account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Hjælp os med at forbedre vores websted
  Besvar et par hurtige spørgsmål for at evaluere dit besøg.

  Der er ingen netdækning eller mobildataforbindelse

  De følgende trin varierer muligvis for de forskellige Android-versioner. Hvis du vil vide, hvilken Android-version din enhed har, skal du søge efter og tappe på Indstillinger > Om telefonen > Android-version. Hvis du ikke kan se Om telefonen under Indstillinger, skal du tappe på System.

  • Hvis der ikke er nogen netdækning, kan du benytte følgende fremgangsmåde:

   • Sluk enheden, og tænd den igen. Derved lukker du alle åbne programmer og frigør hukommelse, hvilket undertiden automatisk kan løse problemet.

   • Sørg for, at Flytilstand er slået fra.

    Sådan slår du Flytilstand fra

    1. Søg efter og tap på Indstillinger > Netværk og internet .
    2. Tap på kontakten Flytilstand for at deaktivere funktionen. Du kan muligvis finde elementet under Avanceret .

   • Kontrollér ikonet for signalstyrke på statuslinjen for at sikre, at enheden har forbindelse til et netværk. Hvis signalet er svagt, eller du ikke har noget signal, skal du gå til en åben plads eller tættere på et vindue.

   • Hvis enheden ikke modtager et netværkssignal, eller signalet er for svagt, skal du kontakte netværksoperatøren for at sikre, at netværket har dækning der, hvor du er.

   • Sørg for, at du har indstillet enheden til at bruge den netværkstype, som dit SIM-kort understøtter. Kontakt netværksoperatøren, hvis du ikke ved, hvilke netværkstyper der understøttes.

    Sådan vælger du en netværkstilstand

    1. Søg efter og tap på Indstillinger > Netværk og internet > Mobilnetværk .
    2. Dual SIM-brugere skal vælge et SIM-kort.
    3. Tap på Foretrukken netværkstype , og vælg derefter en netværkstilstand. Du kan muligvis finde elementet under Avanceret .

   • Kontrollér, at SIM-kortet fungerer korrekt. Sæt SIM-kortet i en anden enhed. Hvis det fungerer, er det sandsynligvis enheden, der er årsag til problemet. I dette tilfælde skal du kontakte det nærmeste Sony Mobile-servicecenter.

   • Søg efter et netværk fra enheden for at kontrollere, om der er tilgængelige netværk.

    Sådan søger du efter tilgængelige mobilnetværk (Android 10/Android 9)

    1. Søg efter og tap på Indstillinger > Netværk og internet > Mobilnetværk .
    2. Dual SIM-brugere skal vælge et SIM-kort.
    3. Tap på Avanceret , og tap derefter på kontakten Vælg netværk automatisk for at deaktivere funktionen.
    4. Vælg et netværk.

    Sådan søger du efter tilgængelige mobilnetværk (Android 8)

    1. Søg efter og tap på Indstillinger > Netværk & internet > Mobilnetværk .
    2. Dual SIM-brugere skal vælge et SIM-kort.
    3. Tap på Tjenesteudbydere > Søg efter netværk .
    4. Vælg et netværk.

  • Hvis der ikke er mobildataforbindelse, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

   • Sluk enheden, og tænd den igen. Derved lukker du alle åbne programmer og frigør hukommelse, hvilket undertiden automatisk kan løse problemet.

   • Hvis din enhed understøtter STAMINA-tilstand, skal du deaktivere den og genstarte din enhed. For at spare på batteristrøm deaktiverer STAMINA-tilstand mobildata, når skærmen er slukket.

    Sådan deaktiverer du STAMINA-tilstand

    1. Søg efter og tap på Indstillinger > Batteri > STAMINA-tilstand .
    2. Tap på kontakten for at deaktivere STAMINA-tilstand.

    Sådan genstarter du din enhed

    Enheden kan muligvis ikke genstarte, hvis batteriniveauet er lavt. Slut enheden til en oplader, og prøv at genstarte den igen.

    1. Tryk længe på til/fra-tasten.
    2. Tap på Genstart i den menu, der åbnes. Enheden genstartes automatisk.

   • Sørg for, at du har et abonnement, der tillader, at du bruger internettet via et mobilnetværk. Kontakt din netværksoperatør for at få flere oplysninger.

   • Gå til et andet område, og prøv igen. I områder med dårlig modtagelse, hvor der kan være problemer med netværksudbyderens basestation, kan mobildataforbindelsen gå tabt, og du kan derfor være nødt til at gå til et andet område.

   • Når du bruger din enhed, mens du er på farten, kan mobildataforbindelsen gå tabt på grund af problemer med netværksudbyderens netværk.

   • Indstil manuelt din enhed til kun at bruge enten et WCDMA-netværk (3G) eller et GSM-netværk (2G). Din enhed er indstillet til automatisk at vælge det hurtigste netværk, der er tilgængeligt. Hvis signalstyrken for det hurtigste netværk er ustabil, skifter enheden muligvis flere gange frem og tilbage mellem mobilnetværk. Hver gang enheden skifter netværk, deaktiveres forbindelsen. Hvis du indstiller din enhed til kun at bruge et WCDMA-netværk (3G) eller et GSM-netværk (2G), skal du bemærke, at der kan gå flere minutter, indtil din enhed opretter forbindelse til det valgte netværk.

    Sådan vælger du en netværkstilstand

    1. Søg efter og tap på Indstillinger > Netværk og internet > Mobilnetværk .
    2. Dual SIM-brugere skal vælge et SIM-kort.
    3. Tap på Foretrukken netværkstype , og vælg derefter en netværkstilstand. Du kan muligvis finde elementet under Avanceret .

  • Hvis problemet ikke blev løst med en af de nævnte løsninger, kan du prøve at udføre disse handlinger efter hinanden. Kontrollér efter første handling, om problemet er løst, før du prøver den næste handling.

   • Opdater enheden for at sikre, at du har optimal ydeevne og de nyeste forbedringer.

   • Udfør en nulstilling til standardindstillingerne. Dette er undertiden den bedste løsning, hvis din enhed ikke længere fungerer korrekt. Bemærk imidlertid, at det sletter alle personlige data, der er gemt i enhedens interne hukommelse. Husk at tage en backup af de data, du vil bevare.

    Sådan tager du backup af data via en computer

    1. Lås skærmen på din enhed op, og slut din enhed til en computer vha. et USB-kabel.
    2. Vælg den fil, der skal tages backup af, på computeren, og kopiér og indsæt eller træk og slip derefter filerne til en placering på din pc.

    Sådan tager du backup og synkroniserer apps, telefonindstillinger og opkaldsliste

    1. Søg efter og tap på Indstillinger > System > Backup . Du kan muligvis finde elementet under Avanceret .
    2. Tap på kontakten for at aktivere funktionen. Der tages automatisk backup af dine appdata, enhedsindstillinger og opkaldsliste.

    Du kan også aktivere backup via indstillingsmenuen i Google Drev. Du kan synkronisere dine appdata, enhedsindstillinger og opkaldsliste automatisk ved at logge på den Google-konto, der blev brugt til at synkronisere data på din gamle enhed. Når du tænder for din nye enhed første gang, skal du logge på Google-kontoen under opsætningsguiden.

    Sådan udfører du en nulstilling til standardindstillingerne (Android 10)

    Hvis du vil undgå permanent skade på din enhed, skal du undlade at afbryde proceduren for nulstilling til standardindstillinger.

    1. Tag backup af vigtige data, der er gemt i den interne hukommelse på din enhed, på et hukommelseskort eller en anden hukommelse, som ikke er intern. Hvis du har krypterede filer gemt på et SD-kort, skal du også fjerne krypteringen for at sikre, at du stadig kan få adgang til dem efter nulstillingen.
    2. Søg efter og tap på Indstillinger > System > Nulstil valg . Du kan muligvis finde elementet under Avanceret .
    3. Tap på Ryd alle data (gendan fabriksindstillinger) > Ryd alle data .
    4. Hvis du bliver bedt om det, skal du tegne dit mønster eller indtaste din adgangskode eller pinkode for at låse skærmen op, før du kan fortsætte.
    5. Tap på Ryd alle data for at bekræfte.

    Din enhed gendannes ikke til en tidligere softwareversion af Android, når du foretager en nulstilling til standardindstillingerne.

    Sådan udfører du en nulstilling til standardindstillingerne (Android 9)

    Hvis du vil undgå permanent skade på din enhed, skal du undlade at afbryde proceduren for nulstilling til standardindstillinger.

    1. Tag backup af vigtige data, der er gemt i den interne hukommelse på din enhed, på et hukommelseskort eller en anden hukommelse, som ikke er intern. Hvis du har krypterede filer gemt på et SD-kort, skal du også fjerne krypteringen for at sikre, at du stadig kan få adgang til dem efter nulstillingen.
    2. Søg efter og tap på Indstillinger > System > Nulstil valg . Du kan muligvis finde elementet under Avanceret .
    3. Tap på Ryd alle data (gendan fabriksindstillinger) > Nulstil telefon .
    4. Hvis du bliver bedt om det, skal du tegne dit mønster eller indtaste din adgangskode eller pinkode for at låse skærmen op, før du kan fortsætte.
    5. Tap på Slet alt for at bekræfte.

    Din enhed gendannes ikke til en tidligere softwareversion af Android, når du foretager en nulstilling til standardindstillingerne.

    Sådan udfører du en nulstilling til standardindstillingerne (Android 8)

    Hvis du vil undgå permanent skade på din enhed, skal du undlade at afbryde proceduren for nulstilling til standardindstillinger.

    1. Tag backup af vigtige data, der er gemt i den interne hukommelse på din enhed, på et hukommelseskort eller en anden hukommelse, som ikke er intern. Hvis du har krypterede filer gemt på et SD-kort, skal du også fjerne krypteringen for at sikre, at du stadig kan få adgang til dem efter nulstillingen.
    2. Søg efter og tap på Indstillinger > System > Nulstil .
    3. Tap på Gendannelse af fabriksdata > Nulstil telefon .
    4. Hvis du bliver bedt om det, skal du tegne dit mønster eller indtaste din adgangskode eller pinkode for at låse skærmen op, før du kan fortsætte.
    5. Tap på Slet alt for at bekræfte.

    Din enhed gendannes ikke til en tidligere softwareversion af Android, når du foretager en nulstilling til standardindstillingerne.

  Var disse oplysninger nyttige for dig?
  Ja Nej
  Dit input er værdifuldt!
  Hvorfor var disse oplysninger ikke nyttige for dig?
  Send
  Tak for dit input!
  Find dit produkt
  Find
  På din Xperia™-enhed skal du gå til Indstillinger > Om telefon/tablet > Modelnummer
  Find
  På din Xperia™-enhed skal du gå til Indstillinger > Om telefon/tablet > Modelnummer