account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Hjælp os med at forbedre vores websted
Besvar et par hurtige spørgsmål for at evaluere dit besøg.

Sådan låser du automatisk din enhed op

Funktionen Smart Lock gør det nemmere at låse din enhed op, fordi du kan indstille den til automatisk at blive låst op i visse situationer. Din enhed kan f.eks. forblive låst op, når den har forbindelse til en Bluetooth®-enhed, eller når du bærer den på dig.

Hvis du vil indstille din enhed til at blive låst op automatisk, skal du først udføre følgende trin i nævnte rækkefølge:

 • Kontrollér, at du har en aktiv internetforbindelse, helst en ‎Wi-Fi®-forbindelse for at begrænse gebyrer for datatrafik.
 • Kontrollér, at alle dine apps er opdateret, ved hjælp af Play Store™-programmet, for at sikre, at Google Play™-tjenesteappen er opdateret. Hvis du har en opdateret Google Play™-tjenesteapp, kan du være sikker på, at du bruger de nyeste Smart Lock-funktioner.
 • Aktivér Smart Lock.
 • Angiv, hvornår din enhed automatisk skal låses op.

Note

Funktionen Smart Lock er udviklet af Google™, og den præcise funktionalitet kan ændres løbende på grund af opdateringer fra Google™.

Note

Funktionen Smart Lock er muligvis ikke tilgængelig på alle markeder, i alle lande og i alle områder.

Sådan aktiverer du Smart Lock

 1. Kontrollér, at du har angivet et mønster, en pinkode eller en adgangskode for din skærmlås.
 2. Tap på Icn sony home apptray normal på din Startskærm.
 3. Find og tap på Indstillinger > Sikkerhed > Trust agents.
 4. Træk skyderen ud for Smart-lås (Google) til højre.
 5. Tap på tilbage-pilen ud for Trust agents.
 6. Find og tap på Smart-lås.
 7. Angiv dit mønster, din pinkode eller din adgangskode. Du skal angive denne skærmlås, hver gang du vil ændre indstillingerne for din Smart Lock.
 8. Vælg typen af Smart Lock.

Indstilling af, hvornår enheden automatisk skal være låst op

Du kan angive Smart Lock, så din enhed hele tiden er låst op, ved hjælp af følgende indstillinger:

 • Enheder, der er tillid til – Din enhed er hele tiden låst op, når der er forbindelse til en Bluetooth®-enhed, der er tillid til.
 • Pålidelige steder – Din enhed er hele tiden låst op, når du er på en placering, der er tillid til.
 • On-body-detektering – Din enhed er hele tiden låst op, når du bærer enheden på dig.

Du skal låse enheden op manuelt, når du ikke har brugt den i fire timer, og når du har genstartet den.

Oprettelse af forbindelse til Bluetooth®-enheder, der er tillid til

Du kan angive en forbundet Bluetooth®-enhed som en enhed, "der er tillid til", og angive, at din Xperia™-enhed skal være låst op, mens der er forbindelse til den. Så hvis du har Bluetooth®-enheder, du jævnligt opretter forbindelse til, f.eks. en højttaler i bilen eller et hjemmeunderholdningssystem, et Bluetooth®-ur eller en træningsgadget, kan du tilføje dem som enheder, der er tillid til, og omgå den ekstra sikkerhed på en låseskærm for at spare tid. Denne funktion er velegnet, hvis du normalt befinder dig på et relativt sikkert sted, når du bruger disse enheder. I visse tilfælde kan det stadig være nødvendigt at låse enheden op manuelt, før der kan oprettes forbindelse til en enhed, der er tillid til.

Note

Det anbefales ikke, at du tilføjer enheder, der hele tiden er sluttet til din enhed, som enheder, der er tillid til, f.eks. Bluetooth®-tastaturer eller -etuier.

Tip

Så snart en Bluetooth®-enhed, der er tillid til, slås fra eller bevæger sig uden for området, låses din skærm, og du skal bruge din pinkode, dit mønster eller din adgangskode for at låse den op.

Sådan tilføjer du en Bluetooth®-enhed, der er tillid til

 1. Kontrollér, at din enhed er parret og har forbindelse til den Bluetooth®-enhed, du vil tilføje som en enhed, der er tillid til.
 2. Tap på Enheder, der er tillid til i Smart Lock-menuen.
 3. Tap på Tilføj pålidelig enhed > Bluetooth.
 4. Tap på et enhedsnavn for at vælge det på listen over enheder, der har forbindelse. Det er kun parrede enheder, der vises på denne liste.
 5. Afhængigt af forbindelsens sikkerhed kan det være nødvendigt at låse din enhed op manuelt, før enheden, der er tillid til, kan sørge for, at den forbliver låst op.

Sådan fjerner du en Bluetooth®-enhed, der er tillid til

 1. Tap på Icn sony home apptray normal på din Startskærm.
 2. Find og tap på Indstillinger > Sikkerhed > Smart-lås > Enheder, der er tillid til.
 3. Tap på den enhed, du vil fjerne.
 4. Tap på Fjern pålidelig enhed.

Beskyttelse, når du bruger enheder, der er tillid til

Forskellige Bluetooth®-enheder understøtter forskellige Bluetooth®-standarder og sikkerhedsfunktioner. En anden person kan muligvis låse din Xperia™ op ved at imitere din Bluetooth®-forbindelse, også selvom din enhed, der er tillid til, ikke længere er i nærheden. Din enhed kan ikke altid bestemme, om din forbindelse er beskyttet mod en person, der forsøger at imitere den.

Når din enhed ikke kan bestemme, om du bruger en sikker forbindelse, får du en meddelelse på din Xperia™-enhed, og du skal måske låse den op manuelt, før enheden, der er tillid til, kan holde den oplåst.

Rækkevidden for Bluetooth®-forbindelser varierer, afhængigt af faktorer som modellen af din enhed, den tilsluttede Bluetooth®-enhed og dit miljø. Afhængigt af disse faktorer kan Bluetooth®-forbindelser virke på en afstand af op til 100 meter. Hvis en anden tager din Xperia™-enhed, mens den er i nærheden af en enhed, der er tillid til, kan den anden person måske få adgang til din Xperia™-enhed, hvis enheden, der er tillid til, har låst den op.

Oprettelse af forbindelse til steder, der er tillid til

Når funktionen Steder, der er tillid til, er angivet, deaktiveres sikkerheden for låseskærmen på din Xperia™-enhed, når du er på en placering, der er tillid til. For at denne funktion kan fungere, skal du have internetforbindelse (via Wi-Fi® anbefales), og din enhed skal have tilladelse til at bruge din aktuelle placering.

Hvis du vil angive steder, der er tillid til, skal du først sikre dig, at tilstanden for stor nøjagtighed af placeringer eller den batterisparende tilstand er aktiveret på din enhed, før du tilføjer hjemmeplaceringer eller brugerdefinerede placeringer.

Note

De nøjagtige dimensioner for en placering, der er tillid til, er et estimat og kan bevæge sig ud over de fysiske vægge i dit hjem eller andre steder, du har tilføjet som en placering, der er tillid til. Denne funktion kan holde din enhed låst op i en radius på op til 80 meter. Du skal også være opmærksom på, at placeringssignaler kan replikeres eller manipuleres. En person med adgang til specialudstyr kan låse din enhed op.

Sådan tilføjer du din hjemmeplacering

 1. Kontrollér, at placeringstilstand er slået til, og at du enten bruger indstillingen Høj nøjagtighed eller Batteribesparelse.
 2. Tap på Icn sony home apptray normal på din Startskærm.
 3. Tap på Indstillinger > Sikkerhed > Smart-lås >Pålidelige steder > Startside.
 4. Tap på Slå denne placering til.

Sådan redigerer du din hjemmeplacering

 1. Kontrollér, at placeringstilstand er slået til, og at du enten bruger indstillingen Høj nøjagtighed eller Batteribesparelse.
 2. Tap på Icn sony home apptray normal på din Startskærm.
 3. Find og tap på Indstillinger > Sikkerhed > Smart-lås > Pålidelige steder.
 4. Vælg din hjemmeplacering.
 5. Tap på Redigere.
 6. På søgelinjen skal du angive den placering, du vil bruge som hjemmeplacering.

Tip

Hvis dit hjem har flere bygninger på samme adresse, er den placering, der er tillid til, og som du vil tilføje, måske en anden placering end den faktiske adresse. Du kan opnå større placeringsnøjagtighed ved at tilføje den faktiske placering af dit hjem inden i bygningskomplekset som en brugerdefineret placering.

Sådan fjerner du din hjemmeplacering

 1. Kontrollér, at placeringstilstand er slået til, og at du enten bruger indstillingen Høj nøjagtighed eller Batteribesparelse.
 2. Tap på Icn sony home apptray normal på din Startskærm.
 3. Tap på Indstillinger > Sikkerhed > Smart-lås >Pålidelige steder > Startside.
 4. Tap på Slå denne placering fra.

Brug af brugerdefinerede placeringer

Du kan tilføje en placering som en brugerdefineret placering, der er tillid til, hvor din enhed kan forblive låst op.

Sådan tilføjer du et brugerdefineret sted

 1. Kontrollér, at placeringstilstand er slået til, og at du enten bruger indstillingen Høj nøjagtighed eller Batteribesparelse.
 2. Tap på Icn sony home apptray normal på din Startskærm.
 3. Find og tap på Indstillinger > Sikkerhed > Smart-lås > Pålidelige steder.
 4. Tap på Tilføj et pålideligt sted.
 5. Hvis du vil bruge den aktuelle placering som et brugerdefineret sted, der er tillid til, skal du tappe på Vælg denne placering.
 6. Du kan også angive en anden placering, tappe på ikonet med forstørrelsesglasset og skrive adressen. Din enhed søger efter den angivne placering. Hvis du vil bruge den foreslåede adresse, skal du tappe på adressen.
 7. Hvis du vil finjustere placeringen, skal du tappe på tilbage-pilen ud for adressen, trække placeringsnålen til den ønskede placering og derefter tappe på Vælg denne placering.

Sådan redigerer du et brugerdefineret sted

 1. Kontrollér, at placeringstilstand er slået til, og at du enten bruger indstillingen Høj nøjagtighed eller Batteribesparelse.
 2. Tap på Icn sony home apptray normal på din Startskærm.
 3. Find og tap på Indstillinger > Sikkerhed > Smart-lås > Pålidelige steder.
 4. Vælg det sted, du vil redigere.
 5. Tap på Rediger adresse.
 6. Du kan angive en anden placering ved at tappe på ikonet med forstørrelsesglasset og skrive adressen. Din enhed søger efter den angivne placering. Hvis du vil bruge den foreslåede adresse, skal du tappe på adressen.
 7. Hvis du vil finjustere placeringen, skal du tappe på tilbage-pilen ud for adressen, trække placeringsnålen til den ønskede placering og derefter tappe på Vælg denne placering.

Sådan fjerner du et brugerdefineret sted

 1. Kontrollér, at placeringstilstand er slået til, og at du enten bruger indstillingen Høj nøjagtighed eller Batteribesparelse.
 2. Tap på Icn sony home apptray normal på din Startskærm.
 3. Find og tap på Indstillinger > Sikkerhed > Smart-lås > Pålidelige steder.
 4. Vælg det sted, du vil fjerne.
 5. Tap på Slette.

Ulåst enhed, mens du bærer den

Ved hjælp af funktionen Registrering på krop kan du bevare din enhed ulåst, når du har den på dig, f.eks. hvis du bærer den i hånden, i lommen eller i en taske. Accelerometeren i din enhed sørger for, at din enhed er låst op, når den kan mærke, at du bærer den. Enheden låses, når accelerometeren registrerer, at du har lagt enheden fra dig.

Note

Funktionen Registrering på krop kan ikke mærke, hvis krop den er knyttet til. Hvis du giver din enhed til en anden, mens den er låst op ved hjælp af Registrering på krop, kan din enhed forblive ulåst for den anden bruger. Husk, at det er mindre sikkert at bruge funktionen Registrering på krop som sikkerhedsfunktion end et mønster, en pinkode eller en adgangskode.

Sådan aktiverer du registrering på krop

 1. Tap på Icn sony home apptray normal på din Startskærm.
 2. Find og tap på Indstillinger > Sikkerhed > Smart-lås > On-body-detektering.
 3. Træk skyderen ud for Fra til højre, og tap derefter på OK.

Brug af registrering på krop

Når du bruger funktionen Registrering på krop, skal du være opmærksom på følgende funktionsmåder:

 • Når din enhed mærker, at den er på din krop, forbliver den låst op, efter du har låst den op.
 • Når du lægger din enhed fra dig, og den mærker, at den ikke længere er på din krop, låses din enhed automatisk.
 • Når du har lagt din enhed fra dig, hvis du f.eks. lægger den på et bord, kan der gå op til et minut, indtil din enhed er låst.
 • Når du kommer ind i en bil, en bus eller et andet køretøj, kan der gå op til 5-10 minutter, før enheden er låst.
 • Bemærk, at når du stiger ombord på et fly eller en båd (eller et andet transportmiddel, der ikke er på landjorden), låses din enhed måske ikke automatisk, så du skal eventuelt huske at låse den manuelt.
 • Når du tager din enhed op igen eller stiger ud af transportmidlet, skal du bare låse den op én gang. Derefter forbliver din enhed låst op, så længe du har den på dig.

Sådan slår du registrering på krop fra

 1. Tap på Icn sony home apptray normal på din Startskærm.
 2. Find og tap på Indstillinger > Sikkerhed > Smart-lås > On-body-detektering.
 3. Træk skyderen ud for Til til højre.
Var disse oplysninger nyttige for dig?
Ja Nej
Dit input er værdifuldt!
Hvorfor var disse oplysninger ikke nyttige for dig?
Send
Tak for dit input!
Find dit produkt
Find
På din Xperia™-enhed skal du gå til Indstillinger > Om telefon/tablet > Modelnummer
Find
På din Xperia™-enhed skal du gå til Indstillinger > Om telefon/tablet > Modelnummer