account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Hjælp os med at forbedre vores websted
  Besvar et par hurtige spørgsmål for at evaluere dit besøg.

  Trådløs Bluetooth®-teknologi

  Anvend funktionen Bluetooth® til at sende filer til andre Bluetooth®-kompatible enheder eller oprette forbindelse til håndfrit tilbehør. Bluetooth®-forbindelser fungerer bedst inden for en afstand af 10 meter uden massive genstande imellem. I visse tilfælde skal du parre enheden manuelt med andre Bluetooth®-enheder.

  Note

  Interoperabilitet og kompatibilitet mellem Bluetooth®-enheder varierer.

  Note

  Hvis du anvender en enhed med flere brugere, kan hver bruger ændre Bluetooth®-indstillingerne, og ændringerne påvirker alle brugere.

  Sådan slår du Bluetooth®-funktionen til

  1. Tap på Icn sony home apptray normal på din Startskærm.
  2. Find og tap på Indstillinger > Bluetooth.
  3. Tap på tænd/sluk-kontakten ud for Bluetooth for at slå Bluetooth®-funktionen til. Din enhed er nu synlig for enheder i nærheden, og der vises en liste over tilgængelige Bluetooth®-enheder.

  Navngivning af enheden

  Du kan give enheden et navn. Dette navn vises til andre enheder, når du har slået Bluetooth®-funktionen til, og enheden er indstillet til at være synlig.

  Sådan giver du din enhed et navn

  1. Kontrollér, at Bluetooth®-funktionen er slået til.
  2. Tap på Icn sony home apptray normal på din Startskærm.
  3. Find og tap på Indstillinger > Bluetooth.
  4. Tap på Icn sony key menu > Omdøb denne enhed.
  5. Indtast et navn for din enhed.
  6. Tap på Omdøb.

  Parring med en anden Bluetooth®-enhed

  Når du parrer din enhed med en anden enhed, kan du f.eks. slutte din enhed til et Bluetooth®-headset eller et Bluetooth®-bilsæt og bruge disse andre enheder til deling af musik.

  Når du parrer din enhed med en anden Bluetooth®-enhed, husker din enhed denne parring. Når du parrer enheden med en Bluetooth®-enhed, bliver du muligvis bedt om at angive en adgangskode. Enheden prøver automatisk den generiske adgangskode 0000. Hvis det ikke virker, skal du se i brugervejledningen til din Bluetooth®-enhed for at få adgangskoden til enheden. Det er ikke nødvendigt at indtaste denne adgangskode igen, næste gang du opretter forbindelse til en tidligere parret Bluetooth®-enhed.

  Note

  Visse Bluetooth®-enheder, f.eks. de fleste Bluetooth®-headsets, kræver, at du både parrer med og tilslutter til den anden enhed.

  Note

  Du kan parre enheden med flere Bluetooth®-enheder, men du kan kun oprette forbindelse til én Bluetooth®-profil ad gangen.

  Sådan parrer du enheden med en anden Bluetooth®-enhed

  1. Kontrollér, at Bluetooth®-funktionen er aktiveret og synlig for andre Bluetooth®-enheder på den enhed, du vil parre enheden med.
  2. Tap på Icn sony home apptray normal på enhedens Startskærm.
  3. Find og tap på Indstillinger > Bluetooth.
  4. Træk i skyderen ud for Bluetooth for at slå Bluetooth®-funktionen til. En liste med tilgængelige Bluetooth®-enheder vises.
  5. Vælg den Bluetooth®-enhed, du vil parre enheden med.
  6. Indtast om nødvendigt en adgangskode, eller bekræft den samme adgangskode på begge enheder.

  Sådan opretter du forbindelse mellem din enhed og en anden Bluetooth®-enhed

  1. Tap på Icn sony home apptray normal på Startskærm.
  2. Tap på Indstillinger > Bluetooth.
  3. Tap på den Bluetooth®-enhed, du vil oprette forbindelse til.

  Sådan ophæver du parringen med en Bluetooth®-enhed

  1. Tap på Icn sony home apptray normal på din Startskærm.
  2. Find og tap på Indstillinger > Bluetooth.
  3. Under Forbundne enheder skal du tappe på Icn sony bluetooth paired settings ud for navnet på den enhed, du vil ophæve parringen med.
  4. Tap på Glem.

  Afsendelse og modtagelse af elementer vha. Bluetooth®-teknologi

  Del elementer med andre Bluetooth®-kompatible enheder, f.eks. telefoner eller computere. Du kan sende og modtage mange slags elementer vha. Bluetooth®-funktionen, f.eks.:
  • Fotos og videoer
  • Musik og andre lydfil
  • Kontakter
  • Websider

  Sådan sender du elementer vha. Bluetooth™

  1. På modtagerenheden skal du sørge for, at Bluetooth™ er slået til og synlig for andre Bluetooth™-enheder på den Bluetooth™-enhed, du vil sende elementet til.
  2. Åbn i afsenderenheden det program, der indeholder det element, du vil sende, og rul frem til elementet.
  3. Afhængigt af programmet og det element, du vil sende, skal du måske – som eksempel – berøre og holde elementet nede, åbne elementet eller trykke på Icn sony home tap app share. Elementer kan måske sendes på andre måder.
  4. Vælg et element, du vil dele eller sende, i menuen.
  5. Vælg Bluetooth i den menu, der vises.
  6. Slå Bluetooth™ til, hvis du bliver bedt om det.
  7. Tap på navnet på modtagerenheden.
  8. Modtagerenhed: Acceptér forbindelsen, hvis du bliver bedt om det.
  9. Hvis du bliver spurgt om det, skal du indtaste samme adgangskode på begge enheder eller bekræfte den foreslåede adgangskode.
  10. Modtagerenhed: Acceptér det indgående element. Træk eventuelt statuslinjen nedad for at se beskeden.

  Sådan modtager du elementer med Bluetooth®

  1. Sørg for, at Bluetooth®-funktionen er slået til og er synlig for andre Bluetooth®-enheder.
  2. Sendeenheden starter nu med at sende data til din enhed.
  3. Hvis du bliver bedt om det, skal du indtaste den samme adgangskode på begge enheder eller bekræfte den foreslåede adgangskode.
  4. Når du får en besked om en indgående fil på din enhed, skal du trække statuslinjen nedad og tappe på beskeden for at acceptere filoverførslen.
  5. Tap på Accepter for at starte filoverførslen.
  6. Hvis du vil have vist overførslens status, kan du trække statuslinjen nedad.
  7. Hvis du vil åbne et modtaget element, skal du trække statuslinjen nedad og tappe på den relevante besked.

  Sådan får du vist filer, du har modtaget via Bluetooth®

  1. Tap på Icn sony home apptray normal på Startskærm.
  2. Tap på Indstillinger > Bluetooth.
  3. Tryk på Icn sony key menu, og vælg derefter Vis modtagne filer.
  Var disse oplysninger nyttige for dig?
  Ja Nej
  Dit input er værdifuldt!
  Hvorfor var disse oplysninger ikke nyttige for dig?
  Send
  Tak for dit input!
  Find dit produkt
  Find
  På din Xperia™-enhed skal du gå til Indstillinger > Om telefon/tablet > Modelnummer
  Find
  På din Xperia™-enhed skal du gå til Indstillinger > Om telefon/tablet > Modelnummer