account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Hjælp os med at forbedre vores websted
Besvar et par hurtige spørgsmål for at evaluere dit besøg.

Juridisk meddelelse

Sony G8441

Denne brugervejledning er udgivet af Sony Mobile Communications Inc. eller et af dets datterselskaber uden garanti. Sony Mobile Communications Inc. forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at foretage forbedringer og ændringer af denne brugervejledning som følge af typografiske fejl, unøjagtigheder i de aktuelle oplysninger eller forbedringer af programmer og/eller udstyr. Eventuelle ændringer vil dog blive inkluderet i nye udgaver af denne brugervejledning. Alle illustrationer er udelukkende medtaget som eksempler og er muligvis ikke en nøjagtig gengivelse af den faktiske enhed.

Alle produkt- og virksomhedsnavne, der er nævnt heri, er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere. Der tages forbehold for alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er angivet heri. Du kan finde flere oplysninger på www.sonymobile.com/us/legal/.

Denne brugervejledning kan henvise til tjenester eller apps fra tredjeparter. Anvendelse af sådanne apps og tjenester kan kræve separat registrering hos tredjepartsudbyderen, betaling af gebyrer eller klargøring af kreditkortoplysninger samt til enhver tid være underlagt yderligere vilkår for anvendelse, ændring, afbrydelse eller ophør. Hvis du benytter apps, som du får adgang til via en tredjeparts websted, skal du først gennemgå dette websteds vilkår for anvendelse og den gældende politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Sony garanterer ikke tilgængeligheden eller funktionaliteten af tredjeparters programmer, websteder eller udbudte tjenester.

Med enheden kan du hente, gemme og videresende flere former for indhold, f.eks. ringetoner. Anvendelsen af et sådant indhold kan være begrænset eller forbudt i henhold til rettigheder tilhørende tredjeparter, herunder ophavsretligt beskyttede rettigheder. Du, og ikke Sony, har det fulde ansvar for eventuelt ekstra indhold, som du overfører til eller videresender fra enheden. Inden du anvender dette ekstra indhold, skal du kontrollere, at de formål, du har tænkt dig at anvende det til, er licenseret eller på anden måde godkendt. Sony garanterer ikke for nøjagtigheden, integriteten eller kvaliteten af et sådant ekstra indhold eller andet indhold tilhørende tredjepart. Sony kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for et eventuelt misbrug af sådant ekstra indhold eller andet indhold tilhørende tredjepart.

Dette produkt er givet i licens iht. MPEG-4 Visual- og AVC-patentporteføljen af licenser til en ikke-kommerciel brugers personlige anvendelse til (i) kodning af video i overensstemmelse med MPEG-4 Visual-standarden ("MPEG-4 Video") eller AVC-standarden ("AVC Video") og/eller (ii) afkodning af MPEG-4- eller AVC-video kodet af en forbruger som en personlig og ikke-kommerciel aktivitet og/eller modtaget fra en videoudbyder, der har fået licens af MPEG LA til at levere MPEG-4- og/eller AVC-video. Der er ikke givet licens, hverken direkte eller indirekte, til nogen anden anvendelse. Der kan rekvireres flere oplysninger med relation til reklamebrug samt intern og kommerciel brug og licens hertil fra MPEG LA, L.L.C. Se www.mpegla.com. Teknologien til afkodning af MPEG Layer-3-lyd er givet i licens af Fraunhofer IIS and Thomson.

SONY MOBILE ER IKKE ANSVARLIG FOR TAB, SLETNING OG/ELLER DATAOVERSKRIVELSE AF PERSONLIGE DATA ELLER FILER, DER ER GEMT PÅ ENHEDEN (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, KONTAKTER, MUSIKNUMRE OG BILLEDER), DER OPSTÅR SOM FØLGE AF EN OPDATERING AF ENHEDEN I HENHOLD TIL EN AF DE I NÆRVÆRENDE BRUGERVEJLEDNING ELLER DOKUMENTATION BESKREVNE METODER. SONY MOBILES ELLER SONY MOBILES LEVERANDØRERS SAMLEDE ANSVAR FOR EVENTUELLE OG ALLE SKADER, TAB OG SØGSMÅLSGRUNDLAG (UANSET OM DET ER I HENHOLD TIL AFTALERET ELLER ERSTATNINGSRET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, FORSØMMELIGHED ELLER ANDET) SKAL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSTIGE DET BELØB, DU FAKTISK HAR BETALT FOR DIN ENHED.

© 2017 Sony Mobile Communications Inc.

Alle rettigheder forbeholdes.

Var disse oplysninger nyttige for dig?
Ja Nej
Dit input er værdifuldt!
Hvorfor var disse oplysninger ikke nyttige for dig?
Send
Tak for dit input!
Find dit produkt
Find
På din Xperia™-enhed skal du gå til Indstillinger > Om telefon/tablet > Modelnummer
Find
På din Xperia™-enhed skal du gå til Indstillinger > Om telefon/tablet > Modelnummer