account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Hjælp os med at forbedre vores websted
Besvar et par hurtige spørgsmål for at evaluere dit besøg.

Lydstyrke, vibration og lyd

Du kan ændre lydstyrke og vibration enten ved hjælp af volumentasterne eller ved at ændre en indstilling. Lyde og toner kan kun ændres fra en indstilling.

Appindstillinger kan tilsidesætte de valgte indstillinger for lydstyrke, vibration og lyd.

Lydstyrke og vibration

Du kan bruge volumentasten til hurtigt at ændre lydstyrken for ringetone, medier eller alarm. Derudover kan du indstille din enhed til at vibrere Ikon for ringetone og vibrering eller aktivere en indstilling for Forstyr ikke Ikon for lydløs ringetone for at slå lyde og vibrationer fra. Du kan finde flere oplysninger om Forstyr ikke under Gør din enhed lydløs med Forstyr ikke.

Lydstyrken for ringetonen Ikon for lyd slået til har indflydelse på indgående opkald og beskeder, og lydstyrken for medier Ikon for mediets lydstyrke har indflydelse på musik, videoer, spil og andre medier. Hvis du f.eks. ændrer lydstyrken, mens du ser en video, ændres lydstyrken for medier. Lydstyrken for alarm vises ved Ikon for alarmbesked.

Sådan ændrer du lydstyrken

 1. Tryk volumentasten op eller ned. Derved ændres lydstyrken for ringetoner og meddelelser.
 2. Hvis du vil ændre lydstyrken for medier eller alarmer, skal du tappe på Ikon for flere indstillinger. Brug skyderne til at justere lydstyrken.

Tap på et lydstyrkeikon for hurtigt at slå lydstyrken til eller fra.

Sådan aktiverer du vibrerings- eller Forstyr ikke -tilstand

 1. Hold volumentasten nede, indtil Ikon for ringetone og vibrering vises, for at aktivere vibreringstilstand.
 2. Slip volumentasten, og tryk den ned igen for at aktivere Forstyr ikke-tilstanden.

Sådan aktiverer du lyd med vibration for indgående opkald

 1. Søg efter og tap på Indstillinger > Lyd.
 2. Tap på skyderen ud for Vibrer også ved opkald for at aktivere funktionen.

Lyde og toner

Sådan indstiller du ringetonen

 1. Søg efter og tap på Indstillinger > Lyd > Ringetone ved opkald.
 2. Dual SIM-brugere skal vælge et SIM-kort.
 3. Vælg en indstilling på listen, eller tap på Ikon for tilføjelse for at vælge en musikfil, der er gemt på enheden.
 4. Tap på UDFØRT for at bekræfte.

Hvis du vil indstille en bestemt ringetone for en kontakt, skal du gå til Tilføjelse og redigering af kontakter. Dual SIM-brugere kan indstille forskellige ringetoner for de enkelte SIM-kort.

Sådan indstiller du beskedlyden

 1. Søg efter og tap på Indstillinger > Lyd > Beskedlyd.
 2. Vælg en lyd på listen, eller vælg Ingen for at slå alle beskedlyde fra, og indstil kun dine beskeder til at vibrere.
 3. Hvis du vil vælge en musikfil, der er gemt på din enhed, skal du tappe på Ikon for tilføjelse.
 4. Tap på UDFØRT for at bekræfte.

Du kan ændre dine appindstillinger for at tillade lyden fra en bestemt app, også selvom beskedlyden er indstillet til Ingen . Se Beskeder.

Sådan aktiverer eller deaktiverer du andre lyde og toner

 1. Søg efter og tap på Indstillinger > Lyd > Avanceret.
 2. Tap på skyderne for at aktivere eller deaktivere de forskellige lyde og toner.
Var disse oplysninger nyttige for dig?
Ja Nej
Dit input er værdifuldt!
Hvorfor var disse oplysninger ikke nyttige for dig?
Send
Tak for dit input!
Find dit produkt
Find
På din Xperia™-enhed skal du gå til Indstillinger > Om telefon/tablet > Modelnummer
Find
På din Xperia™-enhed skal du gå til Indstillinger > Om telefon/tablet > Modelnummer