account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Hjælp os med at forbedre vores websted
Besvar et par hurtige spørgsmål for at evaluere dit besøg.

Sådan deler du indhold med DLNA Certified™-enheder

Du kan få vist eller afspille medieindhold, der er gemt på enheden, på andre enheder, f.eks. et tv eller en computer. Disse enheder skal have forbindelse til det samme trådløse netværk, og de kan være tv'er eller højttalere fra Sony eller produkter, der har fået betegnelsen DLNA Certified™ af Digital Living Network Alliance. Du kan også få vist eller afspille indhold fra andre DLNA Certified™-enheder på enheden.

Når du har konfigureret mediedeling mellem enheder, kan du f.eks. lytte til musikfiler, der er gemt på hjemmecomputeren, fra enheden, eller få vist fotos, der er taget med enhedens kamera, på et tv med stor skærm.

Sådan afspilles filer fra andre DLNA Certified™-enheder på enheden

Når du afspiller filer fra andre DLNA Certified™-enheder på enheden, fungerer denne anden enhed som en server. Med andre ord, den deler indhold over et net. Serverenheden skal have indholdsdelingsfunktionen aktiveret og give adgangstilladelse til enheden. Den skal også have oprettet forbindelse til samme ‎Wi-Fi®‎ net som enheden.

Sådan afspilles et delt musiknummer på enheden

 1. Sørg for, at de enheder, du vil dele filer med, har oprettet forbindelse til samme ‎Wi-Fi®‎-netværk som din enhed.
 2. På din Startskærm, tap på Icn sony home apptray normal, herefter søg og tap på Icn sony app music player.
 3. Træk venstre side af musikstartskærmen til højre, og tap så på Hjemmenetværk.
 4. Vælg en enhed fra listen med tilsluttede enheder.
 5. Gennemse mapperne for de tilsluttede enheder, og vælg det nummer du vil afspille. Når det er valgt, vil afspilningen starte automatisk.

Sådan afspiller du en delt video på enheden

 1. Sørg for, at de enheder, du vil dele filer med, har oprettet forbindelse til samme ‎Wi-Fi®‎-netværk som din enhed.
 2. Tap på Icn sony home apptray normal på din Startskærm, og find og tap derefter på Video.
 3. Træk venstre side af startskærmen for Video til højre, og tap på Enheder.
 4. Vælg en enhed på listen over tilsluttede enheder.
 5. Gennemse mapperne med enheder, der har oprettet forbindelse, og vælg den video, du vil afspille.

For at få vist et delt foto på enhed

 1. Sørg for, at de enheder, du vil dele filer med, har oprettet forbindelse til samme ‎Wi-Fi®‎-netværk som din enhed.
 2. Fra Startskærm skal du tappe på Icn sony home apptray normal og derefter søge og tappe på Album.
 3. Træk Album-startskærmens venstre kant til højre, og tap på Enheder.
 4. Vælg en enhed på listen med enheder, der har oprettet forbindelse.
 5. Gennemse tilsluttede enheders mapper og vælg et foto at få vist.

Sådan afspilles filer fra enheden på DLNA Certified™-enheder

Før du kan få vist eller afspille mediefiler fra enheden på andre DLNA Certified™-enheder, skal du oprette fildeling på enheden. Enhederne som du deler indhold med kaldes klientenheder. F.eks. kan et tv, computer eller tavle-pc fungere som klientenheder. Enheden fungerer som en medieserver, når det gør indhold tilgængelig for klientenheder. Når du anvender fildeling på enheden, skal du også give adgangstilladelse til klientenheder. Når du har gjort det, vises sådanne enheder som registrerede enheder. Enheder, der afventer adgangstilladelse er opført som ventende enheder.

For at konfigurere fildeling med andre DLNA Certified™-enheder

 1. Tilslut din enhed til et ‎Wi-Fi®‎-netværk.
 2. På din Startskærm, tap på Icn sony home apptray normal, herefter søg og tap på Indstillinger > Xperia™-tilslutning > Medieserver.
 3. Træk skyderen ved siden af Del medier til højre.
 4. Brug din computer eller en anden DLNA™-klientenhed på det samme ‎Wi-Fi®‎-netværk til at tilslutte din enhed.
 5. Der vises en besked på enhedens statuslinje. Åbn beskeden og anvend adgangstilladelse for hver klientenhed der forsøger at tilslutte til din enhed.

Note

De trin der skal anvendes, for at få adgang et medie på din computer ved brug af en DLNA™-klient, er forskellig for de enkelte klientenheder. Der henvises til brugervejledningen til din klientenhed for flere oplysninger. Hvis ikke din enhed kan få adgang til en klient på netværket, kontroller om dit ‎Wi-Fi®‎-netværk fungerer.

Tip

Du kan også gå til Medieserver-menuen i musikprogrammet ved at trække den venstre side på musikstartskærmen mod højre, og herefter tappe på Indstillinger > Medieserver.

Sådan stopper du deling af filer med andre DLNA Certified™-enheder

 1. Tap på Icn sony home apptray normalStartskærm.
 2. Find og tap på Indstillinger > Xperia™-tilslutning > Medieserver.
 3. Træk skyderen ud for Del medier til venstre.

Sådan indstiller du adgangstilladelser for en ventende enhed

 1. Tap på Icn sony home apptray normalStartskærm.
 2. Tap på Indstillinger > Xperia™-tilslutning > Medieserver.
 3. Vælg en enhed på listen Ventende enheder.
 4. Vælg et niveau for adgangstilladelse.

Sådan ændrer du navnet på en registreret enhed

 1. Tap på Icn sony home apptray normalStartskærm.
 2. Tap på Indstillinger > Xperia™-tilslutning > Medieserver.
 3. Vælg en enhed på listen Registrerede enheder, og vælg derefter Skift navn.
 4. Indtast et nyt navn på enheden.

Sådan ændrer du adgangsniveauet for en registreret enhed

 1. Tap på Icn sony home apptray normalStartskærm.
 2. Tap på Indstillinger > Xperia™-tilslutning > Medieserver.
 3. Vælg en enhed på listen Registrerede enheder.
 4. Tap på Skift adgangsniveau, og vælg en indstilling.

Sådan får du hjælp til at dele indhold med andre DLNA Certified™-enheder

 1. På din Startskærm, tap på Icn sony home apptray normal.
 2. Søg og tap Indstillinger > Xperia™-tilslutning > Medieserver.
 3. Tap på Icn sony key menu og herefter på Hjælp.

For at afspille filer fra en anden enhed ved brug af Throw

Vha. DLNA™-teknologi, kan du skubbe eller "Throw" medieindhold fra din enhed til en anden enhed tilsluttet samme ‎Wi-Fi®‎-netværk. Den anden enhed skal kunne fungere som en Digital Media Renderer (DMR)-enhed, og afspille indhold modtaget fra enheden. Et tv der understøtter DLNA™, eller en pc der kører Windows® 7 eller højere, er eksempler på DMR-enheder.

Note

De trin der skal til for at afspille delte medier, kan variere afhængig af klientenheden. Du kan finde flere oplysninger i DMR-enhedens brugervejledning.

Note

Indhold sikret med DRM (Digital Rights Management) kan ikke afspilles på en Digital Media Renderer-enhed, der anvender DLNA™-teknologi.

For at afspille fotos eller videoer på en klientenhed ved brug af Throw

 1. Sørg for, at du har konfigureret DMR-enheden eller DLNA™-klientenheden korrekt, og at den har oprettet forbindelse til samme ‎Wi-Fi®‎-netværk som din enhed.
 2. På din Startskærm, tap på Icn sony home apptray normal.
 3. Søg og tap på Album.
 4. Gennemse, og åbn de fotos eller videoer, du gerne vil have vist.
 5. Tap på skærmen for at få vist værktøjslinjen, tap herefter på Icn sony actionmenu playon installed, og vælg den enhed du vil dele dit indhold med.
 6. For at stoppe deling af fotos og videoer med en klientenhed, tap på Icn sony actionmenu playon connected og vælg Frakobl.

Tip

Du kan også dele en video fra videoprogrammet på enheden ved at tappe på videoen og derefter tappe på Icn sony actionmenu playon installed.

For at afspille et musiknummer på en klientenhed ved brug af Throw

 1. Sørg for, at du har konfigureret DMR-enheden eller DLNA™-klientenheden korrekt, og at den har oprettet forbindelse til samme ‎Wi-Fi®‎-netværk som din enhed.
 2. På din Startskærm, tap på Icn sony home apptray normal, herefter søg og tap på Icn sony app music player.
 3. Vælg en musikkategori, og find det nummer du vil dele, og tap derefter på nummeret.
 4. Tap på Icn sony actionmenu playon installed, og vælg en DMR-enhed at dele indholdet med. Nummeret begynder at spille på den enhed, du vælger.
 5. For at afbryde forbindelsen til klientenheden, tap på Icn sony actionmenu playon connected.
Var disse oplysninger nyttige for dig?
Ja Nej
Dit input er værdifuldt!
Hvorfor var disse oplysninger ikke nyttige for dig?
Send
Tak for dit input!
Find dit produkt
Find
På din Xperia™-enhed skal du gå til Indstillinger > Om telefon/tablet > Modelnummer
Find
På din Xperia™-enhed skal du gå til Indstillinger > Om telefon/tablet > Modelnummer