account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Hjælp os med at forbedre vores websted
  Besvar et par hurtige spørgsmål for at evaluere dit besøg.

  Lær dit kamera at kende

  Kameraoversigt
  1 Objektiv på frontkamera
  2 Vælg optagetilstanden
  3 Skift mellem front- og hovedkameraet
  4 Zoom ind eller ud
  5 Brug kameraet til at aktivere kameratasten, tage fotos eller optage videoer
  6 Tap på miniaturen for at se, dele eller redigere fotos og videoer
  7 Gem din placering
  8 Brug lukkerknappen til at tage billeder eller optage videoer
  9 Gå tilbage, eller afslut kameraet
  10 Indstillinger for optagetilstand
  11 Blitzindstillinger

  Grundlæggende tip til kamera

  Sådan starter du kameraet

  • Tryk kameratasten helt ned, stryg Ikon for normal kameratilstand fra låseskærmen, eller tap på Ikon for kamera fra programskærmen.

  Optagetilstande

  Dit kamera er udstyret med fire optagetilstande. To tilstande bruges til at tage fotos, tilstanden Bedste auto og tilstanden Manuelt .

  Bedste auto optimerer automatisk indstillinger for mange forskellige scenarier. Brug tilstanden Manuelt , hvis du ønsker større kreativ styring.

  De tilgængelige indstillinger afhænger af den valgte optagetilstand.

  Sådan vælger du en optagetilstand

  • Når du bruger kameraet, skal du stryge på skærmen for at vælge tilstanden for enten foto-, video- eller kamera-appen.

  Oversigt over optagetilstande

  Ikon for manuel kameratilstand

  Manuelt

  Tag billeder, og juster manuelt kameraindstillingerne

  Ikon for optimal autokameratilstand

  Bedste auto

  Tag billeder, hvor indstillingerne automatisk optimeres

  Ikon for optagelse af video

  Video

  Optag videoer

  Ikon for menu for kamera-apps

  Kameraapps

  Brug foto- og videoapps

  Sådan skifter du mellem hoved- og frontkamera

  • Når du bruger kameraet, skal du tappe på Ikon for skift af kamera for at skifte mellem hoved- og frontkamera.

  Sådan bruger du zoom

  • Når du bruger kameraet, skal du samle eller sprede fingrene på kameraskærmen eller bruge volumentasten til at zoome.

  Hvis du zoomer ind tre eller flere gange, kan det have indflydelse på billedets kvalitet. Du skal i stedet tage billedet uden at zoome og derefter beskære det.

  Sådan tager du et foto

  • Når du bruger kameraet, skal du trykke på kameratasten eller tappe på lukkerknappen for at tage et billede.

  Sådan optager du en video

  1. Stryg på skærmen for at vælge Ikon for optagelse af video, når du bruger kameraet.
  2. Tryk på kameratasten, eller tap på lukkerknappen for at starte eller stoppe optagelsen.

  Den maksimale optagetid er 6 timer.

  Sådan starter du kameraet og tager et billede samtidig

  1. Når du bruger kameraet, skal du tappe på Ikon for indstillinger og derefter tappe på Mere > Hurtig start > Start og optag.
  2. Luk indstillingsmenuen, og afslut kameraet. Indstillingen gemmes for alle optagetilstande.
  3. Tryk på kameratasten, og hold den nede for at starte kameraet og tage et billede.

  Denne funktion kan også bruges til videoer. Når du bruger kameraet, skal du tappe på Ikon for indstillinger og derefter tappe på Mere > Hurtig start > Start og optag video .

  Sådan tager du et billede ved at tappe på skærmen

  1. Når du bruger kameraet, skal du tappe på Ikon for indstillinger og derefter tappe på Mere > Berøringsoptagelse > Tændt eller Kun frontkamera.
  2. Luk indstillingsmenuen. Indstillingen gemmes i alle optagetilstande.
  3. Tap på skærmen for at tage et billede.

  Denne funktion kan også bruges til videoer.

  Sådan tager du et foto, mens du optager en video

  • Når du optager en video, skal du tappe på Ikon for programskærm. Billedet tages, så snart du slipper lukkerknappen.

  Selvudløser

  Brug Selvudløser for at få mere tid til at forberede dig på at tage et billede. Det hjælper dig også med at holde enheden i ro og undgå slørede fotos.

  Sådan bruger du selvudløseren med hovedkameraet

  1. Når du bruger hovedkameraet, skal du vælge en optagetilstand for fotos og tappe på Ikon for indstillinger.
  2. Tap på Selvudløser, og vælg den ønskede forskydningstid.
  3. Luk indstillingsmenuen. Indstillingen for Selvudløser gemmes.
  4. Tryk på kameratasten, eller tap på lukkerknappen for at tage et billede. En række bip markerer nedtællingen, indtil billedet tages.

   Tap på Ikon for selvudløser, når du bruger frontkameraet, for at aktivere Selvudløser .

  Lukkerknap

  Lukkerknappen bruges forskelligt, afhængigt af optagetilstanden og de aktiverede funktioner.

  Oversigt over lukkerknap

  Ikon for programskærm

  Tag et billede

  Ikon for start af optagelse

  Optag en video/Genoptag optagelse

  Ikon for at sætte video på pause

  Sæt en video på pause

  Ikon for stop af optagelse

  Stop optagelse af en video

  Ikon for aktiveret selvudløser

  Selvudløser er aktiveret

  Ikon for aktiveret trykoptagelse

  Trykoptagelse er aktiveret

  Ikon for aktiveret trykoptagelse og selvudløser

  Trykoptagelse og Selvudløser er aktiveret

  Sådan justerer du kameraindstillinger

  1. Tap på Ikon for indstillinger, når du bruger kameraet.
  2. Vælg en indstilling, eller tryk på Mere.
  3. Når Mere er valgt, skal du stryge hen over listen for at se de tilgængelige indstillinger.
  Kameraindstillinger

  De tilgængelige indstillinger afhænger af den valgte optagetilstand.

  Sådan kan du se, dele eller redigere fotos og videoer

  1. Når du bruger kameraet, skal du tappe på miniaturen for at åbne et foto eller en video.
  2. Bladr til venstre eller højre for at få vist fotos og videoer.
  3. Tap på skærmen, og tap derefter på Ikon for redigering for at redigere et foto eller en video.
  4. Tap på Ikon for deling for at dele et foto eller en video.

  Dine fotos og videoer gemmes i appen Album. Se Visning af fotos og videoer for at få flere indstillinger.

  Var disse oplysninger nyttige for dig?
  Ja Nej
  Dit input er værdifuldt!
  Hvorfor var disse oplysninger ikke nyttige for dig?
  Send
  Tak for dit input!
  Find dit produkt
  Find
  På din Xperia™-enhed skal du gå til Indstillinger > Om telefon/tablet > Modelnummer
  Find
  På din Xperia™-enhed skal du gå til Indstillinger > Om telefon/tablet > Modelnummer