account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Hjælp os med at forbedre vores websted
Besvar et par hurtige spørgsmål for at evaluere dit besøg.

Læsning og sending af beskeder

I appen Meddelelser vises dine meddelelser som samtaler, hvilket betyder, at alle meddelelser til eller fra en bestemt person er grupperet sammen. Hvis du vil sende MMS'er, skal du have de korrekte MMS-indstillinger på enheden. Se Indstillinger for internet og MMS .

Note

Antallet af tegn, som du kan sende i en enkelt besked varierer afhængigt af operatøren og det anvendte sprog. Den maksimale størrelse af en MMS, som omfatter mediefilernes størrelse, er også afhængig af operatøren. Kontakt din netoperatør for at få flere oplysninger.

Oversigt over meddelelser på Sony-smartphones
1 Gå tilbage til listen over samtaler
2 Ring til meddelelsens afsender
3 Få vist flere indstillinger
4 Sendte og modtagne meddelelser
5 Send en færdiggjort meddelelse
6 Tekstindtastningsfelt
7 Tilføj vedhæftede filer

Sådan opretter og sender du en meddelelse

 1. På din Startskærm skal du tappe på ikonet for programskærmen på Sony-smartphones og derefter finde og tappe på Icn sony app messaging.
 2. Tap på Icn sony conv new message.
 3. Indtast modtagerens navn eller telefonnummer eller andre kontaktoplysninger, som du har gemt om modtageren, og foretag derefter et valg på den liste, der vises. Hvis modtageren ikke står på listen som en kontakt, kan du indtaste modtagerens nummer manuelt.
 4. Hvis du vil sende en gruppemeddelelse, skal du gentage den procedure, der er beskrevet ovenfor, for at tilføje flere modtagere.
 5. Tap på Skriv besked, og indtast meddelelsens tekst.
 6. Hvis du vil tilføje en vedhæftet fil, skal du tappe på Icn sony menu attachment og vælge en indstilling.
 7. Tap på Icn sony send message button for at sende meddelelsen.

Tip

Hvis du afslutter en meddelelse, inden du har sendt den, gemmes den som en kladde. Samtalen bliver tagget med ordet Kladde:.

Sådan læser du en modtaget besked

 1. Tap fra Startskærm, på Icn sony home apptray normal, find og tap derefter på Icn sony app messaging.
 2. Tap på den ønskede samtale.
 3. Hvis beskeden endnu ikke er overført, skal du tappe på og holde den nede. Tap derefter på Overfør besked.

Tip

Alle modtagne meddelelser gemmes som standard i enhedens hukommelse.

Sådan besvarer du en meddelelse

 1. Tap på Icn sony home apptray normal på din Startskærm, og find og tap derefter på Icn sony app messaging.
 2. Tap på samtalen med meddelelsen.
 3. Indtast dit svar og tap på Icn sony send message button.

Sådan videresender du en meddelelse

 1. På din Startskærm skal du tappe på Ikonet for programskærmen på Sony-smartphonesog derefter finde og tappe på Ikonet Meddelelser på Sony-smartphones.
 2. Tap på den samtale, der indeholder den meddelelse, du vil videresende.
 3. Berør og hold ned på den meddelelse, du vil videresende, og tap derefter på Videresend besked.
 4. Indtast modtagerens navn eller telefonnummer eller andre kontaktoplysninger, som du har gemt om modtageren, og foretag derefter et valg på den liste, der vises. Hvis modtageren ikke står på listen som en kontakt, kan du indtaste modtagerens nummer manuelt.
 5. Rediger evt. meddelelsen, og tap derefter på Icn sony send message button.

Sådan gemmer du en fil indholdt i en modtaget meddelelse

 1. Tap fra Startskærm, på Icn sony home apptray normal, find og tap derefter på Icn sony app messaging.
 2. Tap på samtalen, du vil åbne.
 3. Tap, hvis meddelelsen endnu ikke er blevet hentet, på og hold meddelelsen, tap derefter på Overfør besked.
 4. Berør og hold meddelelsen du vil gemme, vælg derefter den ønskede indstilling.
Var disse oplysninger nyttige for dig?
Ja Nej
Dit input er værdifuldt!
Hvorfor var disse oplysninger ikke nyttige for dig?
Send
Tak for dit input!
Find dit produkt
Find
På din Xperia™-enhed skal du gå til Indstillinger > Om telefon/tablet > Modelnummer
Find
På din Xperia™-enhed skal du gå til Indstillinger > Om telefon/tablet > Modelnummer