account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Hjælp os med at forbedre vores websted
Besvar et par hurtige spørgsmål for at evaluere dit besøg.

Lær dit kamera at kende

Sådan åbner eller lukker du meddelelsespanelet
1 Objektiv på frontkamera
2 Vælg optagetilstanden
3 Skift mellem front- og hovedkameraet
4 Zoom ind eller ud
5 Brug kameraet til at aktivere kameratasten, tage fotos eller optage videoer
6 Tap på miniaturen for at se, dele eller redigere fotos og videoer
7 Gem din placering
8 Brug lukkerknappen til at tage billeder eller optage videoer
9 Gå tilbage, eller afslut kameraet
10 Indstillinger for optagetilstand
11 Blitzindstillinger

Grundlæggende tip til kamera

Sådan starter du kameraet

 • Tryk kameratasten helt ned, stryg Ikon for normal kameratilstand fra låseskærmen, eller tap på Ikon for kamera fra programskærmen.

Optagetilstande

Dit kamera er udstyret med fire optagetilstande. To tilstande bruges til at tage fotos, tilstanden Bedste auto og tilstanden Manuelt .

Bedste auto optimerer automatisk indstillinger for mange forskellige scenarier. Brug tilstanden Manuelt , hvis du ønsker større kreativ styring.

De tilgængelige indstillinger afhænger af den valgte optagetilstand.

Sådan vælger du en optagetilstand

 • Når du bruger kameraet, skal du stryge på skærmen for at vælge tilstanden for enten foto-, video- eller kamera-appen.

Oversigt over optagetilstande

Ikon for manuel kameratilstand

Manuelt

Tag billeder, og juster manuelt kameraindstillingerne

Ikon for optimal autokameratilstand

Bedste auto

Tag billeder, hvor indstillingerne automatisk optimeres

Ikon for optagelse af video

Video

Optag videoer

Ikon for menu for kamera-apps

Kameraapps

Brug foto- og videoapps

Sådan skifter du mellem hoved- og frontkamera

 • Når du bruger kameraet, skal du tappe på Ikon for skift af kamera for at skifte mellem hoved- og frontkamera.

Sådan bruger du zoom

 • Når du bruger kameraet, skal du samle eller sprede fingrene på kameraskærmen eller bruge volumentasten til at zoome.

Hvis du zoomer ind tre eller flere gange, kan det have indflydelse på billedets kvalitet. Du skal i stedet tage billedet uden at zoome og derefter beskære det.

Sådan tager du et foto

 • Når du bruger kameraet, skal du trykke på kameratasten eller tappe på lukkerknappen for at tage et billede.

Sådan optager du en video

 1. Stryg på skærmen for at vælge Ikon for optagelse af video, når du bruger kameraet.
 2. Tryk på kameratasten, eller tap på lukkerknappen for at starte eller stoppe optagelsen.

Den maksimale optagetid er 6 timer.

Sådan starter du kameraet og tager et billede samtidig

 1. Når du bruger kameraet, skal du tappe på Ikon for indstillinger og derefter tappe på Mere > Hurtig start > Start og optag.
 2. Luk indstillingsmenuen, og afslut kameraet. Indstillingen gemmes for alle optagetilstande.
 3. Tryk på kameratasten, og hold den nede for at starte kameraet og tage et billede.

Denne funktion kan også bruges til videoer. Når du bruger kameraet, skal du tappe på Ikon for indstillinger og derefter tappe på Mere > Hurtig start > Start og optag video .

Sådan tager du et billede ved at tappe på skærmen

 1. Når du bruger kameraet, skal du tappe på Ikon for indstillinger og derefter tappe på Mere > Berøringsoptagelse > Tændt eller Kun frontkamera.
 2. Luk indstillingsmenuen. Indstillingen gemmes i alle optagetilstande.
 3. Tap på skærmen for at tage et billede.

Denne funktion kan også bruges til videoer.

Sådan tager du et foto, mens du optager en video

 • Når du optager en video, skal du tappe på Ikon for programskærm. Billedet tages, så snart du slipper lukkerknappen.

Selvudløser

Brug Selvudløser for at få mere tid til at forberede dig på at tage et billede. Det hjælper dig også med at holde enheden i ro og undgå slørede fotos.

Sådan bruger du selvudløseren med hovedkameraet

 1. Når du bruger hovedkameraet, skal du vælge en optagetilstand for fotos og tappe på Ikon for indstillinger.
 2. Tap på Selvudløser, og vælg den ønskede forskydningstid.
 3. Luk indstillingsmenuen. Indstillingen for Selvudløser gemmes.
 4. Tryk på kameratasten, eller tap på lukkerknappen for at tage et billede. En række bip markerer nedtællingen, indtil billedet tages.

  Tap på Ikon for selvudløser, når du bruger frontkameraet, for at aktivere Selvudløser .

Lukkerknap

Lukkerknappen bruges forskelligt, afhængigt af optagetilstanden og de aktiverede funktioner.

Oversigt over lukkerknap

Ikon for programskærm

Tag et billede

Ikon for start af optagelse

Optag en video/Genoptag optagelse

Ikon for at sætte video på pause

Sæt en video på pause

Ikon for stop af optagelse

Stop optagelse af en video

Ikon for aktiveret selvudløser

Selvudløser er aktiveret

Ikon for aktiveret trykoptagelse

Trykoptagelse er aktiveret

Ikon for aktiveret trykoptagelse og selvudløser

Trykoptagelse og Selvudløser er aktiveret

Sådan justerer du kameraindstillinger

 1. Tap på Ikon for indstillinger, når du bruger kameraet.
 2. Vælg en indstilling, eller tryk på Mere.
 3. Når Mere er valgt, skal du stryge hen over listen for at se de tilgængelige indstillinger.
Kameraindstillinger

De tilgængelige indstillinger afhænger af den valgte optagetilstand.

Sådan kan du se, dele eller redigere fotos og videoer

 1. Når du bruger kameraet, skal du tappe på miniaturen for at åbne et foto eller en video.
 2. Bladr til venstre eller højre for at få vist fotos og videoer.
 3. Tap på skærmen, og tap derefter på Ikon for redigering for at redigere et foto eller en video.
 4. Tap på Ikon for deling for at dele et foto eller en video.

Dine fotos og videoer gemmes i appen Album. Se Visning af fotos og videoer for at få flere indstillinger.

Var disse oplysninger nyttige for dig?
Ja Nej
Dit input er værdifuldt!
Hvorfor var disse oplysninger ikke nyttige for dig?
Send
Tak for dit input!
Find dit produkt
Find
På din Xperia™-enhed skal du gå til Indstillinger > Om telefon/tablet > Modelnummer
Find
På din Xperia™-enhed skal du gå til Indstillinger > Om telefon/tablet > Modelnummer