account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Hjælp os med at forbedre vores websted
Besvar et par hurtige spørgsmål for at evaluere dit besøg.

Eksponering, farve og lysforhold

En god eksponering til dine fotos kræver den rette mængde lys. Kameraet registrerer og justerer automatisk de omgivende lysforhold.

Der kræves forskellige eksponeringer, når der f.eks. tages billeder af ansigter, ved genstande i bevægelse eller ved lav belysning.

Optimering af lysforhold

 • Kig efter lys, lysets retning og farve, der giver motivet form og dybde. Denne type lys forekommer lige inden solopgang og solnedgang. Naturligt lys fra et vindue er også godt.
 • For at få billeder i højere kvalitet ved lav belysning skal du holde kameraet i ro. Du kan anbringe kameraet på en fast overflade og bruge selvudløseren.
 • Selvom lysforholdene er dårlige, skal du prøve at tage billeder med og uden blitzen. Kvaliteten bliver nogle gange bedre uden blitzen.

Sådan bruger du blitzen

 1. Når du bruger kameraet, skal du tappe på det blitzikon, der vises på skærmen, f.eks. Ikon for automatisk blitz.
 2. Rediger eventuelt blitzindstillingen.
 3. Tryk på kameratasten, eller tap på lukkerknappen for at tage et billede eller optage en video.

De tilgængelige indstillinger afhænger af den valgte optagetilstand.

Når baggrunden er lysere end genstanden, kan du bruge Fill-blitz til at fjerne uønskede mørke skygger.

Værdi for farve, lysstyrke og eksponering

Dit kamera justerer automatisk værdien for farve, lysstyrke og eksponering ved at registrere lysforholdene og fastslå farvetemperaturen for omgivende lys. Digitale kameraer kan kun komme med et estimat over farvetemperaturen, så du skal måske justere indstillingerne for at måle den rette temperatur.

Hvis du oplever gule fotos i indendørs miljøer eller blålige fotos, når du bruger blitzen, kan du prøve at justere farven i tilstanden Bedste auto .

Hvis du vil opnå bedre eksponering i omgivelser med lav belysning, skal du ændre lysstyrken, når du bruger tilstandene Bedste auto og Video , eller ændre eksponeringsværdien, når du bruger tilstanden Manuelt .

Sådan justerer du farve og lysstyrke

 1. Tap på Ikon for indstillinger, når du bruger kameraet.
 2. Tap på Farve og lysstyrke.
 3. Træk skyderne for at justere farven og lysstyrken.
 4. Tryk på kameratasten, eller tap på lukkerknappen for at tage et billede eller optage en video.
 5. Tap på Ikon for afslutning for at nulstille og lukke farveindstillingen.

Denne indstilling er kun tilgængelig i tilstandene Bedste auto og Video .

  Når du bruger kameraet, kan du også justere farven og lysstyrken ved ganske enkelt at tappe på skærmen. Hvis du vi aktivere funktionen, skal du kontrollere, at Objektsporing er slået til.

Sådan justerer du eksponeringsværdien

 1. Tap på Ikon for hvidbalance, når du bruger kameraet.
 2. Tap på EV, og træk skyderen for at justere eksponeringsværdien.
 3. Luk indstillingsmenuen. Indstillingen gemmes.
 4. Tryk på kameratasten, eller tap på lukkerknappen for at tage et billede.

 Eksponering om natten – flytning af gif

Denne indstilling er kun tilgængelig i tilstanden Manuelt .

Lukkertid

Lukkertiden henviser til, hvor længe lukkeren er åben, og kameraets sensor er udsat for lys.

En hurtig lukkertid hjælper med at fryse bevægelse, mens en langsom lukkertid kan skabe en effekt, der kaldes "sløring pga. bevægelse", hvor genstande i bevægelse vises sløret, mens de er i bevægelse.

Lukkertiden justeres automatisk i tilstandene Bedste auto og Video .

Sådan justerer du lukkertiden

 1. Tap på Ikon for hvidbalance, når du bruger kameraet.
 2. Tap på SS, og træk skyderen for at justere lukkertiden.
 3. Luk indstillingsmenuen. Indstillingen gemmes.
 4. Tryk på kameratasten, eller tap på lukkerknappen for at tage billedet.

  Denne indstilling er kun tilgængelig i tilstanden Manuelt for hovedkameraet.

ISO

ISO bestemmer, hvor følsomt dit kamera er over for lys. Et lavt ISO-tal betyder lav følsomhed, og et højt ISO-tal betyder højere følsomhed. En højere følsomhed kan medføre, at dine fotos bliver slørede.

Vælg en højere ISO-værdi, når du tager billeder af genstande i bevægelse, eller når du tager billeder ved lav belysning uden blitzen.

Hvis der er for meget lys, skal du bruge den laveste ISO-indstilling for at opnå en bedre billedkvalitet.

ISO justeres automatisk i tilstandene Bedste auto og Video .

Sådan justerer du ISO-værdien

 1. Tap på Ikon for hvidbalance, når du bruger kameraet.
 2. Tap på ISO, og vælg en ISO-værdi.
 3. Luk indstillingsmenuen. Indstillingen gemmes.
 4. Tryk på kameratasten, eller tap på lukkerknappen for at tage et billede.

Denne indstilling er kun tilgængelig i tilstanden Manuelt for hovedkameraet.

Stærkt baggrundslys (HDR)

I tilstandene Bedste auto og Video justeres stærkt baggrundslys automatisk, og det vises ved Ikon for aktiveret HDR. Du kan manuelt justere stærkt baggrundslys i tilstanden Manuelt .

Sådan justerer du i forhold til et stærkt baggrundslys

 1. Tap på Ikon for indstillinger, når du bruger kameraet.
 2. Tap på skyderen for HDR for at aktivere funktionen.
 3. Luk indstillingsmenuen. Indstillingen gemmes.
 4. Tryk på kameratasten, eller tap på lukkerknappen for at tage et billede.

  Denne indstilling er kun tilgængelig i tilstanden Manuelt .

Hvidbalance

I tilstandene Bedste auto og Video sker justering af hvidbalancen automatisk. Du kan justere hvidbalancen manuelt i tilstanden Manuelt .

Sådan justerer du hvidbalancen

 1. Tap på Ikon for hvidbalance, når du bruger kameraet.
 2. Tap på WB, og vælg en af de forudindstillede værdier for lysforhold, f.eks. Ikon for hvidbalance ved overskyet.
 3. Luk indstillingsmenuen. Indstillingen gemmes.
 4. Tryk på kameratasten, eller tap på lukkerknappen for at tage et billede.

  Denne indstilling er kun tilgængelig i tilstanden Manuelt .

Indstillinger for hvidbalance

Ikon for automatisk hvidbalance

Auto

Juster farvebalancen automatisk.

Ikon for hvidbalance ved overskyet

Skyer

Juster farvebalancen til en overskyet himmel.

Ikon for hvidbalance ved dagslys

Dagslys

Juster farvebalancen til udendørs brug i solskin.

Ikon for hvidbalance ved fluorescerende lys

Fluorescerende

Juster farvebalancen til fluorescerende lys.

Ikon for skinnende hvidbalance

Skinnende

Juster farvebalancen for varme lysforhold, f.eks. under en lyspære.

Optimering af eksponering

Under måling af eksponering måles mængden af lys, der rammer en genstand, for at optimere eksponeringen.

Måling af eksponering justeres automatisk i tilstandene Bedste auto og Video . Du kan justere eksponeringen manuelt i tilstanden Manuelt , hvis du f.eks. vil ændre eksponeringen for en bestemt del af fotoet.

Sådan justerer du eksponering med måling

 1. Tap på Ikon for indstillinger, når du bruger kameraet.
 2. Tap på Mere > Måling.
 3. Vælg en eksponeringsindstilling, og luk indstillingsmenuen. Indstillingen gemmes.
 4. Tryk på kameratasten, eller tap på lukkerknappen for at tage dit billede.

  Denne indstilling er kun tilgængelig i tilstanden Manuelt .

Indstillinger for måling

Ansigt

Måler lysmængden på et ansigt og justerer eksponeringen, så ansigtet hverken er for mørkt eller for lyst

Multi

Deler billedet op i flere dele og måler hver del for at optimere eksponeringen

Center

Finder midten af billedet og indstiller eksponeringen ud fra genstandens lysstyrke

Spot

Justerer eksponeringen for en meget lille del af genstanden

Berøring

Giver dig mulighed for at berøre skærmen for at identificere den genstand eller det område, hvor eksponeringen skal optimeres

Var disse oplysninger nyttige for dig?
Ja Nej
Dit input er værdifuldt!
Hvorfor var disse oplysninger ikke nyttige for dig?
Send
Tak for dit input!
Find dit produkt
Find
På din Xperia™-enhed skal du gå til Indstillinger > Om telefon/tablet > Modelnummer
Find
På din Xperia™-enhed skal du gå til Indstillinger > Om telefon/tablet > Modelnummer