account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Hjælp os med at forbedre vores websted
  Besvar et par hurtige spørgsmål for at evaluere dit besøg.

  Lyd, ringetone og lydstyrke

  Du kan justere lydstyrken for ringetonen ved indgående opkald og beskeder samt for afspilning af musik og video. Du kan indstille din enhed til tilstanden Forstyr ikke og angive, hvor længe din enhed skal være i tilstanden Forstyr ikke, når du har angivet det manuelt. Du kan også forudindstille, hvornår din enhed automatisk skal være i tilstanden Forstyr ikke.

  Sådan justerer du lydstyrken for ringetonen med volumentasten

  • Tryk volumentasten op eller ned.

  Sådan justerer du lydstyrken for afspilning af medier med lydstyrketasten

  • Tryk lydstyrketasten op eller ned, når du afspiller musik eller videoklip, også selvom skærmen er låst.

  Sådan slår du vibrationstilstand til

  • Tryk volumentasten ned eller op, indtil Icn sony stat sys ringer vibrate vises.

  Sådan aktiverer du tilstanden Forstyr ikke

  1. Tryk volumentasten ned, indtil Icn sony sys ringer silent vises.
  2. Vælg et tidsinterval.

  Sådan skifter du hurtigt mellem tilstandene Forstyr ikke/Vibrering/Lyd

  1. Tryk volumentasten ned eller op, indtil Icn sony sys ringer silent, Icn sony stat sys ringer vibrate eller Icn sony sound on vises.
  2. Tap på Icn sony sys ringer silent, Icn sony stat sys ringer vibrate eller Icn sony sound on, hvis du hurtigt vil skifte mellem tilstandene Forstyr ikke/Vibrering/Lyd.

  Indstillinger for tilstanden Forstyr ikke

  Intet sluttidspunkt
  Enheden forbliver i lydløs tilstand, indtil du manuelt slår lyden til igen.
  I én time
  Enheden forbliver i lydløs tilstand i en time. Du kan tappe på minus- og plusikonerne for at justere varigheden.

  Sådan planlægger du tidsintervaller for tilstanden Forstyr ikke

  1. Tryk volumentasten ned, indtil Icn sony sys ringer silent vises.
  2. Tap på Icn sony exceptions settings.
  3. Find og tap på Dage, markér afkrydsningsfeltet for de relevante dage, og tap derefter på Udført.
  4. Tap på Starttidspunkt, vælg en værdi, og tap derefter på OK for at justere starttidspunktet.
  5. Tap på Sluttidspunkt, vælg en værdi, og tap derefter på OK for at justere sluttidspunktet. Din enhed forbliver i tilstanden Forstyr ikke i det valgte tidsinterval.

  Angivelse af undtagelser for tilstanden Forstyr ikke

  Du kan vælge, hvilke typer meddelelser du vil tillade lyd fra i tilstanden Forstyr ikke, og du kan filtrere undtagelser ud fra de personer, meddelelserne kommer fra. De mest almindelige typer undtagelser er:
  • Hændelser og påmindelser
  • Opkald
  • Meddelelser
  • Alarmer

  Sådan tillader du, at undtagelser kan høres i tilstanden Forstyr ikke

  1. Tryk volumentasten ned, indtil Icn sony sys ringer silent vises.
  2. Træk skyderen ud for Tillad undtagelser til højre.

  Sådan angiver du meddelelser som undtagelser i tilstanden Forstyr ikke

  1. Tryk volumentasten ned, indtil Icn sony sys ringer silent vises.
  2. Tap på Icn sony exceptions settings.
  3. Under Undtagelser i tilstanden Forstyr ikke skal du trække de relevante skydere til højre.

  Sådan knytter du undtagelser til bestemte kontakttyper

  1. Tryk volumentasten ned, indtil Icn sony sys ringer silent vises.
  2. Tap på Icn sony exceptions settings.
  3. Find og tap på Opkald/beskeder fra.
  4. Vælg en indstilling.

  Sådan tillader du, at alarmer kan høres i tilstanden Forstyr ikke

  1. Tryk volumentasten ned, indtil Icn sony sys ringer silent vises.
  2. Træk skyderen ud for Tillad alarm til højre.

  Sådan tillader du undtagelser i løbet af et forudindstillet tidsinterval for tilstanden Forstyr ikke

  1. Tryk volumentasten ned, indtil Icn sony sys ringer silent vises.
  2. Tap på Icn sony exceptions settings.
  3. Træk skyderen ud for Undtagelser til højre.

  Sådan justerer du lydstyrken

  1. Tap på Icn sony home apptray normal på din Startskærm.
  2. Find og tap på Indstillinger > lyd og underretning.
  3. Træk skyderne for lydstyrke til de ønskede positioner.

  Note

  Du kan også trykke lydstyrketasten op eller ned og derefter tappe på Icn sony adjust volumn for at justere lydstyrken for ringetone, afspilning af medier eller alarm hver for sig.

  Sådan indstiller du, at enheden skal vibrere i forbindelse med indgående opkald

  1. Tap på Icn sony home apptray normal på din Startskærm.
  2. Find og tap på Indstillinger > lyd og underretning.
  3. Træk skyderen ud for Vibrer også ved opkald til højre.

  Sådan indstiller du en ringetone

  1. Tap på Icn sony home apptray normal på din Startskærm.
  2. Find og tap på Indstillinger > lyd og underretning > Ringetone for telefon.
  3. Vælg en indstilling fra listen, eller tap på Icn sony select own ringtone for at vælge en musikfil, der er gemt på enheden.
  4. Tap på Udført for at bekræfte.

  Sådan vælger du beskedlyde

  1. Tap på Icn sony home apptray normal på din Startskærm.
  2. Find og tap på Indstillinger > lyd og underretning > Beskedlyd.
  3. Vælg en indstilling fra listen, eller tap på Icn sony select own ringtone for at vælge en musikfil, der er gemt på enheden.
  4. Tap på Udført for at bekræfte.

  Tip

  Nogle apps har deres egne beskedlyde, som du kan vælge under indstillinger for appen.

  Sådan aktiverer du berøringstoner

  1. Tap på Icn sony home apptray normal på din Startskærm.
  2. Find og tap på Indstillinger > lyd og underretning > Andre lyde.
  3. Træk skyderne ud for Tastaturtoner og Lyd ved berøring til højre.
  Var disse oplysninger nyttige for dig?
  Ja Nej
  Dit input er værdifuldt!
  Hvorfor var disse oplysninger ikke nyttige for dig?
  Send
  Tak for dit input!
  Find dit produkt
  Find
  På din Xperia™-enhed skal du gå til Indstillinger > Om telefon/tablet > Modelnummer
  Find
  På din Xperia™-enhed skal du gå til Indstillinger > Om telefon/tablet > Modelnummer