batteriets ydeevne

  Følgende tip kan medvirke til at forbedre batteriets ydeevne:
  • Reducer niveauet for lysstyrke. Se Skærmindstillinger.
  • Slå Bluetooth®, ‎Wi-Fi‎ og placeringstjenester fra, når du ikke har behov for disse funktioner.
  • Sluk enheden, eller brug flytilstand, hvis du er i et område med ingen eller dårlig netværksdækning. I modsat fald søger enheden konstant efter tilgængelige netværk, hvilket bruger strøm.
  • Brug et ‎Wi-Fi‎-netværk i stedet for roaming, når du er i udlandet. Roaming søger efter dit hjemmenetværk og forbruger endnu mere batteri, da din enhed skal overføre data med en højere udgangseffekt. Se Wi-Fi .
  • Skift indstillingerne for synkronisering for mail, kalender og kontakter. Se Synkronisering med onlinekonti.
  • Tjek de programmer, der har et højt batteriforbrug, og se de tip til batteribesparelse, der findes på din enhed i forbindelse med disse programmer.
  • Skift beskedniveauet for et program. Se Beskeder.
  • Du kan finde oplysninger om, hvordan du slår tilladelsen til deling af placering fra for et program, under Programindstillinger.
  • Fjern programmer, du ikke bruger. Se Programskærmen.
  • Brug en original, håndfri enhed fra Sony™ til at lytte til musik. Håndfrie enheder forbruger mindre batteri end højttalerne på din enhed.
  • Genstart din enhed nu og da.

  Batterioptimering

  Batterioptimering er en effektiv og praktisk indbygget funktion, der forbedrer batteriets funktionstid væsentligt ved at reducere batteriforbruget, når du ikke bruger enheden eller visse apps.

  Det kan du opnå ved at udelukke strømforbrugende netværksaktiviteter, f.eks. placeringstjenester, synkronisering og ‎Wi-Fi‎-scanning i baggrunden, når du ikke har brugt din enhed i længere tid.

  Telefonopkald og sms-beskeder påvirkes ikke.

  Du kan ikke deaktivere Batterioptimering, men du kan gøre en undtagelse for visse programmer.

  Sådan angiver du, at specifikke programmer ikke skal omfattes af batterioptimering

  1. Åbn din Startskærm, og tap på Icn sony home apptray normal.
  2. Søg efter og tap på Indstillinger > Batteri.
  3. Tap på Icn sony key menu, og vælg Batterioptimering. Du vil se en liste med programmer, der ikke optimeres.
  4. For at tilføje eller fjerne programmer fra denne liste, skal du tappe på Apps og markere eller fjerne markeringen af et program på listen for at redigere optimeringsindstillingerne.
  5. Listen med programmer, der ikke skal optimeres, opdateres i henhold til dine indstillinger.

  Note

  Du kan ikke angive, at programmer skal udelades fra optimering i Ultra STAMINA-tilstanden.

  Tip

  Du kan også konfigurere Batterioptimering fra menuen Apps ved at tappe på Icn sony menu settings.

  Strømsparetilstand

  Der findes adskillige strømbesparende tilstande, du kan anvende, hvis batteriet skal holde længere:

  STAMINA-tilstand
  Afhængigt af STAMINA-niveauet er forskellige funktioner begrænset eller deaktiveret for at reducere batteriforbruget. Disse funktioner omfatter ydeevnen ved gengivelse, animation og skærmens lysstyrke, billedforbedring, synkronisering af data i baggrundsapps, vibrering (undtagen ved indgående opkald), streaming og GPS (mens skærmen er slukket). Icn sony stat stamina on vises på statuslinjen.
  Ultra STAMINA-tilstand
  Ud over de funktioner, der deaktiveres af STAMINA-tilstand, deaktiverer Ultra STAMINA-tilstanden også mobildata og ‎Wi-Fi‎. Valg af apps er begrænset, og widgets deaktiveres (undtagen for Ur). Opkald og sms er stadig tilgængelige. Startskærmen ændres til en særlig startskærm for Ultra STAMINA-tilstanden, og yderligere ruder deaktiveres. Icn sony ultra stamina on vises på statuslinjen.

  Sådan aktiverer eller deaktiverer du STAMINA-tilstand

  1. Åbn din Startskærm, og tap på Icn sony home apptray normal.
  2. Søg efter og tap på Indstillinger > Batteri.
  3. Tap på STAMINA-tilstand, og tap derefter på skyderen for at aktivere eller deaktivere funktionen. Når STAMINA-tilstand er aktiveret, kan du vælge yderligere indstillinger. Du kan f.eks. justere procentdelen for automatisk start i forhold til dine ønsker.

  Tip

  Du kan angive, at visse programmer ikke skal optimeres i STAMINA-tilstand, i menuen Batterioptimering.

  Sådan aktiverer du Ultra STAMINA-tilstand

  1. Åbn din Startskærm, og tap på Icn sony home apptray normal.
  2. Søg efter og tap på Indstillinger > Batteri.
  3. Tap på Ultra STAMINA-tilstand, og tap derefter på Aktiver.
  4. Bekræft for at aktivere.

  Note

  Du kan ikke angive, at programmer skal udelades fra optimering i Ultra STAMINA-tilstanden.

  Sådan deaktiverer du Ultra STAMINA-tilstand

  1. Træk statuslinjen nedad for at få adgang til meddelelsespanelet.
  2. Tap på Deaktiver Ultra STAMINA-tilstand.
  3. Tap på OK.

  Note

  Hvis du deaktiverer Ultra STAMINA-tilstand, genstartes din enhed.


  Var disse oplysninger nyttige for dig?
  Ja Nej
  Dit input er værdifuldt!
  Hvorfor var disse oplysninger ikke nyttige for dig?
  Send
  Tak for dit input!