account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Hjælp os med at forbedre vores websted
  Besvar et par hurtige spørgsmål for at evaluere dit besøg.

  Sådan deles indhold med DLNA Certified™-enheder

  Du kan få vist eller afspille medieindhold gemt på enheden på andre enheder, f.eks. et tv eller en computer. Sådanne enheder skal være DLNA Certified™ af Digital Living Network Alliance og alle enheder skal have oprettet forbindelse med det samme Wi-Fi®-net for at telefonens indhold kan deles. Du kan også få vist eller afspille indhold fra andre DLNA Certified™-enheder på enheden.

  Når du har konfigureret deling af indhold mellem enheder, kan du f.eks. lytte til musikfiler gemt på hjemmecomputeren fra enheden, eller få vist fotos taget med telefonkameraet på et tv med stor skærm.

  Sådan afspilles filer fra andre DLNA Certified™-enheder på enheden

  Når du afspiller filer fra andre DLNA Certified™-enheder på enheden, fungerer denne anden enhed som en server. Med andre ord, den deler indhold over et net. Serverenheden skal have indholdsdelingsfunktionen aktiveret og give adgangstilladelse til enheden. Den skal også have oprettet forbindelse til samme Wi-Fi® net som enheden.

  For at afspille en delt nummer på enheden

  1. Sørg for at enheden som du vil dele filer med har oprettet forbindelse til samme Wi-Fi®-netværk som enheden.
  2. Tap fra Startskærm, på Icn sony home apptray normal, find og tap derefter på WALKMAN.
  3. Tap på Musik for at åbne musikbiblioteket.
  4. Vælg en enhed fra listen med enheder, der har oprettet forbindelse.
  5. Gennemse mapperne med enheder, der har oprettet forbindelse, og vælg nummeret du vil afspille. Afspilning af nummeret starter automatisk.

  For at afspille en delt video på enheden

  1. Sørg for at enheden som du vil dele filer med har oprettet forbindelse til samme Wi-Fi®-netværk som enheden.
  2. Tap fra Startskærm, på Icn sony home apptray normal, find og tap derefter på Film > Enheder.
  3. Vælg en enhed fra listen med enheder, der har oprettet forbindelse.
  4. Gennemse mapperne med enheder, der har oprettet forbindelse, og vælg videoen du vil afspille.

  For at få vist et delt foto på enhed

  1. Sørg for at enheden som du vil dele filer med har oprettet forbindelse til samme Wi-Fi®-netværk som enheden.
  2. Fra Startskærm, tap på Icn sony home apptray normal.
  3. Find og tap på Album > Mine album. Alle dine tilgængelige online album og tilsluttede enheder vises.
  4. Vælg en enhed fra listen med enheder, der har oprettet forbindelse.
  5. Gennemse tilsluttede enheders mapper og vælg et foto at få vist.

  Sådan forbereder afspilning af indhold fra enheden på DLNA Certified™-enheder

  Før du kan få vist eller afspille mediefiler fra enheden på andre DLNA Certified™-enheder, skal du oprette fildeling på enheden. Enhederne som du deler indhold med kaldes klientenheder. F.eks. kan et tv, computer eller tavle-pc fungere som klientenheder. Enheden fungerer som en medieserver, når det gør indhold tilgængelig for klientenheder. Når du anvender fildeling på enheden, skal du også give adgangstilladelse til klientenheder. Når du har gjort det, vises sådanne enheder som registrerede enheder. Enheder, der afventer adgangstilladelse er opført som ventende enheder.

  Sådan konfigurerer du fildeling med andre DLNA Certified™-enheder

  1. Opret forbindelse mellem enheden og et Wi-Fi®-netværk.
  2. På din Startskærm skal du tappe på Icn sony home apptray normal og derefter finde og tappe på Icn sony app music player.
  3. Tap på Musik for at åbne musikbiblioteket.
  4. Tryk på Icn sony key menu, og tap derefter på Medieserver.
  5. Træk skyderen for at slå funktionen Del indhold til. Icn sony media server stat vises på statuslinjen. Enheden kan nu fungere som en medieserver.
  6. Opret forbindelse mellem computeren eller andre enheder og det samme Wi-Fi®-netværk som din enhed.
  7. Der vises en besked på enhedens statuslinje. Åbn beskeden, og angiv de nødvendige adgangstilladelser til andre enheder.

  Note

  De instruktioner, der er beskrevet ovenfor, kan variere afhængigt af de anvendte klientenheder. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til klientenheden. Hvis enheden ikke kan oprette forbindelse, skal du kontrollere, at Wi-Fi®-netværket fungerer.

  Tip

  Du kan også få adgang til menuen Medieserver under Indstillinger > Mere... > Indstillinger for medieserver. Hvis du lukker visningen Medieserver, fortsætter funktionen med at køre i baggrunden.

  For at stoppe fildeling med andre DLNA Certified™-enheder

  1. Tap fra Startskærm, på Icn sony home apptray normal, find og tap derefter på Icn sony app music player.
  2. Tap på Musik for at åbne musikbiblioteket.
  3. Tryk på Icn sony key menu, og tap derefter på Medieserver.
  4. Træk skyderen for at slå Del indhold-funktionen fra.

  For at anvende adgangstilladelser for en afventende enhed

  1. Tap fra Startskærm, på Icn sony home apptray normal, find og tap derefter på Icn sony app music player.
  2. Tap på Musik for at åbne musikbiblioteket.
  3. Tryk på Icn sony key menu, og tap derefter på Medieserver.
  4. Vælg en enhed fra Ventende enheder-listen.
  5. Vælg et adgangstilladelsesniveau.

  For at ændre navnet på en registreret tjeneste

  1. Tap fra Startskærm, på Icn sony home apptray normal, find og tap derefter på Icn sony app music player.
  2. Tap på Musik for at åbne musikbiblioteket.
  3. Tryk på Icn sony key menu, og tap derefter på Medieserver.
  4. Vælg en enhed fra listen Registrerede enheder, vælg derefter Skift navn.
  5. Indtast et nyt navn til enheden.

  For at ændre adgangsnivieau for en registreret tjeneste

  1. Tap fra Startskærm, på Icn sony home apptray normal, find og tap derefter på Icn sony app music player.
  2. Tap på Musik for at åbne musikbiblioteket.
  3. Tryk på Icn sony key menu, og tap derefter på Medieserver.
  4. Vælg en enhed fra Registrerede enheder-listen.
  5. Tap på Skift adgangsniveau, og vælg en indstilling.

  For at få hjælp til at dele indhold med andre DLNA Certified™-enheder

  1. Tap fra Startskærm, på Icn sony home apptray normal, find og tap derefter på Icn sony app music player.
  2. Tap på Musik for at åbne musikbiblioteket.
  3. Tryk på Icn sony key menu, og tap derefter på Medieserver.
  4. Tap på Icn sony menu help.

  Sådan afspilles filer på en Digital Media Renderer-enhed

  Vha. DLNA™-teknologi, kan du skubbe medieindhold gemt på enheden til en anden enhed tilsluttet samme Wi-Fi®-net. Den anden enhed skal kunne fungere som en Digital Media Renderer (DMR)-enhed, hvilket betyder at den kan gengive eller afspille indhold modtaget fra enheden. En DMR-enhed kan f.eks. være et tv med DLNA-funktion eller en pc med Windows® 7 eller højere.

  Note

  Indstillingerne til at aktivere Digital Media Renderer kan variere afhængigt af den anvendte enhed. Du kan finde flere oplysninger i de respektivere enheders brugervejledninger.

  Note

  Indhold med DRM (Digital Rights Management) kan ikke afspilles en Digital Media Renderer-enhed, der anvender DLNA™-teknologi.

  Sådan får du vist fotos og videoer fra enheden på en DMR-enhed

  1. Sørg for, at du har konfigureret DMR-enheden korrekt, og at den har oprettet forbindelse til samme Wi-Fi®-netværk som din enhed.
  2. Tap på Icn sony home apptray normal på din Startskærm.
  3. Find og tap på Album.
  4. Find og åbn den fil, du vil have vist.
  5. Tap på skærmen for at få vist værktøjslinjerne, tap derefter på Icn sony actionmenu playon connected, og vælg en DMR-enhed at dele indhold med. De valgte filer bliver afspillet i kronologisk rækkefølge på den enhed, du vælger.
  6. Tap på Icn sony actionmenu playon installed, og vælg enheden for at afbryde forbindelsen til DMR-enheden. Afspilning af filen stopper på DMR-enheden, men den bliver fortsat afspillet på enheden.

  Tip

  Du kan også dele en video fra programmet Film på enheden ved at tappe på videoen og derefter tappe på Icn sony actionmenu playon connected.

  Sådan afspiller du et musiknummer fra enheden på en DMR-enhed

  1. Sørg for, at du har konfigureret DMR-enheden korrekt, og at den har oprettet forbindelse til samme Wi-Fi®-netværk som din enhed.
  2. På din Startskærm skal du tappe på Icn sony home apptray normal og derefter finde og tappe på WALKMAN.
  3. Tap på Musik for at åbne musikbiblioteket.
  4. Vælg en musikkategori, og find det nummer, du vil dele, og tap derefter på nummeret.
  5. Tap på Icn sony actionmenu playon connected, og vælg en DMR-enhed at dele indholdet med. Nummeret afspilles automatisk på den enhed, du vælger.
  6. Tap på Icn sony actionmenu playon installed, og vælg enheden for at afbryde forbindelsen til DMR-enheden. Afspilning af nummeret stopper på DMR-enheden, men det afspilles fortsat på enheden.
  Var disse oplysninger nyttige for dig?
  Ja Nej
  Dit input er værdifuldt!
  Hvorfor var disse oplysninger ikke nyttige for dig?
  Send
  Tak for dit input!
  Find dit produkt
  Find
  På din Xperia™-enhed skal du gå til Indstillinger > Om telefon/tablet > Modelnummer
  Find
  På din Xperia™-enhed skal du gå til Indstillinger > Om telefon/tablet > Modelnummer