account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Hjælp os med at forbedre vores websted
Besvar et par hurtige spørgsmål for at evaluere dit besøg.

Trådløs Bluetooth-teknologi

Brug Bluetooth-funktionen til at sende filer til andre Bluetooth-kompatible enheder eller til at oprette forbindelse til håndfrit tilbehør. Bluetooth-forbindelser fungerer bedst inden for en afstand af 10 meter uden massive genstande imellem. I visse tilfælde skal du parre enheden manuelt med andre Bluetooth-enheder.

Interoperabilitet og kompatibilitet mellem Bluetooth-enheder varierer.

Hvis du anvender en enhed med flere brugere, kan de enkelte brugere ændre Bluetooth-indstillingerne, og ændringerne påvirker alle brugere.

Sådan aktiverer eller deaktiverer du Bluetooth-funktionen

 1. Søg efter og tap på Indstillinger > Enhedsforbindelse > Bluetooth.
 2. Tap på skyderen for Bluetooth for at aktivere eller deaktivere funktionen.

Du kan også slå Bluetooth til eller fra i panelet Hurtige indstillinger.

Navngivning af enheden

Du kan give enheden et navn. Dette navn vises til andre enheder, når du har slået Bluetooth-funktionen til, og enheden er indstillet til at være synlig.

Sådan giver du din enhed et navn

 1. Kontrollér, at Bluetooth-funktionen er slået til.
 2. Søg efter og tap på Indstillinger > Enhedsforbindelse > Bluetooth.
 3. Tap på Ikon for Menu > Omdøb denne enhed.
 4. Angiv et navn til enheden.
 5. Tap på OMDØB.

Sådan parrer du din enhed med en anden Bluetooth-enhed

Du kan parre enheden med en anden enhed, f.eks. et Bluetooth-headset eller et Bluetooth-sæt til bilen, og anvende disse andre enheder til at dele musik.

Når du har parret enheden med en anden Bluetooth-enhed, husker enheden parringen. Når du parrer enheden med en Bluetooth-enhed første gang, bliver du muligvis bedt om at angive en adgangskode. Enheden prøver automatisk den generiske adgangskode 0000. Hvis det ikke virker, kan du finde adgangskoden til enheden i brugervejledningen til din Bluetooth-enhed. Det er ikke nødvendigt at indtaste denne adgangskode igen, næste gang du opretter forbindelse til en Bluetooth-enhed, du har parret enheden med tidligere.

Visse Bluetooth-enheder, f.eks. de fleste Bluetooth-headsets, kræver, at du både parrer og opretter forbindelse til den anden enhed.

Du kan parre enheden med flere Bluetooth-enheder, men du kan kun oprette forbindelse til én Bluetooth-profil ad gangen.

Sådan parrer du enheden med en anden Bluetooth-enhed

 1. Kontrollér, at Bluetooth-funktionen er aktiveret og synlig for andre Bluetooth-enheder på den enhed, du vil parre enheden med.
 2. Søg efter og tap på Indstillinger > Enhedsforbindelse > Bluetooth.
 3. Tap på skyderen ud for Bluetooth for at aktivere funktionen. Der vises en liste over de tilgængelige Bluetooth-enheder.
 4. Vælg den Bluetooth-enhed, som du vil parre enheden med.
 5. Indtast en adgangskode, hvis du bliver bedt om det, eller bekræft den samme adgangskode på begge enheder.

Sådan opretter du forbindelse mellem enheden og en anden Bluetooth-enhed

 1. Søg efter og tap på Indstillinger > Enhedsforbindelse > Bluetooth.
 2. Tap på den Bluetooth-enhed, du vil oprette forbindelse til.

Sådan ophæver du parringen med en Bluetooth-enhed

 1. Søg efter og tap på Indstillinger > Enhedsforbindelse > Bluetooth.
 2. Under Forbundne enheder skal du tappe på Ikon for indstillinger ud for navnet på den enhed, du vil ophæve parringen med.
 3. Tap på Glem.

Sådan sender og modtager du elementer vha. Bluetooth-teknologi

Anvend Bluetooth-teknologi til at dele elementer med andre Bluetooth-kompatible enheder, f.eks. telefoner eller computere. Du kan sende og modtage følgende slags elementer:
 • Fotos og videoer
 • Musik- og andre lydfiler
 • Websider

Sådan sender du elementer vha. Bluetooth

 1. Kontrollér, at Bluetooth-funktionen er slået til for modtagerenheden, og at enheden er synlig for andre Bluetooth-enheder.
 2. Åbn det program på afsenderenheden, der indeholder det element, du vil sende. Rul til objektet.
 3. Afhængigt af appen og det element, du vil sende, skal du måske berøre og holde elementet nede eller åbne elementet og derefter tappe på Ikon for deling.
 4. Vælg Bluetooth.
 5. Slå Bluetooth til, hvis du bliver bedt om det.
 6. Tap på navnet på modtagerenheden.
 7. På modtagerenheden skal du acceptere forbindelsen, hvis du bliver bedt om det.
 8. På afsenderenheden skal du bekræfte overførslen til modtagerenheden, hvis du bliver bedt om det.
 9. Acceptér det indgående element på modtagerenheden.

Sådan modtager du elementer ved hjælp af Bluetooth

 1. Sørg for, at Bluetooth-funktionen er slået til og er synlig for andre Bluetooth-enheder.
 2. Sendeenheden starter nu med at sende data til din enhed.
 3. Hvis du bliver bedt om det, skal du indtaste den samme adgangskode på begge enheder eller bekræfte den foreslåede adgangskode.
 4. Når du får en besked om en indgående fil på din enhed, skal du trække statuslinjen nedad og tappe på beskeden for at acceptere filoverførslen.
 5. Tap på Accepter for at starte filoverførslen.
 6. Hvis du vil have vist status for overførslen, skal du trække statuslinjen nedad.
 7. Hvis du vil åbne et element, du har modtaget, skal du trække statuslinjen nedad og tappe på den relevante besked.

Sådan får du vist filer, du har modtaget via Bluetooth

 1. Søg efter og tap på Indstillinger > Enhedsforbindelse > Bluetooth.
 2. Tap på Ikon for Menu, og vælg Vis modtagne filer.
Var disse oplysninger nyttige for dig?
Ja Nej
Dit input er værdifuldt!
Hvorfor var disse oplysninger ikke nyttige for dig?
Send
Tak for dit input!
Find dit produkt
Find
På din Xperia™-enhed skal du gå til Indstillinger > Om telefon/tablet > Modelnummer
Find
På din Xperia™-enhed skal du gå til Indstillinger > Om telefon/tablet > Modelnummer