account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Hjælp os med at forbedre vores websted
  Besvar et par hurtige spørgsmål for at evaluere dit besøg.

  Wi-Fi

  Brug ‎Wi-Fi -forbindelser til at surfe på internettet, hente apps eller sende og modtage mails. Når du har oprettet forbindelse til et ‎Wi-Fi -netværk, husker enheden netværket og opretter automatisk forbindelse til det, næste gang du er inden for dets rækkevidde.

  Nogle ‎Wi-Fi -netværk kræver, at du logger på en webside, før du kan få adgang. Kontakt administratoren for det relevante ‎Wi-Fi -netværk for at få flere oplysninger.

  De tilgængelige ‎Wi-Fi -netværk er måske åbne eller sikre. Sikre netværk er markeret med Wi-Fi lock icon ud for navnet på ‎Wi-Fi -netværket.

  Nogle ‎Wi-Fi -netværk vises ikke på listen over tilgængelige netværk, fordi de ikke udsender deres netværksnavn (SSID). Hvis du kender netværksnavnet, kan du manuelt føje det til listen over tilgængelige ‎Wi-Fi -netværk.

  Sådan slår du Wi-Fi til/fra

  1. Søg efter og tap på Indstillinger > Netværk og internet > Wi-Fi .
  2. Tap på skyderen for at aktivere eller deaktivere ‎Wi-Fi .

  Der går muligvis nogle sekunder, før ‎Wi-Fi -forbindelsen er aktiveret.

  Sådan opretter du forbindelse til et Wi-Fi-netværk

  1. Søg efter og tap på Indstillinger > Netværk og internet > Wi-Fi .
  2. Tap på skyderen for at slå ‎Wi-Fi til. Alle tilgængelige ‎Wi-Fi -netværk vises.
  3. Tap på et ‎Wi-Fi -netværk for at oprette forbindelse til det. Indtast den relevante adgangskode til et sikkert netværk. Wi-Fi icon vises på statuslinjen, når der er oprettet forbindelse.

  Listen over tilgængelige ‎Wi-Fi -netværk opdateres automatisk. Hvis du ikke kan oprette forbindelse til et ‎Wi-Fi -netværk, skal du se i de relevante tip til fejlfinding .

  Sådan tilføjer du manuelt et Wi-Fi-netværk

  1. Søg efter og tap på Indstillinger > Netværk og internet > Wi-Fi .
  2. Rul ned, og tap på Tilføj netværk.
  3. Indtast oplysninger om Netværksnavn.
  4. Tap på feltet Sikkerhed for at vælge en sikkerhedstype.
  5. Indtast eventuelt en adgangskode.
  6. Hvis du vil redigere avancerede indstillinger, f.eks. proxy- og IP-indstillinger samt Skjult netværk, skal du tappe på Avancerede valgmuligheder og derefter redigere indstillingerne efter behov.
  7. Tap på Gem.

  Kontakt administratoren af dit ‎Wi-Fi -netværk for at få oplyst netværks-SSID og adgangskode.

  Sådan forstærker du Wi-Fi -signalstyrken

  Antenneområde for Wi-Fi

  Du kan gøre flere forskellige ting for at forbedre modtagelsen af ‎Wi-Fi -signalet:

  • Flyt enheden tættere på ‎Wi-Fi -adgangspunktet.
  • Flyt ‎Wi-Fi -adgangspunktet væk fra potentielle forhindringer eller interferenskilder.
  • Undgå at tildække enhedens ‎Wi-Fi -antenneområde (det fremhævede område på illustrationen).

  Wi-Fi-indstillinger

  Når du har forbindelse til et ‎Wi-Fi -netværk, eller hvis der findes tilgængelige ‎Wi-Fi -netværk, der hvor du befinder dig, kan du få vist status på disse netværk. Du kan også aktivere enheden til at give dig besked, så snart den registrerer et åbent ‎Wi-Fi -netværk.

  Sådan aktiverer du ‎Wi-Fi automatisk

  1. Kontrollér, at ‎Wi-Fi er slået til for din enhed.
  2. Søg efter og tap på Indstillinger > Netværk og internet > Wi-Fi .
  3. Rul ned, og tap på Wi-Fi-præferencer. Tap på kontakten Aktivér Wi-Fi automatisk for at aktivere eller deaktivere.

  Sådan aktiverer eller deaktiverer du beskeder om Wi-Fi-netværk

  1. Kontrollér, at ‎Wi-Fi er slået til for din enhed.
  2. Søg efter og tap på Indstillinger > Netværk og internet > Wi-Fi .
  3. Tap på Wi-Fi-præferencer.
  4. Tap på skyderen for Underretning om åbne netværk for at aktivere eller deaktivere funktionen.

  Sådan får du vist detaljerede oplysninger om et Wi-Fi-netværk, der er oprettet forbindelse til

  1. Søg efter og tap på Indstillinger > Netværk og internet > Wi-Fi .
  2. Tap på det ‎Wi-Fi -netværk, der er oprettet forbindelse til. Der vises detaljerede netværksoplysninger.

  Sådan aktiverer du automatisk netværksskift

  1. Søg efter og tap på Indstillinger > Netværk og internet > Wi-Fi .
  2. Tap på Wi-Fi-præferencer > Avanceret.
  3. Tap på skyderen Automatisk netværksskift, og tap på AKTIVÉR.

  Sådan ændrer du indstillingen for automatisk tilslutning for hvert gemt netværk

  1. Søg efter og tap på Indstillinger > Netværk og internet > Wi-Fi .
  2. Tap på Wi-Fi-præferencer > Avanceret > Automatisk forbindelse.
  3. Tap på ‎Wi-Fi -netværket for at aktivere eller deaktivere det.

  Sådan søger du efter MAC-adressen for din enhed

  1. Søg efter og tap på Indstillinger > Netværk og internet > Wi-Fi .
  2. Tap på Wi-Fi-præferencer > Avanceret.
  3. MAC-adresse vises på listen.

  Mac-adressen ‎Wi-Fi vises også under Indstillinger > System > Om telefonen > MAC-adresse for Wi-Fi .

  Var disse oplysninger nyttige for dig?
  Ja Nej
  Dit input er værdifuldt!
  Hvorfor var disse oplysninger ikke nyttige for dig?
  Send
  Tak for dit input!
  Find dit produkt
  Find
  På din Xperia™-enhed skal du gå til Indstillinger > Om telefon/tablet > Modelnummer
  Find
  På din Xperia™-enhed skal du gå til Indstillinger > Om telefon/tablet > Modelnummer